Year 2006, Volume 8 , Issue 1, Pages 23 - 36 2006-06-01

An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions
Biyoloji Öğretim Programının Öss Soruları Açısından Değerlendirilmesi

Ahmet ÇOBAN [1] , Mehmet AKTAŞ [2] , Ali SÜLÜN [3]


Biology is a very important course for Student Selection Examination (ÖSS) and in high school curriculums. Aim of this study is to evaluate biology course in respect of ÖSS questions and high school curriculums. In the scope of this funda- mental aim, the following detailed aims were included: To determine the significance of biology course in the other programs in high school programs, to analyze the content in view of subjects in the classroom level, aims and behaviours. More- over, it is aimed to determine the distribution of 2001-2005 ÖSS questions to the years and the subjects. The present study is a survey to claim the relationships be- tween ÖSS questions and the content of biology course in high school programs. First, the significance of biology course in high school programs was determined for all the subjects aims, behaviours in categorical way. Then, the density and the distri- bution of ÖSS questions belonging to 2001 – 2005 years were determined a cate- gorical analysis on the subjects was realized. At the end of study, it is observed that there are some problems on “content validity” of ÖSS and curriculum of biology course in high school.

Biyoloji, hem ortaöğretim programlarında hem de üniversiteye giriş sınavlarında ağırlığı olan bir ders olarak yer almaktadır. Araştırmanın amacı, biyoloji öğretim programını ve ÖSS açısından çeşitli boyutlarıyla değerlendirmektir. Bu temel amaç çerçevesinde şu ayrıntılı amaçlara yer verilmiştir: Ortaöğretim programı içinde yer alan biyoloji öğretim programının ağırlığını saptamak ve bu programın sınıf düzeylerine göre içeriğini; konu, amaç ve kazanımlar açısından analiz etmektir. Ayrıca, 2001 – 2005 yıllarına ait ÖSS biyoloji sorularının sınıflara ve programda yer alan konulara göre dağılımını belirlemektir. Araştırma, ortaöğretim programlarında yer alan Biyoloji dersinin içeriği ile bu derse ilişkin ÖSS soruları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmış tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma için öncelikle Biyoloji öğretim programında yer alan konular, amaçlar ve davranışlar kategorik olarak analiz edilmiştir. Daha sonra, 2001 – 2005 yıllarına ait ÖSS’deki biyoloji ile ilgili soruların dağılımı ve ağırlığı belirlenmiş olup konu kategorilerine göre analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, biyoloji öğretim programında ve ÖSS sorularının “kapsam geçerliği” konusunda sorunların olduğu tespit edilmiştir.
 • Demirsoy, A., (1993). Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne Türkiye’de biyoloji bi- limindeki gelişmeler. Bilim ve Teknik Dergisi Eki-1, 31 – 44.
 • Yaman, M. ve Soran, H., (2000). Türkiye'de ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğ- retiminin değerlendirilmesi.Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergi- si, 18, 229 – 237.
 • Varış, F., (1988). Eğitimde program geliştirme, teori ve teknikler. Ankara Üniversi- tesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 217, Ankara.
 • Çilenti, K. ve Özçelik, D.A., (1991). Biyoloji öğretimi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayını, 215, Eskişehir.
 • ERG., (2005). Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu.
 • Dindar, H., (2001). Ankara ili lise öğrencilerinin biyoloji öğretiminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 1 (9), 123-132.
 • Işık, S. ve Soran, H., (2000). Türkiye'de biyoloji öğretmeni yetiştiren kurumların programlarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 219 – 228.
 • Fuchs, L., Fuchs, D. And Tindal, G., (1986). Effects of mastery learning procedures on student achivement. The Elementary School Journal, 79 (5), 286-291.
 • Guskey, T. R., (1990). Cooperative mastery learning strategies.The Elementary School Journal, 91 (1), 33-42.
 • Guskey, T.R., Pigott, P.T., (1988). Research on group-based mastery learning programs: A metaanalysis. Journal of Education Research, 81(4), 197–216.
 • Küçükahmet, L., (1999). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, pp 238, Alkım Yayınevi, İstanbul.
 • Sülün, A., (2003). Üniversite Seçme Sınavlarında Yöneltilen Biyoloji Sorularının Ortaöğ- retim Biyoloji Öğretim Programıyla Uygunluğu ve Bu alandaki Başarısızlığın Sebepleri. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Yayımlanmamış).
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet ÇOBAN

Author: Mehmet AKTAŞ

Author: Ali SÜLÜN

Dates

Acceptance Date : March 5, 2021
Publication Date : June 1, 2006

Bibtex @ { erziefd80062, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2006}, volume = {8}, pages = {23 - 36}, doi = {}, title = {An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions}, key = {cite}, author = {Çoban, Ahmet and Aktaş, Mehmet and Sülün, Ali} }
APA Çoban, A , Aktaş, M , Sülün, A . (2006). An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 23-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6004/80062
MLA Çoban, A , Aktaş, M , Sülün, A . "An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2006 ): 23-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6004/80062>
Chicago Çoban, A , Aktaş, M , Sülün, A . "An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2006 ): 23-36
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions AU - Ahmet Çoban , Mehmet Aktaş , Ali Sülün Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 36 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions %A Ahmet Çoban , Mehmet Aktaş , Ali Sülün %T An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions %D 2006 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Çoban, Ahmet , Aktaş, Mehmet , Sülün, Ali . "An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (June 2006): 23-36 .
AMA Çoban A , Aktaş M , Sülün A . An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions. EUJEF. 2006; 8(1): 23-36.
Vancouver Çoban A , Aktaş M , Sülün A . An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 8(1): 23-36.
IEEE A. Çoban , M. Aktaş and A. Sülün , "An Evaluation Of Biology Course Programme In Respect Of ÖSS Questions", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 23-36, Jun. 2006