PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kalite Fonksiyon Yayılımı Yönetiminin E-Öğrenme Geliştirme Süreçlerine Uyarlanması

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 60 - 73, 01.08.2012

Abstract

As the E-learning applications continue to be widespread, the quality of these systems is still accepted as a determining factor for an effective learning. The review of literature suggests that new approaches leading to high-quality E-learning systems are needed in terms of instructional, technological, and managerial functionalities. The Quality Function Deployment (QFD) method can be presented as one of these approaches used for the product development or process improvement purposes in the industry. The QFD is a systematic method to translate the needs, subjective criteria, expectations of customers into the objective ones that can be measured and quantified. In this study, the QFD method is adapted to the E-learning design and development processes. The requirements of an E-learning system are expressed as technical descriptors that can be measured and quantified in the framework of House of Quality.

KALİTE FONKSİYON YAYILIMI YÖNTEMİNİN E-ÖĞRENME GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE UYARLANMASI

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 60 - 73, 01.08.2012

Abstract

E-öğrenme uygulamaları gittikçe yaygınlaşırken bu tür sistemlerinin kalitesi, etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayacak önemli faktörlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğretim tasarımı, kullanılan teknoloji ve sağlanan yönetimsel işlevler açısından kaliteli E-öğrenme sistemlerini ortaya koyacak yeni yaklaşımlara ihtiyaç olunduğu düşünülmektedir. Endüstride ürün geliştirme ve iyileştirme amacıyla kullanılan Kalite Fonksiyon Yayılımı (Quality Function Deployment) (KFY) yöntemi, söz konusu yaklaşımlardan birisi olarak gösterilebilir. KFY, sistematik bir yöntem olup müşteri ihtiyaçları, beklentileri ve öznel faktörleri, ürün tasarımı ve geliştirme süreçlerinde sayısal ölçütlere dönüştürmektedir. Bu çalışmada KFY süreçleri, E-öğrenme tasarım ve geliştirme süreçlerine uyarlanmıştır. E-öğrenme gereksinimleri ile bu gereksinimlerin ilgili süreçlerde gerçekleşebilmesini sağlayacak teknik özellikler, Kalite Evi (House of Quality) çerçevesinde ölçülebilen değerlerle ifade edilmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Murat Paşa UYSAL This is me


Fahri SAKARYA This is me


Tayfun ERUN This is me

Publication Date August 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Uysal, M. P. , Sakarya, F. & Erun, T. (2012). KALİTE FONKSİYON YAYILIMI YÖNTEMİNİN E-ÖĞRENME GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE UYARLANMASI . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 2 (2) , 60-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etku/issue/6271/84226