Research Article
BibTex RIS Cite

Russian Avangarde Movement and Sofia Gubaidulina

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 75 - 86, 31.07.2023

Abstract

Avangarde is a military term, which began to be used in politics for the first time, exclusively beside the military terminology in the 19th century. The term passed to the art, creating the fundaments of the modern philosophy in the 20th century under the name of “Avangarde movement” which led to a significant change in art. Experts, who examined history of fine arts devide 20th century as the first half to Avangarde, the second half to Modernism. In music, the situation is different. Music experts define Avangarde movement in two waves: First coincides with the beginning of World War I, second pairs with the end of World War II. Avangarde movement radically changed the art itself. Atonality and Dodecaphony replaced Consonance and Harmony, which “pleased” the ears. In this work, Avangarde composers from Russia and Soviet Union are studied with their extraordinary compositional techniques. Study pays a special attention to the - second wave -Avangarde woman composer Sofia Gubaidulina and her art.
Keywords: Avangarde, Gubaidulina, Viola Concerto, Viola, Russian Composers

References

  • Referans1 CEVIZCI 􀈺. (1999) Felsefe Sözlügü, Paradigma, Istanbul
  • Referans2 ILKYAZ F. (2013) “Sanatta Avangardın Tüketimi Üzerine”, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, sayı:10, ss.29-36
  • Referans3 MCBURNEY G. (1988) “Encountering Gubaydulina”, The Musical Times, Vol 129, no.1741
  • Referans4 SAY A. (2005) Müzik ansiklopedisi, Müzik ansiklopedisi yayınları, Ankara

Rus Avangard Akımı ve Sofiya Gubaydulina

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 75 - 86, 31.07.2023

Abstract

Askeri bir terim olan Avangard, 19. yüzyılında ilk kez askeri dil dışında bir alanda, siyaset dilinde kullanılmaya başlanmıştır. Modern düşünce sisteminin temelini oluşturan bir akımın adı olarak 20. yüzyılda sanat alanına da geçmiş ve avangard akım sanatta çok büyük değişime sebep olmuştur. Güzel sanat bilimciler 20. yüzyılın ilk yarısını Avangard, ikinci yarısını ise Modernizm olarak ayırmaktadır. Müzikte durum farklıdır, müzik bilimciler iki dalga içinde Avangard kavramını tanımlarlar. İlk dalga I. Dünya Savaşının başlangıcına denk gelmekte, ikinci dalga ise II. Dünya Savaşı’nın sonu ile eşleşmektedir. Avangard akım radikal şekilde sanatı değiştirmiştir. Müzikte uyumlu, kulağa hoş gelen armonilerin yerine atonalite ve Dodekaphonie gelmiştir. Bu çalışmada Rusya ve Sovyetler Birliği’ndeki Avangard bestecileri, onların kullandığı kompozisyon tekniklerini ve özellikle ikinci dalga Avangard’a ait bir kadın besteci olan Sofiya Gubaydulina’nın sanatı incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avangard, Gubaydulina, Viyola Konçertosu, Viyola, Rus Besteciler

References

  • Referans1 CEVIZCI 􀈺. (1999) Felsefe Sözlügü, Paradigma, Istanbul
  • Referans2 ILKYAZ F. (2013) “Sanatta Avangardın Tüketimi Üzerine”, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, sayı:10, ss.29-36
  • Referans3 MCBURNEY G. (1988) “Encountering Gubaydulina”, The Musical Times, Vol 129, no.1741
  • Referans4 SAY A. (2005) Müzik ansiklopedisi, Müzik ansiklopedisi yayınları, Ankara
There are 4 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Music
Journal Section SERBEST TEMALAR
Authors

Elena Ünaldı 0000-0003-3260-0652

Publication Date July 31, 2023
Submission Date May 13, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Ünaldı, E. (2023). Rus Avangard Akımı ve Sofiya Gubaydulina. Etnomüzikoloji Dergisi, 6(1), 75-86.