BibTex RIS Cite

Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. ‘ un Epifitik Algleri

Year 2016, Volume: 28 Issue: 1, 47 - 54, 01.03.2016

Abstract

Bu çalışmada, Cip Balık Üretim ve Yetiştirme Tesislerindeki toprak havuzlarda yetişen Ceratophyllum demersum L. bitkisi üzerinde gelişen epifitik algler, suyun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte Eylül 1999-Ağustos 2000 tarihleri arasında araştırılmıştır. Alglerin makrofitlere tutunma özelliğinin belirlenmesi amacıyla epifitik alglerin yanısıra aynı bölgede su içindeki pelajik algler de incelenmiştir. Epifitik algler tamamen Bacillariophyta (21 takson) üyelerinden oluşmuştur. Pelajik bölge de Bacillariophyta (23 takson) üyelerinin yanısıra, Chlorophyta (8 takson), Cyanophyta (5 takson) ve Euglenophyta (4 takson)‟ ya ait algler de kaydedilmiştir. Tüm epifitik algler arasında Navicula, Synedra ve Cymbella cinsleri ortaya çıkış sıklığı ve birey sayıları bakımından önemli diyatomeler olurken, bunları Nitzschia, Cyclotella, ve Gomphonema spp. izlemiştir. Pelajik algler arasında Cyanophyta‟dan Nostoc spp., Chlorophyta‟dan Scenedesmus spp. ve Bacillariophyta‟dan ise Navicula spp., ortaya çıkış sıklığı ve birey sayıları bakımından diğer alglere oranla daha önemli olmuşlardır. Epifitik ve pelajik algler, en iyi gelişmelerini su sıcaklığının yüksek ve ışığın bol olduğu ilkbahar ve yaz mevsiminde gerçekleştirmişlerdir. C. demersum bitkisinin gövde ve yapraklarında kaydedilen epifitik algler arasında Sorenson benzerlik indeksi uygulanmıştır

Epiphytic Algae of Ceratophyllum demersum L. in a Fish Production Center Ground Pools

Year 2016, Volume: 28 Issue: 1, 47 - 54, 01.03.2016

Abstract

In this study, epiphytic algae growing on Ceratophyllum demersum L. plant in Cip Fish Production and growing center ground pools with some physical and chemical properties of water were studied between September 1999August 2000. For the purpose of to determine the adhesion feature of Algae on macrophytes as well as epiphytic algae, pelagic algae were investigated. Epiphytic algae completely consisted of members of Bacillariophyta (21 taxa). In pelagic zone as well as Bacillariophyta(23 taxa), members of Chlorophyta (8 taxa), Cyanophyta (5 taxa) and Euglenophyta (4 taxa) have been recorded. Navicula, Synedra and Cymbella genera were important diatoms in terms of frequency of occurrence and and number of individuals, Nitzschia, Cyclotella, and Gomphonema spp.were followed those species. Nostoc spp. from Cyanophyta Scenedesmus spp. from Chlorophyta and Navicula spp. from Bacillariophyta were more important diatoms in terms of frequency of occurrence and number of individuals compared to other algae among pelagic algae. Epiphytic and pelagic algae were performed their best development in high water temperatures and plenty of light period of spring and summer. Sorenson similarity index was applied to epiphytic algae recorded on C. demersum plant stems and leaves

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA92VG44EM
Journal Section Articles
Authors

Selda Demirkapu This is me

Güneş Pala This is me

Publication Date March 1, 2016
Submission Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 28 Issue: 1

Cite

APA Demirkapu, S., & Pala, G. (2016). Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. ‘ un Epifitik Algleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 28(1), 47-54.
AMA Demirkapu S, Pala G. Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. ‘ un Epifitik Algleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. March 2016;28(1):47-54.
Chicago Demirkapu, Selda, and Güneş Pala. “Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. ‘ Un Epifitik Algleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28, no. 1 (March 2016): 47-54.
EndNote Demirkapu S, Pala G (March 1, 2016) Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. ‘ un Epifitik Algleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28 1 47–54.
IEEE S. Demirkapu and G. Pala, “Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. ‘ un Epifitik Algleri”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 47–54, 2016.
ISNAD Demirkapu, Selda - Pala, Güneş. “Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. ‘ Un Epifitik Algleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28/1 (March 2016), 47-54.
JAMA Demirkapu S, Pala G. Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. ‘ un Epifitik Algleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28:47–54.
MLA Demirkapu, Selda and Güneş Pala. “Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. ‘ Un Epifitik Algleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 1, 2016, pp. 47-54.
Vancouver Demirkapu S, Pala G. Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum Demersum L. ‘ un Epifitik Algleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28(1):47-54.