Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 57 - 68 2016-09-07

Futbolcular İle Sedanterlerde Büst Yüksekliğinin Seçilmiş Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi

Bekir MENDEŞ [1] , Eda MENDEŞ [2] , Ayhan TEPE [3]


Fiziksel ve fizyolojik özellikler,  sedanter yaşam ve dolayısı ile sportif başarıyı etkileyen önemli faktörlerdir. Bu çalışmada düzenli antrenman yapan futbolcular ile sedanterlerde, yapısal farklılık oluşturan büst yüksekliğinin bazı fiziksel ve fizyolojik özellikler ile ilişkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem:  Yaş ortalaması 19.500  0.550 yıl olan 20 erkek futbolcu ile, 22.000  0.332 yıl olan 20 erkek sedanter olmak üzere toplam 40 gönüllü katılmıştır. Grupların yaş, boy, ağırlık, VKİ (vücut kitle indeksi), büst yüksekliği, sırt ve bacak kuvveti, esneklik, vücut yağ yüzdesi, 30 m sürat, VO2max (maksimal oksijen tüketim kapasitesi) ölçümleri alınmıştır. Grup ortalamalarının karşılaştırılmasında t-testi, her iki grubun özellikleri Pearson Korelasyon, büst yüksekliğinin tahmininde Basit Regresyon analizinde grupların tespit edilen özelliklerinde Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Yaş, esneklik, VY% ve VO2max bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Büst yüksekliği, her iki grupta da boy uzunluğundan (p=0,000) önemli düzeyde etkilenmiştir. Futbolcu ve sedanterlerde büst yüksekliğinin tahmininde yapılan basit regresyon analizinde;  büst yüksekliğinin sadece boy uzunluğundan (P=0.000) önemli düzeyde etkilendiği tespit edilmiştir. Sonuç: Futbolcu ve sedanterlerde büst yüksekliği, uzun boylu olmayı gerektirdiği kanaatine varılmıştır. Futbolcular ile ilgili yapılacak çalışma ve seçmelerde bu verilere uygun bireylerden seçilmesinin sportif başarıya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Büst yüksekliği, futbolcu, sedanter, fiziksel ve fizyolojik özellikler
 • Aslan C.S, Büyükdere C, Köklü Y, Özkan A, Özdemir FNŞ(2011). Elit Altı Sporcularda Vücut kompozisyonu, Anaerobik Performans ve Sırt Kuvveti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt: 8, Sayı:1.
 • C. Montagnese, T. Nutile, AA. Marphatia, CS. Grijalva-Eternod, M. Siervo, M. Ciullo, J.C. Wells. (2014). Body composition, leglengthandbloodpressure in a ruralItalianpopulation: A test of thecapacitload model. Nutrition, Metabolism&CardiovascularDiseases. xx, 1-9.
 • Çakıroğlu M, Uluçam E, Cıgalı BS, Yılmaz A(2002). El topu oyuncularında vücut ölçümlerinden elde edilen oranlar. Trakya Universitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19:35-8.
 • Çıkmaz S, Taşkınalp O, Uluçam E, Yılmaz A, Çakıroğlu M. (2005). Futbolcularda Gövde ile İlgili Antropometrik Ölçüler ve Oranları. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22(1):32-36.
 • Gültekin T, Akın G, (2005). Yaşlanmayla Birlikte Boy Uzunluğu ve Oturma (Büst) Yüksekliğinde Meydana Gelen Değişimler. TurkishJournal of Geriatrics. 8 (3): 123-128.
 • Karadenizli İ, (2013). Pliometrik Eğitim Çalışmalarının, Seçilmiş Antropometrik ve Motorik Özelliklere Olan Etkisinin Araştırılması. 5. Antrenman Bilimi Kongresi. Hacettepe-Beytepe, 2-4 Temmuz.
 • Karakaş S, Cihan ÖF, Kavaklı A, eroğlu C, Aluçlu A(2002). Malatya Merkez İlkokul Çocuklarında Yaş, Boy ve Oturma Yüksekliği Arasındaki İlişki. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3(2) : 15 – 18.
 • Karakaş S, Okyay P, Önen Ö, Ergin F, Beşer E(2004). Aydın İli İlköğretim Okulları Öğrencilerinde Oturma Yüksekliği ile Boy, Ağırlık ve Beden Kitle İndeksi İlişkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2) 73-77.
 • Mohammad M. Khadem, Md. AnisulIslam. (2014). Development of anthropometricdataforBangladeshimalepopulation.
 • InternetıunalJournal
 • ofIndustrialErgonomics, 44. 407-412.
 • Özder A, Gültekin T, Akın G, Koca B(2004). Elit Erkek Sporcularda Vücut Oranlarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44,125-134.
 • Özer K. (2001). Fiziksel Uygunluk.1. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özkan A, Arıburun B,Kin İşler A (2009). Amerikan futbolu oyuncularında vücut kompozisyonu, izokinetik bacak kuvveti ve anaerobik performans arasındaki ilişki. Türkiye Klinikleri J Sports Sci.: Cilt:1, Sayı:1, ss:47-52.
 • Polat Y, Biçer M, Patlar S, Akıl M, Günay M, Çelenk Ç(2012). Examination on the anthropometric feature sandsomato types of the male children at the age of 16. Science Sports, 26, 150-156.
 • R.E.E.P.C. Miranda, HKM Antunes, JR Pauli, EF. Puggina, ASR da Silva(2013). Effect of 10-week soccertraining program on anthropometric, psychological, technical skill sand specific performance parameters in youth soccer players. Science Et Sports, 28; 81-87.
 • Saka T, Yıldız Y, Tekbaş ÖF, Aydın T (2008). Genç erkeklerde spor okulu eğitim programının bazı antropometrik ve fonksiyonel testler üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1.
 • Saygın Ö, Polat Y, Karacabey K(2005). Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi, F.Ü., Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(3), 205-212.
 • Tamer K.(2000). Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Geliştirilmiş 2. Baskı.Ankara:Bağırgan Yayınevi, P.48-49.
 • Taşkınalp O, Yaprak Y(1995). