BibTex RIS Cite

İnsektisidlerin Elma (Malus sylvestris Miller ev, Golden) Polenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Year 2015, Volume: 27 Issue: 1, 29 - 33, 01.03.2015

Abstract

Ekonomik ve tarımsal üretim yapmak ve sürekli bu artan nüfusu beslemek için birim alanda daha kaliteli ve daha
fazla miktarda ürün alınması gerekmektedir. Bunun için üretimde genel olarak pestisidlerin bir grubu olan
insektisidlerin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Çalışma böcek öldürücü olarak bilinen supracide, sumusudine
nsektisidlerinin değişik konsantrasyonları kültür ortamındaki elma (Malus sylvestris Miller ev, Golden)
polenlerine uygulandı. Böylece elma polenlerinin çimlenmesi ve polen tüpü uzaması üzerindeki etkileri
araştırıldı. Çalışma sonucunda her iki çeşit insektisidin de yüksek konsantrasyonlarda polen tüpünün uzamasını
ve polen çimlenmesini olumsuz yönde etkilediği görüldü. Konsantrasyonların seyreltilerek yapılan uygulamada
olumsuz etkinin azaldığı ve polen tüpünün uzaması ve çimlenme %’sinde artış olduğu saptandı.%12.5
sumusudine insektisidinin ve %25 konsantrasyondaki supracide insektisidinin uygulanması ile polen çimlenmesi
ve polen tüpü uzamasında anlamlı artış olduğu gözlendi. Sumusudine %3.125 ve supracide %6.25
konsantrasyonunda elma polenleri üzerinde etki etmediği saptandı. Böylece bu değerler ve sonuçların bu
konuyla ilgili bilimsel çalışma yapanlara yol gösterici olması ve kaliteli ürün almak isteyen ziraat
mühendislerine, tarımla uğraşanlar kişilere bir kaynak niteliğindedir.

Effect Of The Investigation Insecticides Apple (Malus sylvestris Miller ev, Golden) Pollen

Year 2015, Volume: 27 Issue: 1, 29 - 33, 01.03.2015

Abstract

Higher quality and greater quantity of product must be economic and making agricultural production per unit
area and continuing to feed a growing population. Pesticides has become necessary to use insecticides a group of
for this production, which is generally. Were applied to pollen apple (Malus sylvestris house Miller, Golden) in
culture media with different concentrations in studies Supracide known as insecticides, of insecticides to
sumusudine. Were investigated on apple pollen germination and pollen tube elongation. Were found to have
negative effects polen germination and pollen tube elongtion in conclusion, the high concentration of insecticide
in each of the two kinds. In % increase respectively reduced and pollen tube elongation and germination
concentration of the diluted application from the negative impact. Pollen germination and pollen tube elongation
significant increase was observed. Implementation of the 12.5% sumsusudine to the insecticides and 25% at a
concentration supracide insecticides. Effect on pollen concentrations were found not to apple of sumusudine %
6.25% in %3.125 and Supraceding. Quality products to the agricultural engineer, is a source to a person engaged
in agriculture these values and the results of scientific studies on this issue and to provide guidance to those who
want to get.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA76TH79YN
Journal Section Articles
Authors

Zafer Çambay This is me

Nazmi Gür This is me

Dursun Çobanoğlu This is me

Publication Date March 1, 2015
Submission Date March 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 27 Issue: 1

Cite

APA Çambay, Z., Gür, N., & Çobanoğlu, D. (2015). İnsektisidlerin Elma (Malus sylvestris Miller ev, Golden) Polenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27(1), 29-33.
AMA Çambay Z, Gür N, Çobanoğlu D. İnsektisidlerin Elma (Malus sylvestris Miller ev, Golden) Polenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. March 2015;27(1):29-33.
Chicago Çambay, Zafer, Nazmi Gür, and Dursun Çobanoğlu. “İnsektisidlerin Elma (Malus Sylvestris Miller Ev, Golden) Polenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27, no. 1 (March 2015): 29-33.
EndNote Çambay Z, Gür N, Çobanoğlu D (March 1, 2015) İnsektisidlerin Elma (Malus sylvestris Miller ev, Golden) Polenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27 1 29–33.
IEEE Z. Çambay, N. Gür, and D. Çobanoğlu, “İnsektisidlerin Elma (Malus sylvestris Miller ev, Golden) Polenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 29–33, 2015.
ISNAD Çambay, Zafer et al. “İnsektisidlerin Elma (Malus Sylvestris Miller Ev, Golden) Polenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27/1 (March 2015), 29-33.
JAMA Çambay Z, Gür N, Çobanoğlu D. İnsektisidlerin Elma (Malus sylvestris Miller ev, Golden) Polenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27:29–33.
MLA Çambay, Zafer et al. “İnsektisidlerin Elma (Malus Sylvestris Miller Ev, Golden) Polenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 1, 2015, pp. 29-33.
Vancouver Çambay Z, Gür N, Çobanoğlu D. İnsektisidlerin Elma (Malus sylvestris Miller ev, Golden) Polenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27(1):29-33.