Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 48 - 56 2016-09-07

Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D:4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi

Murat BİLGİÇ [1] , Mürsel BİÇER [2] , Mustafa ÖZDAL [3]


Bu çalışmanın amacı farklı branşlarda spor yapan 11-13 yaş grubu çocukların 2D:4D parmak oranlarının sportif performansla ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmaya düzenli antrenman yapan 11-13 yaşlarında farklı branşlardan (futbol, voleybol, basketbol, atletizm, yüzme) 37 bayan ve 57 erkek sporcu toplam 94 kişi gönüllü olarak katıldı. Çalışmaya katılan deneklerin yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi, sağ ve sol el 2.ve 4. parmak uzunluğu, dikey sıçrama, 30 sn. mekik ve şınav, sırt, bacak, pençe  kuvveti, esneklik, 20 m sprint, çabukluk, 20 m mekik koşusu, tek bacak dinamik denge ve Wingate anaerobik güç testleri uygulandı. İkili grupların karşılaştırılmasında bağımsız t-testi uygulandı. Değişkenler arasındaki ilişkinin kontrolü için Pearson korelasyonu yapıldı. Cinsiyet değişkeni açısından sağ ve sol el 2D ve 4D uzunluğunda anlamlı farklılık görüldü (p<0.05) ancak 2D:4D oranında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi (p>0.05). Benzer şekilde 2D ve 4D parmak uzunlukları ile sportif performans parametreleri arasında anlamlı ilişki görülmüş (p<0.05) ancak 2D:4D oranının sportif performans parametreleri ile korelasyonu incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p>0.05). Sonuç olarak; 11-13 yaş grubu erkek ve bayan sporcu bireylerde 2D:4D parmak oranlarının sportif performans açısından belirleyici olmadığı ve performans parametreleri ile ilişkili olmadığı söylenebilir.
 • Aydog E, Bal A, Aydog ST, Çakcı A (2006). Evaluation of Dynamic Postural Balance Using The Biodex Stability System in Rheumatoid Arthritis Patients. Clin. Rheumatol. 25: 462–7.
 • Bahçelioğlu M (2002). Fertil-İnfertil Kişilerde El 2. ve 4. Parmak Uzunluk Oranlarıyla, Sperm ve Hormon Değerleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, (Doç. Dr. Afitap ANIL).
 • Cachupe JCW, Shifflet B, Kahanov L, Wughalter EH (2001). Reliability of Biodex Balance System Measures. Meas Phys Edu Exerc Sci. 5:97-108.
 • Çelenk Ç (2011). Farklı Branşlardaki Elit Sporcuların 2.ve 4. (2D:4D) Parmaklarının Oranının Sportif Performansa Etki Eden Bazı Biyokimyasal ve Endokrinojik Parametrelerle İlişkisi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doktora Tezi, Ankara, (Yrd. Doç. Dr. İbrahim CİCİOĞLU).
 • Ellis L, Nyborg H (1992). Racial/Ethnic Variations in Male Testesterone Levels, A Probable Contributor to Group Differences in Health. Steroids, 57:72-75. Günay M, Erol AE,
 • Savaş S (1994). Futbolculardaki Kuvvet, Esneklik-Çabukluk ve
 • Anaerobik Gücün Boy, Vücut Ağırlığı ve Bazı Antropometrik Parametreler ile
 • İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(4):3-11.
 • Manning JT (2008). The Finger Ratio. Faber & Faber, London.
 • Manning JT, And Hillm R (2009). Digit Ratio (2D:4D) and Sprinting Speed in Boys, American Journal of Human Biology, 21:210–213.
 • Manning JT, Bundred PE and Taylor RP (2003). The Ratio of 2nd and 4th Digit Length: A Prenatal Correlate of Ability in Sport. in: T. Reilly and M. Marfell-Jones, Editors, Kinanthropometry Routledge, London. (8) 165–174.
 • Manning JT, Morris L, Caswell N (2007). Endurance Running and Digit Ratio (2D:4D): Implications For Fetal Testosterone Effects On Running Speed and Vascular Health. Am J Hum Biol, 19:416–421.
 • Manning JT, Taylor RP (2001). Second to Fourth Digit Ratio and Male Ability in Sport: İmplications For Sexual Selection in Humans. Evol Hum Behav, 22:61–69.
 • Mckenzie B (2005). 101 Performance Evaluation Tests, 62-63.
 • Özarmağan S, Bozbora A (2002). Obezitenin Tanımı ve Temel Bilgiler. in: Bozbora A. Ed. Obezite ve Tedavisi. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara.
 • Özer K (2006). Fiziksel Uygunluk, 2. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, 2006.
 • Paul SN, Kato BS, Hunkin JL, Vivekanandan S, Spector TD (2006). The Big Finger: The Second To Fourth Digit Ratio is A Predictor Of Sporting Ability in Women. British Journal of Sports Medicine, 40:981-983.
 • Pokrywka L, Rachon D, Krystyna Sr And Bitel L (2005). The Second to Fourth Digit Ratio in Elite and Non-Elite Female Athletes. Amerıcan Journal of Human Biology, 17:796–800.
 • Tamer K (2000). Sporda Fiziksel Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, 2. Baskı. Türkerler Kitabevi, Ankara.
 • Tester N, Campbell A (2007). Sporting Achievement: What İs The Contribution of Digit Ratio J Pers, 75:663–677.
 • Voracek M, Reimer B, Ertl C, Dressler SG (2006). Digit Ratio (2D:4D), Lateral Preferences and Performance in Fencing. Pepcept Mot Skills, 103 (2): 427-446.
 • Zorba E (1999). Herkes İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk. G.S.G.M. Eğitim Dairesi Yayınları, Ankara.
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Author: Murat BİLGİÇ

Author: Mürsel BİÇER

Author: Mustafa ÖZDAL

Dates

Publication Date : September 7, 2016

Bibtex @ { gaunjss258878, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {48 - 56}, doi = {}, title = {Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D:4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Bi̇lgi̇ç, Murat and Bi̇çer, Mürsel and Özdal, Mustafa} }
APA Bi̇lgi̇ç, M , Bi̇çer, M , Özdal, M . (2016). Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D:4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 48-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/24425/258878
MLA Bi̇lgi̇ç, M , Bi̇çer, M , Özdal, M . "Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D:4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (2016 ): 48-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/24425/258878>
Chicago Bi̇lgi̇ç, M , Bi̇çer, M , Özdal, M . "Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D:4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (2016 ): 48-56
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D:4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi AU - Murat Bi̇lgi̇ç , Mürsel Bi̇çer , Mustafa Özdal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 56 VL - 1 IS - 1 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D:4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi %A Murat Bi̇lgi̇ç , Mürsel Bi̇çer , Mustafa Özdal %T Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D:4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi %D 2016 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Bi̇lgi̇ç, Murat , Bi̇çer, Mürsel , Özdal, Mustafa . "Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D:4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 / 1 (September 2016): 48-56 .
AMA Bi̇lgi̇ç M , Bi̇çer M , Özdal M . Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D:4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi. GUJSS. 2016; 1(1): 48-56.
Vancouver Bi̇lgi̇ç M , Bi̇çer M , Özdal M . Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D:4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2016; 1(1): 48-56.