Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları

Year 2019, Volume 25, Issue 98, 371 - 385, 03.05.2019
https://doi.org/10.22559/folklor.840

Abstract

Yaşar Kemal romanlarında, insan, toplum ve çevre üzerine birçok konuyu işlerken,

kendi düşünsel tutumuna uygun hareket eden kadın ve erkek roman karakterlerini

de başarıyla kurgulamıştır. Yaşar Kemal bir aydın olarak adalet, barış, eşitlik, özgürlük,

demokrasi ve insan hakları söylemine sahip olduğu kadar, romanlarında

oluşturduğu karakterler aracılığıyla da bu olgularla ilgili tartışmaların yapılmasına

olanak sağlamaktadır. Bu açıdan roman evrenine indiğimizde, roman karakterlerinin

düşünce dünyaları ile insana, topluma ve çevreye bakış açılarının insan sevgisi,

değeri ve hoşgörü üzerine biçimlendiğini görürüz. Yaşar Kemal’in romanlarında

insan en yüksek değerdir. Elbette bunun tam da karşısında kötü olanın sergilendiği,

kritik edildiği bir roman evrenini başarıyla çizdiğinden söz etmek mümkündür.

Bu çalışmada felsefi anlamda iyi ve kötünün karşı karşıya geldiği Yaşar Kemal’in

romanlarının sosyolojisinde, insan sevgisi ve değerinin dayandığı varoluşsal kaynaklar

irdelenirken, romanının demokratik işlevine ilişkin bir öngörü oluşturulmaya

çalışılmıştır.

References

 • Bauman, Z. (2014). Modernite, kapitalizm, sosyalizm. (F. D. Ergun, Çev.). (2.Baskı) İstanbul: Say.
 • Bauman, Z. (2017a). Hermenötik ve sosyal bilimler, (H. Oruç, Çev.), İstanbul: Ayrıntı.
 • Bauman, Z. (2017b). Kimlik. (M. Hazır, Çev.). Ankara: Heretik.
 • Bataille, G. (2016). Edebiyat ve kötülük. (A. Sönmezay, Çev.). (4. Baskı). İstanbul: Ayrıntı.
 • Fischer, E. (1993). Sanatın gerekliliği. (C. Çapan, Çev.). (7.Baskı). Ankara: Verso.
 • Kemal, Y. (2000a). İnce Memed 1. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000b). İnce Memed 2. (6.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000c). İnce Memed 3. (6.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000d). İnce Memed 4. (6.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000e). Ağrıdağı efsanesi. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y.(2000f). Kuşlar da gitti. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000g). Al gözüm seyreyle salih. (4.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000ğ). Ortadirek/Dağın öte yüzü 1. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000h). Yer demir gök bakır/Dağın öte yüzü 2. (7.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000i). Ölmez otu/Dağın öte yüzü 3. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1998a). Yağmurcuk kuşu/Kimsecik 1. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1998b). Deniz küstü. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1998c). Demirciler çarşısı cinayeti/Akçasazın ağaları 1. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1999a). Kale kapısı/Kimsecik 2. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1999b). Kanın sesi/Kimsecik 3. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1999c). Yusufçuk Yusuf/Akçasazın ağaları 2. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2001a). Yılanı öldürseler. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2001b). Üç Anadolu efsanesi. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2001c). Binboğalar efsanesi. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Mackay, M. (2018). Roman nedir? (F. Akdoğan Özdemir, Çev.). İstanbul: Boğaziçi.
 • Mengüşoğlu, T. (2017). İnsan felsefesi. (2.Baskı). İstanbul: Doğu Batı.
 • Nichanian, M. (2011). Edebiyat ve felaket. (A. Sönmezay, Çev.). İstanbul: İletişim.
 • Öztürk, O, M. (2016). Özerk benlik, kul benlik. (3.Baskı). İstanbul: Okuyan Us.
 • Sadak, Y. (2017). Yaşar Kemal ya da Dionysos’un dönüşü. İstanbul: Öteki.
 • Tharaud, C. B. (2017). Çukurova Yaşar Kemal edebiyatının temelleri. (T. Çulhaoğlu, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.

