Year 2018, Volume 17 , Issue 65, Pages 295 - 316 2018-01-10

MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Cengiz GÜNEY [1]


Bu çalışmanın amacı; muhasebe meslek elemanı adaylarının meslek etiği algı özelliklerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.
Araştırma evrenini 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge MYO, Muhasebe ve Vergi Bölümüne kayıtlı 1. Ve 2. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma da yüz yüze anket yöntemi ile elde edilen veriler SPSS 16 ile analiz edilmiştir. Verilerinin analizinde Mann Wtihney U testi, Kruskal Wallis Testi ve TamhaneT2 testi uygulanmıştır. 
Araştırma sonuçlarını şöylece belirtmek mümkündür:
Cinsiyet’e göre Dürüstlük İlkesi, Gizlilik ilkesi ve Mesleki Davranış İlkesi algıları farklılık göstermektedir. Dürüstlük İlkesi, Gizlilik ilkesi ve Mesleki Davranış İlkesi algıları açısından kadınların algı ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Tarafsızlık ilkesi ve Mesleki Yeterlilik ve Özen ilkesi algısı cinsiyete göre farklılık arz etmemektedir.
Yaş’a göre, liseden mezun olunan program türüne göre, eğitim görülen sınıf türüne göre ve staj durumuna göre Dürüstlük İlkesi, Gizlilik ilkesi ve Mesleki Davranış İlkesi, Tarafsızlık ilkesi ve Mesleki Yeterlilik ve Özen ilkesi algıları farklılık göstermemektedir.  
Mezun olunan lise türüne göre Dürüstlük İlkesi algısı farklılık göstermekteyken, Tarafsızlık ilkesi, Mesleki Yeterlilik ve Özen ilkesi, Gizlilik ilkesi ve Mesleki Davranış İlkesi algısı farklılık göstermemektedir

Muhasebe, Meslek Etiği
  • Akın, Osman ve Kürşat Özdaşlı (2014). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Uymaları Gereken Etik İlkelere Uyma Düzeyine Yönelik Meslek Mensupları İle Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Algıları”, MUFAD-Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:63.
  • Çiçek, Hüseyin, Serdar Canbaz ve Aslı Keskin (2013). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğine Bakış Açıları: Kırklareli İlinde Bir Araştırma”, Tekirdağ SMMM Odası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2.
  • Daştan, Abdulkerim, Yaşar Bayraktar ve Uğur Bellikli (2015). “Muhasebe Mesleğinde Etik İkilem Ve Etik Karar Alma Konularında Farkındalık Oluşturma: Trabzon İlinde Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1.
  • Dinç, Engin ve Mehmet Tunçer (2015). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Duyarlılıkları İle İlgili Vergi Müfettişlerinin Algılarına Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:7, Sayı:14.
  • Ertaş, Fatih Coşkun ve Mihriban Coşkun Arslan (2009). “Bağımlı Ve Bağımsız Muhasebecilerin Meslek Etiği Algılama Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, TÜRMOB.
  • Güney, Selami ve Orhan Çınar (2012). “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (Smmm) Etik Algıları: Erzurum Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2.
  • http://www.ekonomianaliz.com/guvenilirlik-analizi-reliability-analysis/ 03.08.2016.
  • Kızıl, Cevdet, Vedat Akman, Sultan Aras ve Naim Onur Erzin (2015). “Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 8 (1)
  • Yıldız, Gülsevil (2010). “Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği Ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 36.
  • Yücel, Recep ve Cihat Kartal (2014). “Muhasebecilerin Mesleki Uygulamalarındaki Etik Algılarına İlişkin Bir Araştırma”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 2.
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Cengiz GÜNEY
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 31, 2017
Acceptance Date : December 12, 2017
Publication Date : January 10, 2018

Bibtex @research article { esosder331932, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {295 - 316}, doi = {10.17755/esosder.331932}, title = {MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {GÜNEY, Cengiz} }
APA GÜNEY, C . (2018). MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (65) , 295-316 . DOI: 10.17755/esosder.331932
MLA GÜNEY, C . "MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018 ): 295-316 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/33255/331932>
Chicago GÜNEY, C . "MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018 ): 295-316
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ AU - Cengiz GÜNEY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.331932 DO - 10.17755/esosder.331932 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 316 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.331932 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.331932 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %A Cengiz GÜNEY %T MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.331932 %U 10.17755/esosder.331932
ISNAD GÜNEY, Cengiz . "MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 295-316 . https://doi.org/10.17755/esosder.331932
AMA GÜNEY C . MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 295-316.
Vancouver GÜNEY C . MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 316-295.