Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 78 - 100, 23.04.2022
https://doi.org/10.55666/folklor.1031500

Abstract

Turancılık fikri 19.yy’dan itibaren romantik tarzda Ziya Gökalp’ın öncülüğünde Türk şiirinde kendisine yer bulmuştur. Cumhuriyet’in ilanından 1944 Irkçılık- Turancılık Davası’na kadar geçen süreçte ise kavram, Hüseyin Nihal Atsız ve onun çevresinde teşekkül eden Türkçü- Turancı fikir adamlarının ortaya koyduğu makale, deneme ve şiir gibi farklı yazı türleriyle etki alanını geliştirmiştir. 1970’li yıllara gelindiğinde ise Turancılık fikri ve Türkiye dışındaki Türkler meselesi Türk düşünce hayatında canlılığını korumakla birlikte şiir türünde pek çok Türkçü şairin eserine konu olmuştur. Bu çalışma 1973-1975 yılları arasında Ötüken dergisi örneğinden hareketle Turancılık Fikri ve Dış Türkler konusunun Türk şiirine yansımasını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ötüken dergisinde yayımlanan şiirlere yönelik alan yazında Turancılık ve Dış Türkler konusunun inceleme nesnesi olmadığı anlaşılmaktadır. Araştırma, bu yönüyle edebiyat tarihçiliği ve konuyla ilgili diğer sosyal bilimler alanına katkı sunması bakımından özgün bir çalışmadır. Çalışmada veri toplama aşamasında Ötüken dergisinin 1973-1975 yılları arasındaki tüm sayıları doküman inceleme yöntemine göre ele alınmıştır. İnceleme sonucunda ortaya çıkan şiirlerde, içerik analizi yöntemi kullanılarak Turancılık fikri ve Dış Türkler konusu ortaya konmuştur. Çalışmada Ötüken Dergisinin 1973-1975 yılları arasında yayımlanan sayılarında Turancılık fikri ve Dış Türkler konusunun “Tek Devlet Çatısı Altında Siyasi Bir Türk Birliği, Esir Türk Yurtları: Turan, Turan’dan Bir Parça: Kıbrıs, Turan’dan Bir Parça: Kerkük, Büyük Emel: Türk Birliği, Turan Ülküsü, Yeryüzünde Türk Hâkimiyeti: Turan” olmak üzere yedi ana başlıkta toplanmıştır. Ötüken Dergisinde 1973-1975 yılları arasında toplam 46 şiirin Turancılık fikri ve Dış Türkler konusuyla ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada en fazla şiirin esir Türk yurtları ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmada Gavseddin Koçak, Elmas Yıldırım, Refet Körüklü, Murat Çetin, Mustafa Türker, Osman Nuri Kurt, Mustafa Kayabek, Taylan Dermiutku ve Bahtiyar Körbahtı isimli şairlerin Turancılık ve Dış Türkler konusunda birden fazla şiiri olduğu tespit edilmiştir. Ötüken Dergisi, bu yönüyle 1970’li yılların başında Türkçü ve Turancı fikrin şiir türü aracılığıyla edebi alanda varlık göstermesinde önemli bir görevi yerine getirmiştir.

