Year 2019, Volume 25 , Issue 98, Pages 371 - 385 2019-05-03

Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları

Existential Sources of the Love of Humanity and Human Value in the Sociology of Yasar Kemal’s Novels

Aziz Şeker [1]


Yaşar Kemal romanlarında, insan, toplum ve çevre üzerine birçok konuyu işlerken,

kendi düşünsel tutumuna uygun hareket eden kadın ve erkek roman karakterlerini

de başarıyla kurgulamıştır. Yaşar Kemal bir aydın olarak adalet, barış, eşitlik, özgürlük,

demokrasi ve insan hakları söylemine sahip olduğu kadar, romanlarında

oluşturduğu karakterler aracılığıyla da bu olgularla ilgili tartışmaların yapılmasına

olanak sağlamaktadır. Bu açıdan roman evrenine indiğimizde, roman karakterlerinin

düşünce dünyaları ile insana, topluma ve çevreye bakış açılarının insan sevgisi,

değeri ve hoşgörü üzerine biçimlendiğini görürüz. Yaşar Kemal’in romanlarında

insan en yüksek değerdir. Elbette bunun tam da karşısında kötü olanın sergilendiği,

kritik edildiği bir roman evrenini başarıyla çizdiğinden söz etmek mümkündür.

Bu çalışmada felsefi anlamda iyi ve kötünün karşı karşıya geldiği Yaşar Kemal’in

romanlarının sosyolojisinde, insan sevgisi ve değerinin dayandığı varoluşsal kaynaklar

irdelenirken, romanının demokratik işlevine ilişkin bir öngörü oluşturulmaya

çalışılmıştır.

Yaşar Kemal, insan sevgisi, insan değeri
 • Bauman, Z. (2014). Modernite, kapitalizm, sosyalizm. (F. D. Ergun, Çev.). (2.Baskı) İstanbul: Say.
 • Bauman, Z. (2017a). Hermenötik ve sosyal bilimler, (H. Oruç, Çev.), İstanbul: Ayrıntı.
 • Bauman, Z. (2017b). Kimlik. (M. Hazır, Çev.). Ankara: Heretik.
 • Bataille, G. (2016). Edebiyat ve kötülük. (A. Sönmezay, Çev.). (4. Baskı). İstanbul: Ayrıntı.
 • Fischer, E. (1993). Sanatın gerekliliği. (C. Çapan, Çev.). (7.Baskı). Ankara: Verso.
 • Kemal, Y. (2000a). İnce Memed 1. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000b). İnce Memed 2. (6.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000c). İnce Memed 3. (6.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000d). İnce Memed 4. (6.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000e). Ağrıdağı efsanesi. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y.(2000f). Kuşlar da gitti. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000g). Al gözüm seyreyle salih. (4.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000ğ). Ortadirek/Dağın öte yüzü 1. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000h). Yer demir gök bakır/Dağın öte yüzü 2. (7.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2000i). Ölmez otu/Dağın öte yüzü 3. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1998a). Yağmurcuk kuşu/Kimsecik 1. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1998b). Deniz küstü. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1998c). Demirciler çarşısı cinayeti/Akçasazın ağaları 1. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1999a). Kale kapısı/Kimsecik 2. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1999b). Kanın sesi/Kimsecik 3. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (1999c). Yusufçuk Yusuf/Akçasazın ağaları 2. (3.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2001a). Yılanı öldürseler. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2001b). Üç Anadolu efsanesi. (8.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Kemal, Y. (2001c). Binboğalar efsanesi. (5.Baskı). İstanbul: Adam.
 • Mackay, M. (2018). Roman nedir? (F. Akdoğan Özdemir, Çev.). İstanbul: Boğaziçi.
 • Mengüşoğlu, T. (2017). İnsan felsefesi. (2.Baskı). İstanbul: Doğu Batı.
 • Nichanian, M. (2011). Edebiyat ve felaket. (A. Sönmezay, Çev.). İstanbul: İletişim.
 • Öztürk, O, M. (2016). Özerk benlik, kul benlik. (3.Baskı). İstanbul: Okuyan Us.
 • Sadak, Y. (2017). Yaşar Kemal ya da Dionysos’un dönüşü. İstanbul: Öteki.
 • Tharaud, C. B. (2017). Çukurova Yaşar Kemal edebiyatının temelleri. (T. Çulhaoğlu, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.
Primary Language tr
Subjects Literature
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Author: Aziz Şeker (Primary Author)
Institution: Amasya Üniversitesi.

Dates

Publication Date : May 3, 2019

APA Şeker, A . (2019). Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları . Folklor/Edebiyat , 25 (98) , 371-385 . DOI: 10.22559/folklor.840