Year 2016, Volume 7 , Issue 1, Pages 1 - 15 2017-01-12

ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ

Rasim TURHAN [1] , Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ [2] , Derya KELGÖKMEN İLİC [3] , Burak ÇAPRAZ [4] , Jülide KESKEN [5]


Özet

Klasik yönetim anlayışı ile birlikte “İnsan”, örgütlerin vazgeçilmez bir “kıymet”i olmasına rağmen çoğu zaman bir üretim faktörü, maddi bir varlık ya da yaygın kullanımıyla bir kaynak olarak görülmekteydi. Ancak örgütsel ve yönetsel açıdan yaşanan paradigmal dönüşümler insana atfedilen anlamlarda da bir dönüşümü tetiklemiştir. İş yaşamında çalışanlar, fiziki alan işgal eden bir “kaynak” olmaktan çıkarak, duygu, düşünce ve fikirleri olan bir “değer” olarak algılanmaya başlamıştır. Örgütler de insanın bu değerinin farkına varmış ve çalışanlarının bilgi, fikir, düşünce ve tavsiyelerine büyük önem vermeye başlamışlardır. Çalışanların kurumlarına ilişkin bilgi, fikir, düşünce ve tavsiyelerini paylaşmaları çok önemliyken bazen çalışanlar sessizlik davranışına bürünebilmektedirler. Çalışanların bu davranışlarının altında yatan farklı nedenler vardır. Nitekim bu çalışmanın amacı, kültürün sessizlik davranışı üzerindeki etkilerini incelemek ve bu çerçevede temel veri kaynağı olarak kültürün yayılımında bir araç olan atasözlerinden yararlanarak sessizlik davranışının ne ile ilişkilendirildiğini ortaya koymaktır.

Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden biri olan içerik analizinden, veri toplama yöntemi olarak da doküman inceleme tekniğinden yararlanılmıştır. Temel veri kaynağı olan atasözlerinde, ses ve sessizlik davranışlarına ilişkin atasözleri, üç farklı kaynak temelinde, dört farklı araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda sessizlik davranışına ilişkin 44 atasözüne ve 24 farklı boyuta ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sessizlik, Ses, Kültür, Atasözleri, İçerik Analizi.

Journal Section Articles
Authors

Author: Rasim TURHAN

Author: Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ

Author: Derya KELGÖKMEN İLİC

Author: Burak ÇAPRAZ

Author: Jülide KESKEN

Dates

Publication Date : January 12, 2017

Bibtex @ { esam565578, journal = {Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi}, issn = {1309-887X}, eissn = {2149-0465}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {1 - 15}, doi = {10.18354/esam.86952}, title = {ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Turhan, Rasim and Ayyıldız Ünnü, Nazlı Ayşe and Kelgökmen İli̇c, Derya and Çapraz, Burak and Kesken, Jülide} }
APA Turhan, R , Ayyıldız Ünnü, N , Kelgökmen İli̇c, D , Çapraz, B , Kesken, J . (2017). ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi , 7 (1) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esam/issue/45175/565578
MLA Turhan, R , Ayyıldız Ünnü, N , Kelgökmen İli̇c, D , Çapraz, B , Kesken, J . "ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ" . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 7 (2017 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esam/issue/45175/565578>
Chicago Turhan, R , Ayyıldız Ünnü, N , Kelgökmen İli̇c, D , Çapraz, B , Kesken, J . "ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 7 (2017 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ AU - Rasim Turhan , Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü , Derya Kelgökmen İli̇c , Burak Çapraz , Jülide Kesken Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 7 IS - 1 SN - 1309-887X-2149-0465 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ %A Rasim Turhan , Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü , Derya Kelgökmen İli̇c , Burak Çapraz , Jülide Kesken %T ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ %D 2017 %J Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi %P 1309-887X-2149-0465 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Turhan, Rasim , Ayyıldız Ünnü, Nazlı Ayşe , Kelgökmen İli̇c, Derya , Çapraz, Burak , Kesken, Jülide . "ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 7 / 1 (January 2017): 1-15 .
AMA Turhan R , Ayyıldız Ünnü N , Kelgökmen İli̇c D , Çapraz B , Kesken J . ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ. ESAM. 2017; 7(1): 1-15.
Vancouver Turhan R , Ayyıldız Ünnü N , Kelgökmen İli̇c D , Çapraz B , Kesken J . ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2017; 7(1): 1-15.