References

 • Özdemir, M. (2010) Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), s.323-343.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • A. Bican. (1970). “Türkçülüğün Üç Cephesi”. Ötüken, S. 83, s.10.
 • Atsız. (1975). “Bir Ansiklopedi’nin Büyük Yanlışları”. Ötüken, S. 136, s.3.
 • Atsız. (1975) “Kurtarılmamış Türkler”. Ötüken, S. 139, s.3.
 • Atsız. (1973). “Turancılık”. Ötüken, S. 114, s.4.
 • Toht, İ. (1972). “Esir Türkler – Esir Macarlar”. Ötüken, S. 106, s.12.
 • Toht, İ. (1972). “Esir Türkler – Esir Macarlar”. Ötüken, S. 106, s.12.
 • Toht, İ. (1971).“Turan”. Ötüken, S. 95, s.10.
 • Yusufzade, M. (1972). “Dünya Turanlılarının Sesi”. Ötüken S.106, s.11.
 • Sançar, N. (1970). “Biz Sağcı Değiliz, Türkçüyüz”. Ötüken, S. 76, s. 8-13.
 • Sançar, N. (1974). “Dış Türkler ve Türkiye”, Ötüken, S. 128, s.4.
 • Sançar, N. (1970). “Hiroşima ve Tutsak Türk İlleri”. Ötüken, S. 81, s.6.
 • Ötüken’den Haberler”. (1970). Ötüken, S. 74, s.16.
 • (Belirtilmemiş). (1974).“Kerkük Dörtlükleri”. Ötüken, S. 122, s.1.
 • Sağır, A.M. (1973). “Birliğe Çağrı”. Ötüken, S. 115, s.13.
 • Aybike. (1974). “Horyatlar”. Ötüken, S.130, s.9.
 • Torunoğlu, A. (1974). “Türk”. Ötüken S.121, s.12.
 • Körbahtı, B. (1974). “Horyatlar”. Ötüken, S.124, s.15.
 • Körbahtı, B. (1974). “Horyatlar” Ötüken, S.121, s.14.
 • Basat. (1974). “Gönlümün Ruhu”. Ötüken, S.121, s.19.
 • Lekesiz, B.H. (1973). “Çağrı”. Ötüken, S.116, s.11.
 • Yıldırım, B.(1975). “Ağıt”. Ötüken, S. 138, s.19.
 • Yıldırım, E. (1975). “Koşma”. Ötüken, S.140, s.2.
 • Turan, E. (1975). “Emel”. Ötüken, S.137, s.2.
 • Baki, H. (1974). “Oy Bizim Eller”. Ötüken, S.131, s.19.
 • Koçak, G. (1973). “Atamdan Bana”. Ötüken, S. 113, s.2.
 • Koçak, G. (1973). “Diriliş”. Ötüken, S.114, s.4.
 • Kayabek, M. (1974). “O Devleti Kuracağız”. Ötüken, S.121, s.3.
 • Çetin, M. (1973). “Birleşelim”. Ötüken, S.114, s.6.
 • Çetin, M. (1974). “Güle Dönmez mi?”. Ötüken, S.131, s.9
 • Çetin, M. (1973). “İstiklal İçin”. Ötüken, S.110, s.6.
 • Çetin, M. (1974). “Nic’oldu?”. Ötüken, S.123, s.20.
 • Çetin, M. (1973). “Ozan Dile Gelince”. Ötüken, S.112, s.13.
 • Çetin, M. (1973). “Turan İçin” Ötüken, S.117, s.12.
 • Çetin, M. (1974). “Hangisini Seçersin” Ötüken, S.133, s.11.
 • Kayabek, M. (1973). “Ayşe Kızın Gözyaşları”. Ötüken, S.112, s.9.
 • Türker, M. (1974). “Es Ey Rüzgâr”. Ötüken, S.122, s.7.
 • Türker, M. (1974). “Ant”. Ötüken, S.130, s.2.
 • Türker, M. (1974). “Ne Oldu”. Ötüken, S.128, s.10.
 • Sinan, M. (1975). “Kıbrıs’ı İsteriz”. Ötüken, S.135, s.20.
 • Kurt, O.N (1973). “Mukaddes Turan”. Ötüken S.119-120, s.13.
 • Kurt, O.N (1974). “Nerdesin”. Ötüken, S.124, s.19.
 • Kurt, O.N (1973). “Zafer Yazılı Türk’e”. Ötüken, S.9, s.13.
 • Yücel, Ö. (1974). “Silemezler”. Ötüken, S.128, s.2.
 • Körüklü, R. (1973). “Kurulsun da Gör”. Ötüken, S.117, s.8.
 • Körüklü, R. (1973). “Türkçülük Hayal Değil”. Ötüken, S.113, s.5.
 • Baysal, S.(1973). “Gözlerdeki Damlalar”. Ötüken, S.110, s.13
 • Demirutku, T. (1973). “Turan Yurduna Selam”. Ötüken, S.117, s.4
 • Altaylı, Y. (1973). “Türkistan”. Ötüken, S.110, s.16.
 • Koçak, G. (1975). “Türkçü Hareket”. Ötüken, S.136, s.7.
 • Ülgü, F. (1975). “Son Perde”. Ötüken, S.136, s.20.
 • Yıldırım, E. (1975). “Ben Mi”. Ötüken, S.138, s.21.
 • Demirutku, T. (1973). “Büyük Türkeli”. Ötüken, S.140, s.5.
 • Gültekin. (1975). “Buzlu Cehennem”. Ötüken, S.140, s.8.
 • Yılmaz, R.M. (1975). “Fal Değil”. Ötüken, S.141, s.2.
 • Bumin İstemi. (1975). “Meriç’ten İlk Geçiş”. Ötüken, S.141, s.5.
 • Aksoy, T. (1973). “Turan’a Hasret”. Ötüken, S.119-120, s.13.
 • Maraşlı, E. (1973). “Birliğe Davet”. Ötüken, S.119-120, s.13.

