Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri

Year 2016, Volume: 8 Issue: 2, 26 - 45, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000163

Abstract

Bu yazı, Türkiye’deki pro feminist babaların babalık rollerini erkeklik inşa süreçleri dâhilinde nasıl kurguladıklarını göstermeyi amaçlamakta ve bu kurgunun kendi çocukları üzerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ne gibi etkiler yarattığının ipuçlarını sunmaktadır. Türkiye’de, özellikle feminist hareketin de etkisiyle, 1980 sonrasında ataerkil aile yapısındaki geleneksel rollerde bazı kırılmalar olduğundan ve bununla bağlantılı olarak babalık rollerinde bazı değişimler yaşandığından bahsedilebilir. Öte yandan geleneksel babalık rollerinin, erkeklerin erkeklik inşasında ve aile ilişkilerinde hala etkili olduğu da söz konusudur. Bu dinamikler çerçevesinde, cinsiyet eşitliğini savunan, çocuk bakımına katılan ve kadın hareketi destekçisi olan pro feminist babaların, Türkiye’de Yeni Babalık için bir rol model olabileceği fikri, 22 erkeğin deneyim paylaşımları ile birlikte ele alınacaktır. Pro feminist babalığın dahi bazı noktalarda politik doğrucu erkeklikle kesiştiği ve pratikte değişimin erkekler için kolay olmadığı savunulacaktır

References

 • Akis, Yasemin. Profeminist men: Disguised allies of feminism in the academia (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006).
 • Bailey, Joanne. “Masculinity and fatherhood in England,” What is Masculinity? Historical Dynamics from Antiquity to the Contemporary World ed. John H. Arnold ve Sean Brady (Palgrave Macmillan UK, 2011), 167
 • Barclay, Lesley ve Lupton, Deborah. “The experiences of new fatherhood: a socio-cultural analysis,” Journal of Advanced Nursing 29, no. 4 (1999): 1013-1020.
 • Barutçu, Atilla. “Ucundan Azıcıkla Atılan Sağlam Temel: Türkiye’de Sünnet Ritüeli ve Erkeklik İlişkisi,” Masculinities: A Journal of Identity and Culture, no. 3 (2015): 129-155.
 • Baştuğ, Sharon. “Household and family in Turkey: An historical perspective,” Autonomy and dependence in the family: Turkey and Sweden in critical perspective (2002): 99-116.
 • Beşpınar, Fatma Umut. “Between ideals and enactments: The experience of ‘New Fatherhood’ among middle- class men in Turkey,” Gender and Sexuality in Muslim Cultures ed. Gül Özyeğin (Ashgate Publishing, Ltd., ), 95-114. Brod, Harry. “To be a man, or not to be a man—that is the feminist question,” Men Doing Feminism ed. Tom Digby (New York: Routledge, 1998), 197-212.
 • Cohen, David. Erkek Olmak. (İstanbul: Alan Yayıncılık, 1995).
 • Connell, Raewyn . Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics (Stanford University Press, ). Connell, Raewyn ve Messerschmidt, James W. “Hegemonic masculinity: Rethinking the concept,” Gender and Society 19, no. 6 (2005): 829-859.
 • Daly, Kerry. “Reshaping fatherhood: Finding the models,” Journal of Family issues 14, no. 4 (1993): 510-530.
