Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A CRITICAL REVIEW OF THE JOKER MOVIE IN THE CONTEXT OF MAHLER'S SEPARATION-INDIVIDUATION THEORY AND PTSD

Year 2021, Volume , Issue 13, 122 - 148, 31.10.2021
https://doi.org/10.29157/etusbed.953700

Abstract

In this study, it is aimed to make inferences about the developmental stages of Arthur Fleck in the Joker movie within the framework of Mahler's separation-individuation theory, and to examine the effects of his first 36-month experiences on Arthur's emotional, thought and personality development. According to Mahler's theory, the first six months of an individual consist of two critical phases: the normal autistic and normal symbiotic phase, which are the continuation and complement of each other. Following that, the separation-individuation process begins, which is divided into four distinct subphases: differentiation, practicing, rerapprochement and consolidation of individuals and the beginning of the continuity of enthusiastic objects. These subphases are of great importance in the process of personality formation. Arthur's relationship with his mother, who was diagnosed with narcissism and substance abuse, the lack of a concept of a father, his interaction with his environment, and his desire to be visible in society are emphasized. The traumatic life history of Arthur, who was abused and neglected during his childhood and continued to be systematically exposed to psychological violence in adulthood, adversely affected his identity formation, social adaptation, and personality development and led to the development of post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms. In the light of the aforementioned information, the character of Arthur Fleck was examined within the framework of Mahler's separation-individuation theory, using the DSM-5 post-traumatic stress disorder diagnostic criteria.

References

 • American Psikiyatri Birliği. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru elkitabı’ndan (çeviri ed. E Köroğlu) Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 2014.
 • Chu, J. A., Frey, L. M., Ganzel, B. L., & Matthews, J. A. (2000). Memories of childhood abuse: Dissociation, amnesia, and corroboration. American Journal of Psychiatry, 156, 749 755.
 • Feist, J., Feist, G. J. (2008). Theories of personality. 7th ed. Irwin/McGraw-Hill.
 • Freud, A. (1946) Ego and the mechanisms of defense, New York: International Universities Press.
 • Freud, S. (1963) Introductory lectures on psychoanalysis, Standard Edition (Vol.15-16).
 • Freud, S. (1977) Inhibitions, symptoms and anxiety, New York: W. W. Norton & Company.
 • Gürlek-Yüksel, E. (2006). Üniversite öğrencilerinin ayrılma bireyleşme özellikleri ve etkileyen etmenler. (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi). Celal Bayar Üniversitesi/Tıp Fakültesi, Manisa.
 • İnan, E. (2015). Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi , 2(1): 1-12.
 • Karakaş, S. (2017). İkincil narsisizm. Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü: Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021).
 • Klein, M. (1955/1980). The psycho-analytic play technique: Its history and significance. In J. Mitchell (Ed.), The selected Melanie Klein (pp. 35–54). New York: Free Press.
 • Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M., & Johnson, S. L. (2012). Abnormal psychology. 12th ed., 228-237. John Wiley & Sons Inc.
 • Määttä, M., Uusiautti, S. (2020). ‘My life felt like a cage without an exit’ – narratives of childhood under the abuse of a narcissistic mother, Early Child Development and Care, 190:7, 1065-1079, DOI: 10.1080/03004430.2018.1513924
 • Mahler, M. S., Pine, F., ve Bergman, A. (2003). İnsan yavrusunun psikolojik doğumu. (A. N. Babaoğlu, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Morgan, C. A., III., Hazlett, G., Wang, S., Richardson, E. G. J., Schnurr, P., & Southwick, S. M. (2001). Symptoms of dissociation in humans experiencing acute, uncontrollable stress: A prospective investigation. American Journal of Psychiatry, 158, 1239–1247.
 • Shobe, K. K., & Kihlstrom, J. F. (1997). Is traumatic memory special? Current Directions in Psychological Science, 6, 70–74.
 • Topcu, M . (2016). Ayrılma ve Bireyleşme: Nesne İlişkileri Üzerine Terapötik Uygulama . AYNA Klinik Psikoloji Dergisi , 3 (2) , 17-28 . DOI: 10.31682/ayna.470677
 • Vahip, I. (1993). Separation and individuation theory. Türk Psikiyatri Dergisi, 4, 60-66.
 • Winnicott, D. W. (1970). Transitional Objects and Transitional Phenomena. Playing and Reality (s. 19). Tavistock Publications Ltd.

