Year 2020, Volume 5 , Issue 3, Pages 328 - 338 2020-09-14

Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Fırat ÇETİNÖZ [1] , Zeynep ONAĞ [2] , Güliş PANÇALI [3] , Gizem ERDEN [4]


Bu araştırmanın amacı, spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin Başarı İhtiyacı Güdüsünün (BİG) Girişimcilik Algıları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın verileri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğrenim gören 111 erkek, 89 kadın olmak üzere toplam 200 kişiden elde edilmiştir. Öğrencilerin BİG’lerini belirlemede, Berry ve Houston (1993)’nın Temel İhtiyaçları Ölçeği “Manifest Needs Questionnaire” (MNQ) kullanılmıştır. Ölçüm aracı 4 boyuttan ve 20 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada bu dört boyuttan BİG alt boyutuna ait 5 madde kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ ye uyarlaması Sivri (2010) tarafından gerçekleştirilmiş olup, ifadelerin spor alanına adaptasyonu Çetinöz (2016) tarafından gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin girişimcilik algılarını belirleyebilmek için ise Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen ve 36 maddeden oluşan üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. Regresyon analizi sonucunda başarı ihtiyacı güdüsünün, öğrencilerin girişimcilik algısını %52,3 açıkladığı (R2=,523 ve R=,723) görülmektedir. Bu bağlamda, girişimcilerin tespitinde veya seçiminde bir kişilik özelliği olan BİG yüksek olan bireylerin göz önünde bulundurulmasının iyi olacağı düşünülmektedir.
ders, eğitim, girişimci
  • Ahmed SU. Nach, Risk-Taking Propensity, Locus of Control and Entrepreneurship (1984). Person individ. Difl. ; 6 (6) 781. -782. doi:Https://doi.org/10.1016/0191-8869(85)90092-3
  • Arslan K.(2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11
  • Block J ve Koellinger P.(2009). I Can’t Get No Satisfaction—Necessity Entrepreneurship and Procedural Utility. KYKLOS, 62(2), 191–209
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Orcid: 0000-0001-9962-5980
Author: Fırat ÇETİNÖZ (Primary Author)
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Zeynep ONAĞ
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Güliş PANÇALI
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Gizem ERDEN
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 14, 2020

Bibtex @research article { gaunjss763012, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2020}, pages = {328 - 338}, doi = {10.31680/gaunjss.763012}, title = {Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çeti̇nöz, Fırat and Onağ, Zeynep and Pançalı, Güliş and Erden, Gizem} }
APA Çeti̇nöz, F , Onağ, Z , Pançalı, G , Erden, G . (2020). Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 328-338 . DOI: 10.31680/gaunjss.763012
MLA Çeti̇nöz, F , Onağ, Z , Pançalı, G , Erden, G . "Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 328-338 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/article/763012>
Chicago Çeti̇nöz, F , Onağ, Z , Pançalı, G , Erden, G . "Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 328-338
RIS TY - JOUR T1 - Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi AU - Fırat Çeti̇nöz , Zeynep Onağ , Güliş Pançalı , Gizem Erden Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.763012 DO - 10.31680/gaunjss.763012 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 338 VL - 5 IS - 3 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.763012 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.763012 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi %A Fırat Çeti̇nöz , Zeynep Onağ , Güliş Pançalı , Gizem Erden %T Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi %D 2020 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 5 %N 3 %R doi: 10.31680/gaunjss.763012 %U 10.31680/gaunjss.763012
ISNAD Çeti̇nöz, Fırat , Onağ, Zeynep , Pançalı, Güliş , Erden, Gizem . "Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 / 3 (September 2020): 328-338 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.763012
AMA Çeti̇nöz F , Onağ Z , Pançalı G , Erden G . Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. GUJSS. 2020; 5(3): 328-338.
Vancouver Çeti̇nöz F , Onağ Z , Pançalı G , Erden G . Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2020; 5(3): 328-338.
IEEE F. Çeti̇nöz , Z. Onağ , G. Pançalı and G. Erden , "Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 328-338, Sep. 2020, doi:10.31680/gaunjss.763012