Year 2013, Volume 15 , Issue 1, Pages 123 - 147 2013-05-21

The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division)
Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Öğrenme Profili

Nurten ÖZÇELİK [1]


The purpose of this study is to reveal the language learning profiles of the students learning French as a second foreign language (L3), and to investigate the relationship between this profile and such variables as grade, gender, the high school they graduated from, the level of English as the first foreign language (L2). The 160 students attending in the French Teaching Division of Gazi Faculty of Education of Gazi University participated in the research. As the data collection tool the Foreign Language Learning Scale developed by the researcher was used. The findings re- vealed that the students taking part in the research showed a profile of a language learner who adopts an effective attitude towards the target language, considers it as a system to discover, sees it as a tool for communication, takes the emotional dimen- sion into consideration and makes performance evaluation while learning a foreign language.

Bu araştırmanın amacı, Fransızcayı ikinci yabancı dil (L3) olarak öğrenen üniversite öğrencilerinin dil öğrenme profilini ortaya koymak ve sınıf, cinsiyet, mezun olunan lise türü, birinci yabancı dil İngilizcenin (L2) düzeyi gibi değişkenlerle bu profil arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Eğitimi ABD'de öğrenim gören 160 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen, Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin, “çoğu zaman” hedef dile karşı etkin bir yaklaşım benimseyen, onu, keşfetmeye çalıştıkları bir dizge ve bir iletişim aracı olarak gören, dil ediniminin duygusal boyutunu dikkate alan, performans değerlendirmesi yapan bir dil öğrenicisi profili sergilediklerini ortaya koymuştur.Anahtar Sözcükler: İkinci yabancı dil Fransızcanın öğretimi/öğrenimi, dil öğrenme profili.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi: Ankara.
 • Avrupa Konseyi. (2009). Diller için Avrupa ortak başvuru metni. (Çev. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı). T.C MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkan- lığı Yayınları: Ankara. (Özgün kitap 2001’de yayınlandı).
 • Conseil de l’Europe. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues. Les Éditions Didier: Paris.
 • Cyr, P. (1998). Les stratégies d’apprentissage. CLÉ International: Paris.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, tekni- kler.Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. : Ankara.
 • Kurbanoğlu, S.S. (2004). Bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde öğrenci profili. Bilgi Dünyası, ÜNAK: Ankara.
 • Kuştepeli, Y. Gülcan, Y. (2002). Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrenci profili: yansımalar ve öneriler. Dokuz Eylül University Journal of Faculty of Business, 3(2), 98-114.
 • Leidelinger, G.(1998). Autonomie, stratégies et cooperation. Chemins Actuels, AMİFRAM, 54, 34-38.
 • Naiman, N., Fröhlich, M., Stern, H.H. Todesco, A. (1978). The good language learner. Research Series in Education, 7. Ontario Institute for Studies in Edu- cation: Toronto.
 • Oxford, R. (1990b). Styles, stratégies and aptitude: connections for language learning. in Language Aptitude Reconsidered. T.S. Parry ve C.W.Stansfield (dir.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. (2.baskı). Kaan Kitabevi: Eskişehir.
 • Tardif, J. (1992). Pour un enseignement stratégique: l’apport de la psychologie cognitive. Les Éditions Logiques: Montréal.
 • Wenden, A.L. (1991). Learner strategies for learner autonomy. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurten ÖZÇELİK

Dates

Acceptance Date : March 3, 2021
Publication Date : May 21, 2013

Bibtex @ { erziefd80165, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2013}, volume = {15}, pages = {123 - 147}, doi = {}, title = {The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division)}, key = {cite}, author = {Özçelik, Nurten} }
APA Özçelik, N . (2013). The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division) . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 123-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80165
MLA Özçelik, N . "The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division)" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 123-147 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80165>
Chicago Özçelik, N . "The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division)". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 123-147
RIS TY - JOUR T1 - The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division) AU - Nurten Özçelik Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 147 VL - 15 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division) %A Nurten Özçelik %T The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division) %D 2013 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Özçelik, Nurten . "The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division)". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (May 2013): 123-147 .
AMA Özçelik N . The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division). EUJEF. 2013; 15(1): 123-147.
Vancouver Özçelik N . The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 15(1): 123-147.
IEEE N. Özçelik , "The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division)", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 123-147, May. 2013