JOKER FİLMİNDEKİ ARTHUR KARAKTERİNİN MAHLER’İN AYRILMA-BİREYLEŞME KURAMI VE ÖSGB BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Year 2021, Volume , Issue 13, 122 - 148, 31.10.2021
https://doi.org/10.29157/etusbed.953700

Abstract

Bu çalışmada Mahler’in ayrılma-bireyleşme kuramı çerçevesinde Joker filmindeki Arthur Fleck karakterinin gelişim evreleri hakkında çıkarımlar yapılması, ilk 36 aylık deneyimlerinin Arthur’un duygu, düşünce ve kişilik gelişimindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Mahler’in kuramına göre bireyin ilk altı ayı normal otistik ve normal ortakyaşamsal olmak üzere, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki iki kritik evreden oluşmaktadır. Devamında ise farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşma ve bireyliğin pekişmesi ve coşkusal nesne sürekliliğinin başlangıcı olmak üzere dört farklı altevreden oluşan ayrılma-bireyleşme süreci gelmektedir. Kişilik oluşumu sürecinde bu altevreler büyük önem taşımaktadır. Arthur’un narsistik ve madde kötüye kullanım tanısı almış olan annesi ile ilişkisi, baba kavramının eksikliği, çevresiyle olan etkileşimi ve toplum içinde görünür olma arzusu üzerinde durulmuştur. Çocukluk çağında istismar ve ihmale uğrayan, yetişkinlik çağında ise sistematik olarak psikolojik şiddete maruz kalmaya devam eden Arthur'un örseleyici yaşam öyküsü kimlik oluşumunu, sosyal uyumunu, kişilik gelişimini olumsuz etkilemiş ve örselenme sonrası gerginlik bozukluğu (ÖSGB) belirtilerinin oluşmasına yol açmıştır. Bahsedilen bilgiler ışığında Arthur Fleck karakteri, DSM-5 örselenme sonrası gerginlik bozukluğu tanı kriterlerinden faydalanılarak Mahler’in ayrılma-bireyleşme kuramı çerçevesinde incelenmiştir.

References

 • American Psikiyatri Birliği. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru elkitabı’ndan (çeviri ed. E Köroğlu) Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 2014.
 • Chu, J. A., Frey, L. M., Ganzel, B. L., & Matthews, J. A. (2000). Memories of childhood abuse: Dissociation, amnesia, and corroboration. American Journal of Psychiatry, 156, 749 755.
 • Feist, J., Feist, G. J. (2008). Theories of personality. 7th ed. Irwin/McGraw-Hill.
 • Freud, A. (1946) Ego and the mechanisms of defense, New York: International Universities Press.
 • Freud, S. (1963) Introductory lectures on psychoanalysis, Standard Edition (Vol.15-16).
 • Freud, S. (1977) Inhibitions, symptoms and anxiety, New York: W. W. Norton & Company.
 • Gürlek-Yüksel, E. (2006). Üniversite öğrencilerinin ayrılma bireyleşme özellikleri ve etkileyen etmenler. (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi). Celal Bayar Üniversitesi/Tıp Fakültesi, Manisa.
 • İnan, E. (2015). Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi , 2(1): 1-12.
 • Karakaş, S. (2017). İkincil narsisizm. Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü: Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021).
 • Klein, M. (1955/1980). The psycho-analytic play technique: Its history and significance. In J. Mitchell (Ed.), The selected Melanie Klein (pp. 35–54). New York: Free Press.
 • Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M., & Johnson, S. L. (2012). Abnormal psychology. 12th ed., 228-237. John Wiley & Sons Inc.
 • Määttä, M., Uusiautti, S. (2020). ‘My life felt like a cage without an exit’ – narratives of childhood under the abuse of a narcissistic mother, Early Child Development and Care, 190:7, 1065-1079, DOI: 10.1080/03004430.2018.1513924
 • Mahler, M. S., Pine, F., ve Bergman, A. (2003). İnsan yavrusunun psikolojik doğumu. (A. N. Babaoğlu, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Morgan, C. A., III., Hazlett, G., Wang, S., Richardson, E. G. J., Schnurr, P., & Southwick, S. M. (2001). Symptoms of dissociation in humans experiencing acute, uncontrollable stress: A prospective investigation. American Journal of Psychiatry, 158, 1239–1247.
 • Shobe, K. K., & Kihlstrom, J. F. (1997). Is traumatic memory special? Current Directions in Psychological Science, 6, 70–74.
 • Topcu, M . (2016). Ayrılma ve Bireyleşme: Nesne İlişkileri Üzerine Terapötik Uygulama . AYNA Klinik Psikoloji Dergisi , 3 (2) , 17-28 . DOI: 10.31682/ayna.470677
 • Vahip, I. (1993). Separation and individuation theory. Türk Psikiyatri Dergisi, 4, 60-66.
 • Winnicott, D. W. (1970). Transitional Objects and Transitional Phenomena. Playing and Reality (s. 19). Tavistock Publications Ltd.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Psychology
Journal Section Research Article
Authors

Ayşenur GÜVEN
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9628-1593
Türkiye


Selin IŞIK
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4633-4703
Türkiye


Sera OYA
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9662-260X
Türkiye


Nuray YAŞAR
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0003-2829-4672
Türkiye


Merve TOPCU-BULUT (Primary Author)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, PSİKOLOJİ PR. (ÜCRETLİ)
0000-0003-3181-2864
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 13

Cite

APA Güven, A. , Işık, S. , Oya, S. , Yaşar, N. & Topcu-bulut, M. (2021). JOKER FİLMİNDEKİ ARTHUR KARAKTERİNİN MAHLER’İN AYRILMA-BİREYLEŞME KURAMI VE ÖSGB BAĞLAMINDA İNCELENMESİ . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (13) , 122-148 . DOI: 10.29157/etusbed.953700