PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

TÜRKİYE'DE KENT PLANLARININ SİYASAL AMAÇLARLA YOZLAŞTIRILMASI:ANKARA ÖRNEĞİ

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 110 - 122, 01.07.2006

Abstract

-

References

 • Ankara Enstitüsü Vakfı, Ankara Nereye?, Ankara, 1997.
 • BADEMLİ, Raci (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çalışma Grubu), ANKARA 1985’den 2015’e, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara,1985.
 • ERSES, Selma Mine, Türkiye 8. Dünya Şehircilik Günü Sempozyumu, 1,2,3 Kasım, Adana, 1984.
 • KELEŞ, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 1996.
 • Kent – Koop, Başkent Söyleşileri, Ankara, 1989.
 • ÖZCAN, Gül Berna ve BİLGEN, Hürriyet G. , İmar ve Şehir Planlama Mevzuatının
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığına ve Şehir Planlamasına Etkileri, T. B. M. M. Kültür ve Sanat Kurulu Yayınları, Ankara, 1994.
 • TMMOB Ankara Şubesi, Ankara Sempozyumu 13 – 15 Ekim 1997, Ankara. TMMOB, Üretim Ekonomisinden Rant Ekonomisine Kamu Arazilerinin Özelleştirilmesi, Ankara, 1996.
 • ŞAHİN, Neriman, İstiklal Mahallesi, ODTÜ, Ankara, 1988.
 • ŞENYAPILI, Tansı, Ankara Kentinde Gecekondu Gelişimi (1923 – 1960), Kentkoop Yayınları, Özgün Matbaacılık, Ankara, 1985.
 • TEKELİ, İlhan, Belediyecilik Yazıları (1976 – 1991), IULA – EMME, Kent Basımevi, İstanbul, 1992.
 • TEKELİ, İlhan, Kent Planlaması Konuşmaları, TMMOB Yayınları, Ankara, 1991.
 • TANKUT, Gönül, Bir Başkentin İmarı, Anahtar Kitaplar, İstanbul, 1993.
 • UZEL, Ahmet KONUT’85 İmara İlişkin Bağışlamaların Gelişimi ve Değerlendirilmesi, Kentkoop Yayınları, Özgün Matbaacılık, Ankara.
 • YAVUZ, Fehmi, Ankara’nın İmarı ve Şehirciliğimiz, SBF, Ankara, 1952.
 • YAVUZ, Fehmi, Kentsel Topraklar: Ülkemizde ve Başka Ülkelerde, SBF, Ankara, 1980

TÜRKİYE'DE KENT PLANLARININ SİYASAL AMAÇLARLA YOZLAŞTIRILMASI:ANKARA ÖRNEĞİ

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 110 - 122, 01.07.2006

Abstract

Bu incelenmekte; kent yönetimi, kent halkı ve diğer yönetsel organlar arasındaki ilişkilerin kentin biçimlenmesini nasıl etkilediği irdelenmektedir. 1920’lerden 2000’li yıllara kadar geçen dönemde, Ankara için hazırlanan kent planlarının zayıf ve güçlü yönleri, kent planlarına dışarıdan yapılan müdahaleler ve değiştirme girişimleri, beklenmeyen göçlerin kentin makro formu üzerinde yaptığı etki ve bu özgün planlama deneyiminden çıkarılacak dersler sergilenmektedir

References

 • Ankara Enstitüsü Vakfı, Ankara Nereye?, Ankara, 1997.
 • BADEMLİ, Raci (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çalışma Grubu), ANKARA 1985’den 2015’e, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara,1985.
 • ERSES, Selma Mine, Türkiye 8. Dünya Şehircilik Günü Sempozyumu, 1,2,3 Kasım, Adana, 1984.
 • KELEŞ, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 1996.
 • Kent – Koop, Başkent Söyleşileri, Ankara, 1989.
 • ÖZCAN, Gül Berna ve BİLGEN, Hürriyet G. , İmar ve Şehir Planlama Mevzuatının
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığına ve Şehir Planlamasına Etkileri, T. B. M. M. Kültür ve Sanat Kurulu Yayınları, Ankara, 1994.
 • TMMOB Ankara Şubesi, Ankara Sempozyumu 13 – 15 Ekim 1997, Ankara. TMMOB, Üretim Ekonomisinden Rant Ekonomisine Kamu Arazilerinin Özelleştirilmesi, Ankara, 1996.
 • ŞAHİN, Neriman, İstiklal Mahallesi, ODTÜ, Ankara, 1988.
 • ŞENYAPILI, Tansı, Ankara Kentinde Gecekondu Gelişimi (1923 – 1960), Kentkoop Yayınları, Özgün Matbaacılık, Ankara, 1985.
 • TEKELİ, İlhan, Belediyecilik Yazıları (1976 – 1991), IULA – EMME, Kent Basımevi, İstanbul, 1992.
 • TEKELİ, İlhan, Kent Planlaması Konuşmaları, TMMOB Yayınları, Ankara, 1991.
 • TANKUT, Gönül, Bir Başkentin İmarı, Anahtar Kitaplar, İstanbul, 1993.
 • UZEL, Ahmet KONUT’85 İmara İlişkin Bağışlamaların Gelişimi ve Değerlendirilmesi, Kentkoop Yayınları, Özgün Matbaacılık, Ankara.
 • YAVUZ, Fehmi, Ankara’nın İmarı ve Şehirciliğimiz, SBF, Ankara, 1952.
 • YAVUZ, Fehmi, Kentsel Topraklar: Ülkemizde ve Başka Ülkelerde, SBF, Ankara, 1980

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hacı KURT This is me
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date July 1, 2006
Application Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 5, Issue 15

Cite

APA Kurt, H. (2006). TÜRKİYE'DE KENT PLANLARININ SİYASAL AMAÇLARLA YOZLAŞTIRILMASI:ANKARA ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (15) , 110-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82198

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.