Journal of Health Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1018-3655 | Period Tri-annual | Founded: 1993 | Publisher Erciyes University | http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/


14801

DUYURU!!

Journal of Health Science 14 Temmuz-30 Eylül  2019 tarihleri arasında teknik nedenlerle yeni makale gönderimlerini kabul etmeyecektir. Bu tarihten sonra yeni makale gönderimleri kabul edilecektir. Bu aksaklıktan dolayı özür dileriz.
Journal of Health Sciences

ISSN 1018-3655 | Period Tri-annual | Founded: 1993 | Publisher Erciyes University | http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/
Cover Image


14801

DUYURU!!

Journal of Health Science 14 Temmuz-30 Eylül  2019 tarihleri arasında teknik nedenlerle yeni makale gönderimlerini kabul etmeyecektir. Bu tarihten sonra yeni makale gönderimleri kabul edilecektir. Bu aksaklıktan dolayı özür dileriz.
Volume 28 - Issue 2 - Sep 2019
 1. KİNAZOLİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN OLASI SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ENDOMETRİYUM KANSER HÜCRELERİNDE ARAŞTIRILMASI
  Pages 47 - 51
  Büşra Karaca, Elçin Bakır, Ayşe Eken
 2. TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ
  Pages 52 - 56
  Meltem Soylu, Neriman İnanç, Eda Başmısırlı, Yağmur Yaşar
 3. METOKSİKLORUN BÖBREK VE KARACİĞER DOKULARI ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 57 - 61
  Esra BALCIOĞLU, Betül YALÇIN, Gözde Özge ÖNDER, Saim ÖZDAMAR
 4. SUBJEKTİF UYKU KALİTESİ İYİ VE KÖTÜ OLAN DİYABETİK HASTALARIN GLİSEMİ KONTROLÜ VE KRONİK DİYABETİK KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 62 - 69
  Bülent Devrim Akçay, Devrim Deniz
 5. DISTRIBUTION OF ORAL PATHOLOGIES: A RETROSPECTIVE ANALYSIS IN KAYSERI REGION.
  Pages 70 - 74
  Emrah Soylu, Kübra Öztürk, Cihan TOPAN, Osman Etöz, Alper Alkan
 6. CYP2C9 VE VKORC1 GENLERİNİN PROSTAT KANSERİ ETYOLOJİSİNDEKİ ROLLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 75 - 80
  Ali Osman ARSLAN, Selma Düzenli
 7. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
  Pages 81 - 86
  Ülkü Özdemir, Sultan Taşcı, Pınar Tekinsoy Kartın, Songül Göriş, Özlem Ceyhan, Nurhan Doğan
 8. TİYENİL-TİYAZOL-ARİL-TİYOÜRE HİBRİT MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN APOPTOTİK YOL ÜZERİNDEN ANTİ-KANSER ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 87 - 93
  Şengül Dilem DOĞAN, Sümeyye UĞUR, Ayşe Kübra KARABOĞA ARSLAN, Ebru ÖZTÜRK, Ahmet CUMAOĞLU, Mükerrem Betül YERER
 9. PREEKLEMSİDE TANI, TEDAVİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
  Pages 94 - 99
  Özlem Doğan Yüksekol, Mürüvvet BAŞER
 10. ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA KAHVALTI GLİSEMİK İNDEKSİNİN METABOLİZMA VE DOYGUNLUK ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pages 100 - 105
  Zeynep CAFEROĞLU, Büşra ERDAL
Indexes and Platforms