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 78 - 100, 23.04.2022
https://doi.org/10.55666/folklor.1031500

Abstract

References

 • Özdemir, M. (2010) Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), s.323-343.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • A. Bican. (1970). “Türkçülüğün Üç Cephesi”. Ötüken, S. 83, s.10.
 • Atsız. (1975). “Bir Ansiklopedi’nin Büyük Yanlışları”. Ötüken, S. 136, s.3.
 • Atsız. (1975) “Kurtarılmamış Türkler”. Ötüken, S. 139, s.3.
 • Atsız. (1973). “Turancılık”. Ötüken, S. 114, s.4.
 • Toht, İ. (1972). “Esir Türkler – Esir Macarlar”. Ötüken, S. 106, s.12.
 • Toht, İ. (1972). “Esir Türkler – Esir Macarlar”. Ötüken, S. 106, s.12.
 • Toht, İ. (1971).“Turan”. Ötüken, S. 95, s.10.
 • Yusufzade, M. (1972). “Dünya Turanlılarının Sesi”. Ötüken S.106, s.11.
 • Sançar, N. (1970). “Biz Sağcı Değiliz, Türkçüyüz”. Ötüken, S. 76, s. 8-13.
 • Sançar, N. (1974). “Dış Türkler ve Türkiye”, Ötüken, S. 128, s.4.
 • Sançar, N. (1970). “Hiroşima ve Tutsak Türk İlleri”. Ötüken, S. 81, s.6.
 • Ötüken’den Haberler”. (1970). Ötüken, S. 74, s.16.
 • (Belirtilmemiş). (1974).“Kerkük Dörtlükleri”. Ötüken, S. 122, s.1.
 • Sağır, A.M. (1973). “Birliğe Çağrı”. Ötüken, S. 115, s.13.
 • Aybike. (1974). “Horyatlar”. Ötüken, S.130, s.9.
 • Torunoğlu, A. (1974). “Türk”. Ötüken S.121, s.12.
 • Körbahtı, B. (1974). “Horyatlar”. Ötüken, S.124, s.15.
 • Körbahtı, B. (1974). “Horyatlar” Ötüken, S.121, s.14.
 • Basat. (1974). “Gönlümün Ruhu”. Ötüken, S.121, s.19.
 • Lekesiz, B.H. (1973). “Çağrı”. Ötüken, S.116, s.11.
 • Yıldırım, B.(1975). “Ağıt”. Ötüken, S. 138, s.19.
 • Yıldırım, E. (1975). “Koşma”. Ötüken, S.140, s.2.
 • Turan, E. (1975). “Emel”. Ötüken, S.137, s.2.
 • Baki, H. (1974). “Oy Bizim Eller”. Ötüken, S.131, s.19.
 • Koçak, G. (1973). “Atamdan Bana”. Ötüken, S. 113, s.2.
 • Koçak, G. (1973). “Diriliş”. Ötüken, S.114, s.4.
 • Kayabek, M. (1974). “O Devleti Kuracağız”. Ötüken, S.121, s.3.
 • Çetin, M. (1973). “Birleşelim”. Ötüken, S.114, s.6.
 • Çetin, M. (1974). “Güle Dönmez mi?”. Ötüken, S.131, s.9
 • Çetin, M. (1973). “İstiklal İçin”. Ötüken, S.110, s.6.
 • Çetin, M. (1974). “Nic’oldu?”. Ötüken, S.123, s.20.
 • Çetin, M. (1973). “Ozan Dile Gelince”. Ötüken, S.112, s.13.
 • Çetin, M. (1973). “Turan İçin” Ötüken, S.117, s.12.
 • Çetin, M. (1974). “Hangisini Seçersin” Ötüken, S.133, s.11.
 • Kayabek, M. (1973). “Ayşe Kızın Gözyaşları”. Ötüken, S.112, s.9.
 • Türker, M. (1974). “Es Ey Rüzgâr”. Ötüken, S.122, s.7.
 • Türker, M. (1974). “Ant”. Ötüken, S.130, s.2.
 • Türker, M. (1974). “Ne Oldu”. Ötüken, S.128, s.10.
 • Sinan, M. (1975). “Kıbrıs’ı İsteriz”. Ötüken, S.135, s.20.
 • Kurt, O.N (1973). “Mukaddes Turan”. Ötüken S.119-120, s.13.
 • Kurt, O.N (1974). “Nerdesin”. Ötüken, S.124, s.19.
 • Kurt, O.N (1973). “Zafer Yazılı Türk’e”. Ötüken, S.9, s.13.
 • Yücel, Ö. (1974). “Silemezler”. Ötüken, S.128, s.2.
 • Körüklü, R. (1973). “Kurulsun da Gör”. Ötüken, S.117, s.8.
 • Körüklü, R. (1973). “Türkçülük Hayal Değil”. Ötüken, S.113, s.5.
 • Baysal, S.(1973). “Gözlerdeki Damlalar”. Ötüken, S.110, s.13
 • Demirutku, T. (1973). “Turan Yurduna Selam”. Ötüken, S.117, s.4
 • Altaylı, Y. (1973). “Türkistan”. Ötüken, S.110, s.16.
 • Koçak, G. (1975). “Türkçü Hareket”. Ötüken, S.136, s.7.
 • Ülgü, F. (1975). “Son Perde”. Ötüken, S.136, s.20.
 • Yıldırım, E. (1975). “Ben Mi”. Ötüken, S.138, s.21.
 • Demirutku, T. (1973). “Büyük Türkeli”. Ötüken, S.140, s.5.
 • Gültekin. (1975). “Buzlu Cehennem”. Ötüken, S.140, s.8.
 • Yılmaz, R.M. (1975). “Fal Değil”. Ötüken, S.141, s.2.
 • Bumin İstemi. (1975). “Meriç’ten İlk Geçiş”. Ötüken, S.141, s.5.
 • Aksoy, T. (1973). “Turan’a Hasret”. Ötüken, S.119-120, s.13.
 • Maraşlı, E. (1973). “Birliğe Davet”. Ötüken, S.119-120, s.13.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ali PULAT>
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8923-0782
Türkiye


