PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Antikçağ’dan Günümüze Boş Zaman Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2016, Volume 1, Issue 2, 103 - 116, 01.06.2016

Abstract

Bu çalışmada Antikçağ’dan günümüze insan ömrünün bir parçası olarak boş zaman kavramının geçirmiş olduğu değişim ele alınmıştır. Tarih boyunca genel olarak çalışmanın karşıtı olarak değerlendirilen boş zaman, sınıflı toplumun bir sonucu olarak üst sınıftaki insanların; Antikçağ’da felsefecilerin, Ortaçağ’da din adamlarının sahip olduğu bir zaman dilimi olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda boş zaman, köleler, serfler gibi bedensel olarak çalışmak yerine bir insan olarak kendini gerçekleştirmenin bir imkânı olarak görülmüştür. Kapitalizm ile beraber boş zaman, bedensel çalışmanın dışında kalan zaman olarak algılanmakla birlikte nitelik ve işlev olarak değişime uğramıştır. Bu süreçte boş zaman, insanın kendisini gerçekleştirdiği bir özgürlük bir alanı olmaktan ziyade kapitalizme hizmet eden tüketime yönelik bir zorunluluklar alanı haline getirilmiştir.

The Evaluation of Free Time from Ancient Times to the Present Day

Year 2016, Volume 1, Issue 2, 103 - 116, 01.06.2016

Abstract

In this study, the change which the concept of free time has got through as a part of human life from ancient times to the present day is discussed. Throughout history, generally, free time which is regarded as the opposite

Details

Other ID JA94TB73DB
Journal Section Research Article
Authors

Murat BAHADIR
0000-0002-8767-2322

Publication Date June 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Bahadır, M. (2016). Antikçağ’dan Günümüze Boş Zaman Üzerine Bir Değerlendirme . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 103-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etusbed/issue/35461/393989