Year 2019, Volume , Issue 12, Pages 4 - 14 2019-12-31

ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ

Özge GÜVEN AKDOĞAN [1]


Bu çalışmada, Batılılık ve Türklük gerilimine dair temsiller barındıran Ali Baba ve 7 Cüceler (Cem Yılmaz, 2015) filmi, bu gerilimin tarihsel dayanakları bağlamında analiz edilmektedir. Film, tarihsel bir çerçevede bu bu gerilimi mizahi bir bakış açısıyla ele almaktadır. Çalışmada, bu mizahi bakış açısı, Türkiye’nin Batı ile ilişkisindeki psikolojik konumlanışa göndermeler yapılarak irdelenmektedir. Bu noktada, gecikmişlik hissiyatı ve bir tehdit olarak Batı algısının filmsel anlatıda öne çıktığı vurgulanmaktadır. Anlatıda, Türk kimliği bazen savunmacı biçimde bazen de yetersizlik hissiyatının ortaya konmasında kullanılmaktadır. Türk kimliği savunmacı biçimde çerçevelendirilirken milliyetçi coşkular; güçlü toplum motifi, geçmişe yapılan övgü dolu vurgular ve Batılı olarak sunulanla alay edilmesiyle körüklenerek işlenmektedir. Yetersizlik hissiyatı dillendirilirken ise, yabancı dil öğrenememe; özellikle de İngilizce konuşamama ve erkeklerin kadınlarla iletişim kurma biçimlerindeki kültürel eksiklikler işlenmektedir. Filmde aktarılan yetersizlik hissiyatında, Batıya karşı yenilgi ve gecikmişlik duygularına karşı bir eksiklik tespiti belirgindir. Sonuç olarak, milliyetçi refleksin Batılı olanla karşılaşmasındaki saldırı ve savunma araçları değişebilmektedir. 