 • Doucet, Andrea. “Gender roles and fathering,” Handbook of Father Involvement: Multidisciplinary Perspectives ed. Natasha J. Cabrera ve Catherine S. Tamis-Lemonda, (Routlegde, 2013), 297-319.
 • Eggebeen, David J. ve Knoester, Chris. “Does fatherhood matter for men?” Journal of Marriage and Family 63, no. 2 (2001): 381-393.
 • Erder, Sema. “Urban migration and reconstruction of kinship networks: The case of Istanbul,” Autonomy and dependence in the family: Turkey and Sweden in critical perspective (2002): 117-135.
 • Gerson, Kathleen. No man's land: Men's changing commitments to family and work (Basic Books: 1993).
 • Hart, Kimberly. “Love by arrangement: the ambiguity of ‘spousal choice’in a Turkish village,” Journal of the Royal Anthropological Institute 13, no. 2 (2007): 345-362. hooks, bell. The Will to Change: Men, Masculinity and Love (Washington Square Press, 2004).
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem. “Intra-family interaction and a model of family change,” Family in Turkish Society (Ankara: Turkish Social Science Association, 1985), 149-165.
 • LaRossa, Ralph. “Fatherhood and social change,” Family relations (1988): 451-457.
 • Lazar, Michelle M. “Gender, discourse and semiotics: The politics of parenthood representations,” Discourse & Society 11, no. 3 (2000): 373-400.
 • Lupton, Deborah ve Barclay, Lesley (ed.). Constructing fatherhood: Discourses and experiences (Sage Publications, Inc., 1997).
 • Macnamara, Jim R. Media and Male Identity: The Making and Remaking of Men (New York: Palgrave Macmillan, 2006).
 • Marsiglio, William, Amato, Paul, Day, Randal D. ve Lamb, Michael E. “Scholarship on fatherhood in the s and beyond,” Journal of marriage and family 62, no. 4 (2000): 1173-1191.
 • Miller, Tina. Making Sense of Fatherhood: Gender, Caring and Work (Cambridge University Press, 2011).
 • Sancar, Serpil. Erkeklik: İmkânsız İktidar. Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler (İstanbul: Metis Yayıncılık, 2. Baskı, 2011).
 • Selek, Pınar. Sürüne Sürüne Erkek Olmak (İletişim Yayınları, 4. Baskı, 2010).
 • Taşıtman, Ayşegül. “Kutsal Erkekliğin İnşasında Bir Durak: Sünnet Ritüel,” Bellek İzleri: Kurgudan Kurama Görüntüler ed. N. Gamze Toksoy (İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2012), 109-129.
 • Thoma, Dieter. Babalar: Modern Bir Kahramanlık Hikâyesi (İletişim Yayınları, 2011).
 • Toksoy, N. Gamze ve Taşıtman, Ayşegül. “‘Ceremonial Circumcision’ as One of the Mechanisms Which Enables the Regeneration and Intergenerational Transmission of Manhood Culture in Turkey,” Masculinities: A Journal of Identity and Culture, no. 3 (2015): 156-188.
 • Wall, Glenda ve Arnold, Stephanie. “How involved is involved fathering? An exploration of the contemporary culture of fatherhood,” Gender & Society 21, no.4 (2007): 508-527.

