BibTex RIS Cite

Keban Baraj Gölü’ne Dökülen Haringet Çayı’nın Su Kalite Özelliği Üzerine Bir Araştırma

Year 2015, Volume: 27 Issue: 2, 17 - 28, 01.06.2015

Abstract

Bu çalışmada ülkemizin ikinci büyük baraj gölü olan Keban Baraj Gölü’nün Uluova bölgesine dökülen Haringet Çayı’nın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, Mayıs 2009 - Nisan 2010 tarihleri arasında araştırılmıştır. Haringet Çayı üzerinde belirlenen 7 istasyondan ayda bir kez olmak üzere düzenli aralıklarla yerinde ölçümler yapılmış ve analizler için su örnekleri alınmıştır. Her bir istasyonda akım, sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş katı madde, çözünmüş oksijen, toplam sertlik, nitrat, nitrit, amonyak, sülfat, reaktif fosfor ve BOĠ değerleri belirlenmiştir. Yukarda verilen parametrelerin en düşük ve en yüksek değerlerinin sırasıyla; 0.51-1.66 m³/sn; 7.4-9.05°C; 6.5-7.81; 458-1384 μS/cm; 233-693 mg/L; 3.3-8.3 mg/L; 104-258 mg CaCO3/L; 0.3-8.9 mg/L; 0.01-0.06 mg/L; 0.03-2.12 mg/L; 8.7-75.7 mg/L; 0.02-1.58 mg/L; 2.8-286 mg/L arasında değiştiği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, Haringet Çayı’nın sülfat bakımından 1. sınıf, reaktif fosfor değerleri bakımından 3. ve 4. sınıf, nitrat konsantrasyonları bakımından 3. sınıf, nitrit konsantrasyonları bakımından 2. ve 3. sınıf su özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Su kalitesi açısından bütün veriler değerlendirildiğinde ise Haringet Çayı’nın ortalama değerleri üzerinden Keban Baraj Gölü’ne 3. sınıf su kalitesine sahip su boşalttığı tespit edilmiştir.

A Study on Water Quality Properties of Haringet Stream Spilled To Keban Dam Lake

Year 2015, Volume: 27 Issue: 2, 17 - 28, 01.06.2015

Abstract

In this study, some physical and chemical properties of Haringet Stream were investigated between 2009 May
and April 2010. For this purpose, water samples from 7 stations have been collected at monthly intervals.
Flowing rate, water temperature, electrical conductivity, dissolved solid matter, pH, dissolved oxygen, total
hardness, ammonium nitrogen, nitrite nitrogen, nitrate nitrogen, reactive phosphate, sulphate and biochemical
oxygen demand values were determined. The lowest and highest values for these parameters were found as 0.51-
1.66 m³/sn; 7.4-9.05° C; 458-1384 μS/cm; 233-693 mg/1L; 6.5-7.81; 3.3-8.3 mg/1L; 104-258 mg CaCO3/1L;
0.01-0.06 mg/1L; 0.03-2.12 mg/1L; 0.3-8.9 mg/1L; 0.02-1.58; 8.7-75.7 mg/1L; 2.8-286 mg/1L respectively.
According to Water Quality Criteria for Inland Water Sources, Haringet Stream can be classified as class III in
term of concentrations of nitrate nitrogen, nitrite nitrogen and reactive phosphate and class I concerning sulphate
values.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA38GJ39TP
Journal Section Articles
Authors

Hazel Baytaşoğlu This is me

Bülent Şen This is me

Publication Date June 1, 2015
Submission Date June 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 27 Issue: 2

Cite

APA Baytaşoğlu, H., & Şen, B. (2015). Keban Baraj Gölü’ne Dökülen Haringet Çayı’nın Su Kalite Özelliği Üzerine Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27(2), 17-28.
AMA Baytaşoğlu H, Şen B. Keban Baraj Gölü’ne Dökülen Haringet Çayı’nın Su Kalite Özelliği Üzerine Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. September 2015;27(2):17-28.
Chicago Baytaşoğlu, Hazel, and Bülent Şen. “Keban Baraj Gölü’ne Dökülen Haringet Çayı’nın Su Kalite Özelliği Üzerine Bir Araştırma”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27, no. 2 (September 2015): 17-28.
EndNote Baytaşoğlu H, Şen B (September 1, 2015) Keban Baraj Gölü’ne Dökülen Haringet Çayı’nın Su Kalite Özelliği Üzerine Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27 2 17–28.
IEEE H. Baytaşoğlu and B. Şen, “Keban Baraj Gölü’ne Dökülen Haringet Çayı’nın Su Kalite Özelliği Üzerine Bir Araştırma”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 17–28, 2015.
ISNAD Baytaşoğlu, Hazel - Şen, Bülent. “Keban Baraj Gölü’ne Dökülen Haringet Çayı’nın Su Kalite Özelliği Üzerine Bir Araştırma”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27/2 (September 2015), 17-28.
JAMA Baytaşoğlu H, Şen B. Keban Baraj Gölü’ne Dökülen Haringet Çayı’nın Su Kalite Özelliği Üzerine Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27:17–28.
MLA Baytaşoğlu, Hazel and Bülent Şen. “Keban Baraj Gölü’ne Dökülen Haringet Çayı’nın Su Kalite Özelliği Üzerine Bir Araştırma”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 2, 2015, pp. 17-28.
Vancouver Baytaşoğlu H, Şen B. Keban Baraj Gölü’ne Dökülen Haringet Çayı’nın Su Kalite Özelliği Üzerine Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27(2):17-28.