Batılılık, Türklük, Ali Baba ve 7 Cüceler
 • AKAR, Serdar (Director). (2006). Kurtlar Vadisi Irak [Film]. Türkiye: Pana Film.
 • AHISKA, Meltem (2005). Radyonun Sihirli Kapısı. Garbiyatçılık ve Politik Öznellik. İstanbul: Metis.
 • ANDERSON, Benedict (2009). Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökeni ve Yayılması. çev. İskender Savaşır İstanbul: Metis.
 • AYDIN, Suavi (2009). Türk Kimliğinin Yaratılması ve Ulusal Kimlik Sorunu Üzerine. Ankara: Maki Basın Yayın.
 • BORA, Tanıl (2007). “Milliyetçiliğin Vatanı Neresi?”, Birikim. 213: 26-36.
 • BÜKER, Seçil (2006). “Kurtlar Vadisi Irak’ta eksiği kahraman dolduruyor”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 22: 137-156.
 • CHATTARJEE, Parta (1996). Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası. Çev. Sami Oğuz, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ERTUĞRUL, Muhsin (Yönetmen). (1923). Ateşten Gömlek [Film]. Türkiye.
 • ERTUĞRUL, Muhsin (Yönetmen). (1928). Ankara Postası [Film]. Türkiye.
 • ERTUĞRUL, Muhsin (Yönetmen). (1932). Bir Millet Uyanıyor [Film]. Türkiye.
 • Eurovision'da Türkiye'yi Temsil Edecek Şarkı 'Love Me Back, 22 Şubat 2012 tarihli haber. (https://www.haberler.com/eurovision-da-turkiye-yi-temsil-edecek-sarki-love-3386740-haberi/) Erişim Tarihi 17.02.2019
 • GÖLE, Nilüfer (1998). Batı dışı Modernlik Üzerine Bir İlk Desen. Doğu-Batı. 1 (2): 65-73.
 • GÜRBİLEK, Nurdan (2016). Kör Ayna Kayıp Şark: Edabiyat ve Endişe. İstanbul: Metis.
 • HEGEL, G. W. F. (2011). Tinin Görüngübilimi. (çev.) A. Yardımlı. İstanbul: İdea.
 • http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cuvalin-rovansi-alindi-iddiasi-231323 (05.06.2004 tarihli haber). Erişim Tarihi: 22.02.2019İnalcık, Halil (1998). “Türkiye ve Avrupa: Dün ve Bugün” Doğu Batı 2: 13-35.
 • KALİBER, Alper (2002). “Türk Modernleşmesini Sorunsallaştıran Üç Ana Paradigma Üzerine.” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce. 3: 107-124.
 • KAYA, İbrahim (2006). Sosyal Teori ve Geç Modernlikler. Türk Deneyimi. İstanbul: İmge Kitabevi.
 • KOÇAK, Orhan (2006). “1920’lerden 1970’lere Kültür Politikaları”. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce. Cilt 2 Kemalizm. 370-418. İstanbul: İletişim.
 • KRAMER, Lloyd (1997). “Historical Narratives and the Meaning of Nationalism”, Journal of the History of Ideas, 58 (3): 525-545.
 • MÜJDE, Gani (Yönetmen). (1999). Kahpe Bizans [Film]. Türkiye.
 • PERTAN, Ersin (Yönetmen). (1997). Kuşatma Altında Aşk [Film]. Türkiye.
 • ÖZGÜÇ, Agâh (2005). Türlerle Türk Sineması. Dönemler/Modlar/ Tiplemeler. İstanbul: Dünya Yayıncılık.
 • ÖZÖN, Nijat (1995). Karagözden Sinemaya I-II, İstanbul: Kitle Yayınları.
 • SCOGNAMİLLO, Giovanni; Demirhan, Metin (2005). Fantastik Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • SHAYEGAN, Daryush (2002). Yaralı Bilinç, Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni. çev. Haldun Bayrı. İstanbul: Metis Yayınları.
 • TEKELİ, İlhan (2007). “Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce. Cilt 3: 19-24.
 • YAŞİN, Cem (2006). Kurtlar Vadisi Irak Filminin Bilişsel Yapısı. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 22, 157-181.
 • YERES, Artun (2005). 65 Yönetmenimizden Yerellik, Ulusallık Evrensellik Geriliminde Sinemamız. İstanbul: Donkişot Yayınları.
 • YILMAZ, ATIF (Yönetmen). (1971). Battal Gazi Destanı [Film]. Türkiye.
 • YILMAZ, Cem (Yönetmen). (2015). Ali Baba ve 7 Cüceler [Film]. Türkiye: CMYLMZ Fikir Sanat.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5540-0445
Author: Özge GÜVEN AKDOĞAN (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 23, 2019
Acceptance Date : December 30, 2019
Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @research article { euifydhed595783, journal = {Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi}, issn = {1306-1003}, eissn = {2636-8463}, address = {yenidusunceler@mail.ege.edu.tr}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {4 - 14}, doi = {}, title = {ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ}, key = {cite}, author = {Güven Akdoğan, Özge} }
APA Güven Akdoğan, Ö . (2019). ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi , (12) , 4-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/51506/595783
MLA Güven Akdoğan, Ö . "ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ" . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2019 ): 4-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/51506/595783>
Chicago Güven Akdoğan, Ö . "ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2019 ): 4-14
RIS TY - JOUR T1 - ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ AU - Özge Güven Akdoğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 4 EP - 14 VL - IS - 12 SN - 1306-1003-2636-8463 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ %A Özge Güven Akdoğan %T ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ %D 2019 %J Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi %P 1306-1003-2636-8463 %V %N 12 %R %U
ISNAD Güven Akdoğan, Özge . "ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi / 12 (December 2019): 4-14 .
AMA Güven Akdoğan Ö . ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ. Yeni Düşünceler Dergisi. 2019; (12): 4-14.
Vancouver Güven Akdoğan Ö . ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi. 2019; (12): 4-14.
IEEE Ö. Güven Akdoğan , "ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNDE BATILILIK TÜRKLÜK GERİLİMİ", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, no. 12, pp. 4-14, Dec. 2020