Changing Roles of Fatherhood in Turkey: Pro Feminist Fathers

Year 2016, Volume: 8 Issue: 2, 26 - 45, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000163

Abstract

Changing Roles of Fatherhood in Turkey: Pro Feminist Fathers This paper aims to reveal how pro feminist fathers construct their fatherhood during the process of construction of their masculinity in Turkey. It also tries to find out the impact of the roles of these fathers on socialization process of their children about gender equality. In Turkey, it is possible to talk about changing roles of fathers in comparison to traditional roles mainly represented by patricentric family structures after 1980s, especially with the impact of growing feminist movement. However, it is still argued that some traditional roles have a continuing effect on men’s construction of their identity and in their family relations. In this sense, the idea that pro feminist fathers who support gender equality and women’s movement, and who participate in childrearing process become crucial role models for “New Fatherhood” in Turkey will be discussed with the experience sharing of 22 men. It will be argued that even pro feminist fatherhood intersects with politically correct masculinity at some points and the change in practice is not easy for men

References

 • Akis, Yasemin. Profeminist men: Disguised allies of feminism in the academia (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006).
 • Bailey, Joanne. “Masculinity and fatherhood in England,” What is Masculinity? Historical Dynamics from Antiquity to the Contemporary World ed. John H. Arnold ve Sean Brady (Palgrave Macmillan UK, 2011), 167
 • Barclay, Lesley ve Lupton, Deborah. “The experiences of new fatherhood: a socio-cultural analysis,” Journal of Advanced Nursing 29, no. 4 (1999): 1013-1020.
 • Barutçu, Atilla. “Ucundan Azıcıkla Atılan Sağlam Temel: Türkiye’de Sünnet Ritüeli ve Erkeklik İlişkisi,” Masculinities: A Journal of Identity and Culture, no. 3 (2015): 129-155.
 • Baştuğ, Sharon. “Household and family in Turkey: An historical perspective,” Autonomy and dependence in the family: Turkey and Sweden in critical perspective (2002): 99-116.
 • Beşpınar, Fatma Umut. “Between ideals and enactments: The experience of ‘New Fatherhood’ among middle- class men in Turkey,” Gender and Sexuality in Muslim Cultures ed. Gül Özyeğin (Ashgate Publishing, Ltd., ), 95-114. Brod, Harry. “To be a man, or not to be a man—that is the feminist question,” Men Doing Feminism ed. Tom Digby (New York: Routledge, 1998), 197-212.
 • Cohen, David. Erkek Olmak. (İstanbul: Alan Yayıncılık, 1995).
 • Connell, Raewyn . Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics (Stanford University Press, ). Connell, Raewyn ve Messerschmidt, James W. “Hegemonic masculinity: Rethinking the concept,” Gender and Society 19, no. 6 (2005): 829-859.
 • Daly, Kerry. “Reshaping fatherhood: Finding the models,” Journal of Family issues 14, no. 4 (1993): 510-530.
 • Doucet, Andrea. “Gender roles and fathering,” Handbook of Father Involvement: Multidisciplinary Perspectives ed. Natasha J. Cabrera ve Catherine S. Tamis-Lemonda, (Routlegde, 2013), 297-319.
 • Eggebeen, David J. ve Knoester, Chris. “Does fatherhood matter for men?” Journal of Marriage and Family 63, no. 2 (2001): 381-393.
 • Erder, Sema. “Urban migration and reconstruction of kinship networks: The case of Istanbul,” Autonomy and dependence in the family: Turkey and Sweden in critical perspective (2002): 117-135.
 • Gerson, Kathleen. No man's land: Men's changing commitments to family and work (Basic Books: 1993).
 • Hart, Kimberly. “Love by arrangement: the ambiguity of ‘spousal choice’in a Turkish village,” Journal of the Royal Anthropological Institute 13, no. 2 (2007): 345-362. hooks, bell. The Will to Change: Men, Masculinity and Love (Washington Square Press, 2004).
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem. “Intra-family interaction and a model of family change,” Family in Turkish Society (Ankara: Turkish Social Science Association, 1985), 149-165.
 • LaRossa, Ralph. “Fatherhood and social change,” Family relations (1988): 451-457.
 • Lazar, Michelle M. “Gender, discourse and semiotics: The politics of parenthood representations,” Discourse & Society 11, no. 3 (2000): 373-400.
 • Lupton, Deborah ve Barclay, Lesley (ed.). Constructing fatherhood: Discourses and experiences (Sage Publications, Inc., 1997).
 • Macnamara, Jim R. Media and Male Identity: The Making and Remaking of Men (New York: Palgrave Macmillan, 2006).
 • Marsiglio, William, Amato, Paul, Day, Randal D. ve Lamb, Michael E. “Scholarship on fatherhood in the s and beyond,” Journal of marriage and family 62, no. 4 (2000): 1173-1191.
 • Miller, Tina. Making Sense of Fatherhood: Gender, Caring and Work (Cambridge University Press, 2011).
 • Sancar, Serpil. Erkeklik: İmkânsız İktidar. Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler (İstanbul: Metis Yayıncılık, 2. Baskı, 2011).
 • Selek, Pınar. Sürüne Sürüne Erkek Olmak (İletişim Yayınları, 4. Baskı, 2010).
 • Taşıtman, Ayşegül. “Kutsal Erkekliğin İnşasında Bir Durak: Sünnet Ritüel,” Bellek İzleri: Kurgudan Kurama Görüntüler ed. N. Gamze Toksoy (İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2012), 109-129.
 • Thoma, Dieter. Babalar: Modern Bir Kahramanlık Hikâyesi (İletişim Yayınları, 2011).
 • Toksoy, N. Gamze ve Taşıtman, Ayşegül. “‘Ceremonial Circumcision’ as One of the Mechanisms Which Enables the Regeneration and Intergenerational Transmission of Manhood Culture in Turkey,” Masculinities: A Journal of Identity and Culture, no. 3 (2015): 156-188.
 • Wall, Glenda ve Arnold, Stephanie. “How involved is involved fathering? An exploration of the contemporary culture of fatherhood,” Gender & Society 21, no.4 (2007): 508-527.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Women's Studies
Journal Section Research Article
Authors

Atilla BARUTÇU This is me
Araştırma Görevlisi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü.


Naz HIDIR This is me
Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı.

Publication Date December 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 8 Issue: 2

Cite

Chicago Barutçu, A. , Hıdır, N. "Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri". Fe Dergi 8 (2016 ): 26-45