Year 2020, Volume 5 , Issue 3, Pages 299 - 309 2020-09-14

Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Arif ÇETİN [1] , Aydın KARAÇAM [2]


Bu çalışmada Türkiye koşullarına uygun olarak spor tesislerinin yeterliğini analiz eden bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, İstanbul’da spor sektöründe çalışan spor yöneticileri arasından uygun ve erişilebilir örneklem yöntemi ile oluşturulmuştur. Bu yöntemle araştırmaya 164 spor yöneticisi katılmış olup katılımcıların %26,2’si (n:43) kadın ve %73,8`i (n=121 kişi) erkektir. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda ölçeğin tek boyut ve 12 maddeden oluştuğu tespit edilmiştir. AFA sonucunda toplam açıklanan varyansın %50.876 olduğu görülmüştür. Ölçek için cronbach alfa iç tutarlık katsayı .906 ve KMO değerinin .894 olduğu görülmüştür. Spor Tesis Yeterliği Ölçeğinin madde toplam korelasyonlarının .555 ile .835 arasında değişiklik gösterdiği görülmüştür. Ölçeğe uygulanan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda 2/sd = 2.425, RMSEA= .094, GFI= .926, NFI= .88, CFI= .92 olduğu görülmüştür. Çalışmada elde edilen sonuçlar, STYÖ’nün spor tesislerinin yeterliğini tespit etmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.
Spor tesisi, yeterlik, ölçek geliştirme
 • Bergsgard, N. A., Borodulin, K., Fahlen, J., Hoyer-Kruse, J. Ve Iversen, E. B. (2017). National Structures for Building and Managing Sport Facilities: A Comparative Analysis of the Nordic Countries. Sport in Society, 22(4), 525–539.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. Guilford Publications, Inc.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS Ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Földesi, G. S. (2014). The Impact of the Global Economic Crisis on Sport. Physical Culture and Sport Studies and Research, 63(1), 22-30. Fried, G. (2010). Managing Sport Facilities. Human Kinetics.
 • Guo, X., Dai, J., Xun, P., Jamieson, L. M., ve He, K. (2014). Sport Facility Proximity and Physical Activity: Results from the Study of Community Sports in China. European Journal of Sport Science, 15(7), 663–669.
 • Hallmann, K., Wicker, P., Breuer, C. ve Schönherr, L. (2012). Understanding The Importance of Sport İnfrastructure for Participation in Different Sports – Findings From Multi-Level Modelling. European Sport Management Quarterly, 12(5), 525–544.
 • Hoekman, R., Breedveld, K. ve Kraaykamp, G. (2015). A Landscape of Sport Facilities in the Netherlands. International Journal of Sport Policy and Politics, 8(2), 305–320.
 • Hooper, D., Coughlan, J. ve Mullen, M. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. The Electronic Journal of Business Research Methods. 6 (1), 53-60.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equations Modelling. New York: Guilford.
 • Kline, R.B. (2011). An Easy Guide to Factor Analysis. New York: The Guilford Press
 • MacCallum R.C., Browne M.W. ve Sugawara, H. M. (1996). Power Analysis And Determination of Sample Size for Covariance Structure Modelling. Psychological Methods, 1(2):130–149.
 • Nicholson, M., Hoye, R. ve Houlihan, B. (2011). Participation in Sport: İnternational Policy Perspectives. Routledge.
 • Ries, A. V., Yan, A. F., ve Voorhees, C. C. (2011). The Neighbourhood Recreational Environment and Physical Activity Among Urban Youth: An Examination of Public and Private Recreational Facilities. Journal of Community Health, 36(4), 640–649.
 • Schumacker, R. E. ve Lomax, R. G. (2004). A Beginner's Guide to Structural Equation Modelling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass. Schwarz, E. C., Hall, S. A. ve Shibi, S. (2015). Sport Facility Operations Management: A Global Perspective. Routledge.
 • Stinnett, B., ve Gibson, F. (2016). Sustainable facility development: perceived benefits and challenges. International Journal of Sustainability in Higher Education, 17(5), 601–612.
 • Sugiyama, T., Francis, J., Middleton, N. J., Owen, N. ve Giles-Corti, B. (2010). Associations Between Recreational Walking and Attractiveness, Size, and Proximity of Neighbourhood Open Spaces. American Journal of Public Health, 100(9), 1752–1757.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel Ilkeler ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Westerbeek, H., Smith, A., Turner, P., Emery, P., Green, C. ve van Leeuwen, L. (2006). Managing Sport Facilities and Major Events. Routledge.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, H. E. (2009). Lisrel Ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-1. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Orcid: 0000-0002-7430-4803
Author: Arif ÇETİN (Primary Author)
Institution: İBB Spor İstanbul
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6509-427X
Author: Aydın KARAÇAM
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 14, 2020

Bibtex @research article { gaunjss765385, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2020}, pages = {299 - 309}, doi = {10.31680/gaunjss.765385}, title = {Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Çeti̇n, Arif and Karaçam, Aydın} }
APA Çeti̇n, A , Karaçam, A . (2020). Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 299-309 . DOI: 10.31680/gaunjss.765385
MLA Çeti̇n, A , Karaçam, A . "Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 299-309 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/article/765385>
Chicago Çeti̇n, A , Karaçam, A . "Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 299-309
RIS TY - JOUR T1 - Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Arif Çeti̇n , Aydın Karaçam Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.765385 DO - 10.31680/gaunjss.765385 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 299 EP - 309 VL - 5 IS - 3 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.765385 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.765385 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Arif Çeti̇n , Aydın Karaçam %T Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2020 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 5 %N 3 %R doi: 10.31680/gaunjss.765385 %U 10.31680/gaunjss.765385
ISNAD Çeti̇n, Arif , Karaçam, Aydın . "Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 / 3 (September 2020): 299-309 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.765385
AMA Çeti̇n A , Karaçam A . Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. GUJSS. 2020; 5(3): 299-309.
Vancouver Çeti̇n A , Karaçam A . Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2020; 5(3): 299-309.
IEEE A. Çeti̇n and A. Karaçam , "Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 299-309, Sep. 2020, doi:10.31680/gaunjss.765385