Hasan Hüseyin GÖK> (Primary Author)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3837-7132
Türkiye

Publication Date April 23, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { folklor1031500, journal = {Folklor Akademi Dergisi}, eissn = {2651-253X}, address = {}, publisher = {Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Derneği}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {78 - 100}, doi = {10.55666/folklor.1031500}, title = {1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Pulat, Ali and Gök, Hasan Hüseyin} }
APA Pulat, A. & Gök, H. H. (2022). 1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ . Folklor Akademi Dergisi , 5 (1) , 78-100 . DOI: 10.55666/folklor.1031500
MLA Pulat, A. , Gök, H. H. "1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ" . Folklor Akademi Dergisi 5 (2022 ): 78-100 <https://dergipark.org.tr/en/pub/folklor/issue/69545/1031500>
Chicago Pulat, A. , Gök, H. H. "1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ". Folklor Akademi Dergisi 5 (2022 ): 78-100
RIS TY - JOUR T1 - 1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ AU - AliPulat, Hasan HüseyinGök Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55666/folklor.1031500 DO - 10.55666/folklor.1031500 T2 - Folklor Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 100 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-253X M3 - doi: 10.55666/folklor.1031500 UR - https://doi.org/10.55666/folklor.1031500 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Folklor Akademi Dergisi 1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ %A Ali Pulat , Hasan Hüseyin Gök %T 1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ %D 2022 %J Folklor Akademi Dergisi %P -2651-253X %V 5 %N 1 %R doi: 10.55666/folklor.1031500 %U 10.55666/folklor.1031500
ISNAD Pulat, Ali , Gök, Hasan Hüseyin . "1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ". Folklor Akademi Dergisi 5 / 1 (April 2022): 78-100 . https://doi.org/10.55666/folklor.1031500
AMA Pulat A. , Gök H. H. 1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ. Folklor Akademi Dergisi. 2022; 5(1): 78-100.
Vancouver Pulat A. , Gök H. H. 1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ. Folklor Akademi Dergisi. 2022; 5(1): 78-100.
IEEE A. Pulat and H. H. Gök , "1973-1975 YILLARI TURANCILIK FİKRİ VE DIŞ TÜRKLER KONUSUNUN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: ÖTÜKEN DERGİSİ ÖRNEĞİ", Folklor Akademi Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 78-100, Apr. 2022, doi:10.55666/folklor.1031500