BibTex RIS Cite

Gökkuşağı Alabalığından (Oncorhynchus mykiss) Hazırlanan Marinatların Raf Ömrü Üzerine Eugenol’ün Etkisi

Year 2015, Volume: 27 Issue: 2, 9 - 16, 01.06.2015

Abstract

Çalışmada, farklı oranlarda asetik asit ile (%2 ve %4) hazırlanan alabalık marinatları üzerine %0,1 ve %0,5’lik
eugenolün etkisi incelenmiştir. Yapılan analizler neticesinde eugenolün toplam mezofilik anaerob, psikrofilik ve
toplam Enterobacteriaceae üzerine istatistiki açıdan önemli bir etkisinin olmadığı fakat maya, küf ve
Lactobacillus üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu bulunmuştur (P < 0,05). Kimyasal yönden; pH
bakımından gruplar arasından önemli bir fark bulunmazken (P > 0,05), TVB-N ve TBA üzerine eugenolün
etkisinin olduğu tespit edilmiştir (P < 0,05). Duyusal açıdan ise; eugenol ilavesinin marinatların genel beğeni
düzeyleri üzerine herhangi bir olumsuz etki yapmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, belirtilen oranlarda
uygulanan eugenol esansiyel yağının ürünün kalitesi üzerine olumlu yönde etki gösterdiği ortaya konmuştur.

The Effect of Eugenol on Shelf Life of Rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ) Marinades

Year 2015, Volume: 27 Issue: 2, 9 - 16, 01.06.2015

Abstract

In the study, the acetic acid at different rates (2% and 4%) prepared trout marinated in 0.1% and 0.5% eugenol
effect was investigated. The analysis result in, eugenol had no statistically significant effect in terms of total
mesophilic anaerob, psychrophilic and total Enterobacteriaceae but it was found to have statistically significant
effect on yeast, mould and Lactobacillus (P < 0.05). Chemicals ways; there was no significant difference among
the groups in terms of pH (P > 0.05), but TVB-N and TBA were determined to have an influence on the eugenol
(P < 0.05). The sensory terms; general appreciation of marinades on the level of eugenol added is determined that
any adverse effect to. As a result, it was concluded that eugenol essential oil in specific applied in specific
amounts has positive effect on the quality of the product.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA56SY76BT
Journal Section Articles
Authors

Bahri Patır This is me

Özlem Pelin Can This is me

Özlem Emir Çoban This is me

Emine Özpolat This is me

Publication Date June 1, 2015
Submission Date June 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 27 Issue: 2

Cite

APA Patır, B., Can, Ö. P., Emir Çoban, Ö., Özpolat, E. (2015). Gökkuşağı Alabalığından (Oncorhynchus mykiss) Hazırlanan Marinatların Raf Ömrü Üzerine Eugenol’ün Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27(2), 9-16.
AMA Patır B, Can ÖP, Emir Çoban Ö, Özpolat E. Gökkuşağı Alabalığından (Oncorhynchus mykiss) Hazırlanan Marinatların Raf Ömrü Üzerine Eugenol’ün Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. September 2015;27(2):9-16.
Chicago Patır, Bahri, Özlem Pelin Can, Özlem Emir Çoban, and Emine Özpolat. “Gökkuşağı Alabalığından (Oncorhynchus Mykiss) Hazırlanan Marinatların Raf Ömrü Üzerine Eugenol’ün Etkisi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27, no. 2 (September 2015): 9-16.
EndNote Patır B, Can ÖP, Emir Çoban Ö, Özpolat E (September 1, 2015) Gökkuşağı Alabalığından (Oncorhynchus mykiss) Hazırlanan Marinatların Raf Ömrü Üzerine Eugenol’ün Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27 2 9–16.
IEEE B. Patır, Ö. P. Can, Ö. Emir Çoban, and E. Özpolat, “Gökkuşağı Alabalığından (Oncorhynchus mykiss) Hazırlanan Marinatların Raf Ömrü Üzerine Eugenol’ün Etkisi”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 9–16, 2015.
ISNAD Patır, Bahri et al. “Gökkuşağı Alabalığından (Oncorhynchus Mykiss) Hazırlanan Marinatların Raf Ömrü Üzerine Eugenol’ün Etkisi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27/2 (September 2015), 9-16.
JAMA Patır B, Can ÖP, Emir Çoban Ö, Özpolat E. Gökkuşağı Alabalığından (Oncorhynchus mykiss) Hazırlanan Marinatların Raf Ömrü Üzerine Eugenol’ün Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27:9–16.
MLA Patır, Bahri et al. “Gökkuşağı Alabalığından (Oncorhynchus Mykiss) Hazırlanan Marinatların Raf Ömrü Üzerine Eugenol’ün Etkisi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 2, 2015, pp. 9-16.
Vancouver Patır B, Can ÖP, Emir Çoban Ö, Özpolat E. Gökkuşağı Alabalığından (Oncorhynchus mykiss) Hazırlanan Marinatların Raf Ömrü Üzerine Eugenol’ün Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27(2):9-16.