Eskiyeni
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1306-6218 | e-ISSN 2636-8536 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Anadolu İlahiyat Akademisi | www.dergipark.org.tr/tr/pub/eskiyeni


Eskiyeni  is published by Anadolu İlahiyat Akademisi / The Anatolian Theological Academy, Ankara, TURKEY.

Eskiyeni publishes academic studies about Religion, Philosophy, History as priority in the field of Social Sciences and Humanities.

Eskiyeni accepts academicals studies such as research article, translation, book review, symposium review, and doctoral thesis summary.

Publication language of Eskiyeniis Turkish. But there can be English, German, French, Arabic, and Persian articles in order to not exceed %40 of total articles.

PhD students, as a single author; graduate students with the supervisor –first author student; second author supervisor- can send their work to Eskiyeni.

In the case of book review only the studies which written by someone who has doctorate degree are examined.


 IssueExpected Online Appearance Date
Expected Print Publication Date
Eskiyeni 40March 20, 2020
March 30, 2020
Eskiyeni 41
September 20, 2020

September 30, 2020

Eskiyeni is published as printed and online twice a year on 20 March and on 20 September. Articles are accepted between 1 October and 10 January for the issue of    20 March and between 1 April and 10 July for the issue of 20 September. 

In the citation and bibliography of the studies, the ISNAD Citation Style should be used.

Eskiyeni

ISSN 1306-6218 | e-ISSN 2636-8536 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Anadolu İlahiyat Akademisi | www.dergipark.org.tr/tr/pub/eskiyeni
Cover Image


Eskiyeni  is published by Anadolu İlahiyat Akademisi / The Anatolian Theological Academy, Ankara, TURKEY.

Eskiyeni publishes academic studies about Religion, Philosophy, History as priority in the field of Social Sciences and Humanities.

Eskiyeni accepts academicals studies such as research article, translation, book review, symposium review, and doctoral thesis summary.

Publication language of Eskiyeniis Turkish. But there can be English, German, French, Arabic, and Persian articles in order to not exceed %40 of total articles.

PhD students, as a single author; graduate students with the supervisor –first author student; second author supervisor- can send their work to Eskiyeni.

In the case of book review only the studies which written by someone who has doctorate degree are examined.


 IssueExpected Online Appearance Date
Expected Print Publication Date
Eskiyeni 40March 20, 2020
March 30, 2020
Eskiyeni 41
September 20, 2020

September 30, 2020

Eskiyeni is published as printed and online twice a year on 20 March and on 20 September. Articles are accepted between 1 October and 10 January for the issue of    20 March and between 1 April and 10 July for the issue of 20 September. 

In the citation and bibliography of the studies, the ISNAD Citation Style should be used.

Issue 40 - Mar 20, 2020
 1. Eskiyeni: 40. Sayı
  Pages 7 - 8
  Abdullah DEMİR
 2. Sünnî Olmayan Mezheplerde Karşı Cinse Dokunmanın Abdeste Etkisi
  Pages 9 - 35
  Yakup MAHMUTOĞLU , İdris CEBECİ
 3. 16. ve 18. Asırlarda Osmanlı Fetva Literatüründe Mudârebe Ortaklığı
  Pages 37 - 72
  Ahmet İNANIR
 4. Fıkıh Usulü Tarihinde Dört Temel Şerʿî Delil Tertibinin Gelişimi
  Pages 73 - 94
  Ahmet TEMEL
 5. Dil ve Mantık İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 95 - 106
  Coşkun BABA
 6. Dil Oyunları Teorisi Perspektifinde Kur’ân-ı Kerîm’e Yaklaşma Denemesi
  Pages 107 - 128
  Ergin ÖGCEM
 7. Değerler Eğitimi Açısından Tek Parti Dönemi Âdâb-ı Muâşeret Kitapları
  Pages 129 - 153
  Kamil COŞTU
 8. Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Derslerinde Problem Çözme Becerisi Kazanma Amacına Erişim Düzeyi (Sivas İli Örneği)
  Pages 155 - 179
  Yasin YİĞİT
 9. Anabaptistler ve Osmanlı, İran ve Diyalog Perspektifinden Hristiyan-Müslüman İlişkileri
  Pages 181 - 198
  Halil TEMİZTÜRK
 10. ‘Emir bi’l-Ma‘rūf Nehiy ani’l-Münker’ İlkesinin Günümüz Dini Söylemin İnşasında İşlevsel Yönü
  Pages 199 - 218
  Seyithan CAN
 11. Çerkeşşeyhizâde Mehmed Tevfik Efendi’nin Tevhîd Anlayışı
  Pages 219 - 242
  İbrahim BAYRAM
 12. Cahiliye Şiirlerinden Kur’an Metnine ‘Şehit’ Teriminin İçerdiği Anlamlar
  Pages 243 - 258
  Musa YILDIZ , Ayşe İSPİR KURUN
 13. İmam Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l- Ḳur’ân’ında Cihad ve Kitâl Âyetlerinin Yorumu
  Pages 259 - 281
  Hadiye ÜNSAL
 14. Müfessir Fahreddin er-Râzî’nin Meteorolojik Olaylarla İlgili Âyetlere Yaklaşımı
  Pages 283 - 302
  Abdulkadir DEMİR
 15. İsmail Sirâceddin Şirvânî’nin (öl. 1269/1853) Vahdet-i Vücûd ile Vahdet-i Şuhûd Yorumu
  Pages 303 - 320
  Orkhan MUSAKHANOV
 16. Üsküdar’da Konumlanmış Bir Ocak: Tazıcılar Ocağı
  Pages 321 - 340
  Nevzat ERKAN
 17. Şifâî Mehmed Dede (öl. 1081/1671) ve Öncesindeki Şârihlerin Menevî’nin Birinci Beytine Dair Yorumlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması
  Pages 341 - 362
  Halim YAR
 18. The Role of Islam in Decent Care for People with Stigmatized Diseases: An Evaluation via the Concept of Human Dignity
  Pages 363 - 376
  Fatumetul Zehra GULDAS
 19. Farkındalık ve Kabullenme Psikoterapilerinin Temel Stratejileri ve İslam
  Pages 377 - 406
  Elif KARA
 20. Türkiye’de Yapılan ‘Dinî Başa Çıkma’ Konulu Araştırmalar Hakkında Bir Değerlendirme
  Pages 407 - 429
  Süleyman ABANOZ
 21. İbnü’l-Cevzî’nin Zemmü’l-hevâ Adlı Eseri: Takdim ve Tahlil
  Pages 431 - 448
  Adnan ARSLAN
Indexes and Platforms