Editör (Editor-in-Chief)

 •       Prof. Dr. Öznur ASLAN                                                                                          

Editör Yardımcıları (Co-Editors)

 • Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖNDER                         
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep CAFEROĞLU   
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde Özge ÖNDER               
 • Dr. Ögr. Üyesi Münevver BARAN                     
 • Dr. Ögr. Üyesi Betül ÖZEN
 • Dr. Öğr. Gör. İlknur Karaca BEKDİK
 • Arş. Gör. Gökhan SARP
Biyoistatistik Danışmanı (Statistical Editor)

 • Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
 • Doç. Dr. Aytaç AKÇAY
 • Dr. Ögr. Üyesi Dinçer GÖKSÜLÜK
 • Arş. Gör. Merve Başol GÖKSÜLÜK

İngilizce Dil Danışmanı (Language Editor)

 • Okutman Mustafa AKGÜL