Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

SOSYAL MEDYA KULLANIMININ DÜĞÜN FOTOĞRAFÇILIĞINA ETKİSİ

Year 2021, Volume , Issue 13, 1 - 20, 31.10.2021
https://doi.org/10.29157/etusbed.895652

Abstract

Günümüzde sosyal medya, büyük ölçüde geleneksel medyanın yerini almış ve gün geçtikçe hayatın içinde olmaktan çıkıp hayatı içine alan, yaşamı her anıyla yeniden inşa eden ve düzenleyen bir güç haline gelmiştir. Sosyal medya aynı zamanda; dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından üretilen ulaşılabilir içeriğiyle sağlamış olduğu anlık iletişime paralel olarak; bilgiye ulaşma, sosyalleşme, iletişim kurma, işinin reklamını yapma ve boş zaman aktivitesi gibi çeşitli ihtiyaçların giderilmesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu yoğun kullanım; kadın-erkek ayırt etmeden; geniş bir yaş ve meslek aralığında, hem bireysel, hem de profesyonel ve amatör iş kollarında kolaylıkla gözlemlenebilmektedir. Buradan hareketle araştırmanın hipotezi; “Toplumda kullanımı artan sosyal medya: çiftlerin mekân tercihleri, fotoğrafçıların; iş yükleri, gelir-gider dengeleri, bilinirlikleri, müşteri ilişkileri gibi düğün fotoğrafçılığının önemli noktalarında çeşitli değişikliklere yol açmıştır” olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında fotoğraf stüdyosu olan, en az 10 yıllık deneyim sahibi 5 fotoğrafçıyla yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Fotoğrafçıların konu hakkındaki deneyimlerine dayanarak verdikleri bilgiler, çalışmanın hipotezini doğrulamıştır. Araştırma sonucunda sosyal medya kullanımının; fotoğrafçılar ve çiftler üzerine doğrudan ve dolaylı olarak etki ettiği, iki tarafın da bazı tercihlerini değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

References

  • Gökçe, B. (1978). Evlilik Kurumuna Sosyolojik Bir Yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 7-21.
  • Kamiloğlu, F. ve Yurttaş. Ö. U. (2014). Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve Kişisel Gelişim Sürecine Katkısı ve Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 21, 131-150.
  • Deperlioğlu, Ö. ve Köse, U. (2010). Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı. Akademik Bilişim 10-XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 10-12 Şubat, Muğla Üniversitesi.

Year 2021, Volume , Issue 13, 1 - 20, 31.10.2021
https://doi.org/10.29157/etusbed.895652

Abstract

References

  • Gökçe, B. (1978). Evlilik Kurumuna Sosyolojik Bir Yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 7-21.
  • Kamiloğlu, F. ve Yurttaş. Ö. U. (2014). Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve Kişisel Gelişim Sürecine Katkısı ve Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 21, 131-150.
  • Deperlioğlu, Ö. ve Köse, U. (2010). Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı. Akademik Bilişim 10-XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 10-12 Şubat, Muğla Üniversitesi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Anthropology, Social Sciences, Interdisciplinary, Sociology
Journal Section Research Article
Authors

Miyase ASLANTAŞ (Primary Author)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1475-9061
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 13

Cite

APA Aslantaş, M. (2021). SOSYAL MEDYA KULLANIMININ DÜĞÜN FOTOĞRAFÇILIĞINA ETKİSİ . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (13) , 1-20 . DOI: 10.29157/etusbed.895652