Year 2019, Volume 25, Issue 98, 371 - 385, 03.05.2019
https://doi.org/10.22559/folklor.840

Abstract

References

 • Bauman, Z. (2014). Modernite, kapitalizm, sosyalizm. (F. D. Ergun, Çev.). (2.Baskı) İstanbul: Say.
 • Bauman, Z. (2017a). Hermenötik ve sosyal bilimler, (H. Oruç, Çev.), İstanbul: Ayrıntı.
 • Bauman, Z. (2017b). Kimlik. (M. Hazır, Çev.). Ankara: Heretik.
 • Bataille, G. (2016). Edebiyat ve kötülük. (A. Sönmezay, Çev.). (4. Baskı). İstanbul: Ayrıntı.
 • Fischer, E. (1993). Sanatın gerekliliği. (C. Çapan, Çev.). (7.Baskı). Ankara: Verso.
 • Kemal, Y. (2000a). İnce Memed 1. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000b). İnce Memed 2. (6.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000c). İnce Memed 3. (6.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000d). İnce Memed 4. (6.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000e). Ağrıdağı efsanesi. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y.(2000f). Kuşlar da gitti. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000g). Al gözüm seyreyle salih. (4.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000ğ). Ortadirek/Dağın öte yüzü 1. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000h). Yer demir gök bakır/Dağın öte yüzü 2. (7.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000i). Ölmez otu/Dağın öte yüzü 3. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1998a). Yağmurcuk kuşu/Kimsecik 1. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1998b). Deniz küstü. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1998c). Demirciler çarşısı cinayeti/Akçasazın ağaları 1. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1999a). Kale kapısı/Kimsecik 2. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1999b). Kanın sesi/Kimsecik 3. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1999c). Yusufçuk Yusuf/Akçasazın ağaları 2. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2001a). Yılanı öldürseler. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2001b). Üç Anadolu efsanesi. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2001c). Binboğalar efsanesi. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Mackay, M. (2018). Roman nedir? (F. Akdoğan Özdemir, Çev.). İstanbul: Boğaziçi.
 • Mengüşoğlu, T. (2017). İnsan felsefesi. (2.Baskı). İstanbul: Doğu Batı.
 • Nichanian, M. (2011). Edebiyat ve felaket. (A. Sönmezay, Çev.). İstanbul: İletişim.
 • Öztürk, O, M. (2016). Özerk benlik, kul benlik. (3.Baskı). İstanbul: Okuyan Us.
 • Sadak, Y. (2017). Yaşar Kemal ya da Dionysos’un dönüşü. İstanbul: Öteki.
 • Tharaud, C. B. (2017). Çukurova Yaşar Kemal edebiyatının temelleri. (T. Çulhaoğlu, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Aziz Şeker> (Primary Author)
Amasya Üniversitesi.

Publication Date May 3, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 25, Issue 98

Cite

APA Şeker, A. (2019). Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları . Folklor/Edebiyat , 25 (98) , 371-385 . DOI: 10.22559/folklor.840

Journal website: https://folkloredebiyat.org
The journal’s publication languages are both English and Turkish. Also despite articles in Turkish, the title, abstract, and keywords are also in English. Turkish articles approved by the reviewers are required to submit an extended summary (750-1000 words) in English.
The journal is indexed by TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ, and many other indexes and datebases.
Within the scope of TR DIZIN 2020 Ethical Criteria and as of the year 2020, studies requiring ethics committee approval must indicate Ethics Committee Approval details (committe-date-issue) in the article’s methods section. With this in mind, we request from our author candidates to edit their article accordingly before sending it to the journal.

Field EdItors

Folklore:
Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik
(Frankfurt University- birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de)
Prof. Dr. Arzu Öztürkmen
(Bosphorus University- ozturkme@boun.edu.tr)
Edebiyat-Literature
Prof. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan (Hacettepe University - ggonca@
hacettepe.edu.tr)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
(President, Caucasus University Association- r_korkmaz@hotmail.com)
Antropoloji-Anthropology
Prof. Dr. Akile Gürsoy
(Beykent University - gursoyakile@gmail.com)
Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz
(Ankara University - serpilayguncengiz@gmail.com)
Dil-Dilbilim/Linguistics
Prof.Dr. Aysu Erden
(Maltepe University - aysuerden777@gmail.com)
Prof. Dr. V. Doğan Günay
(Dokuz Eylul University- dogan.gunay@deu.edu.tr)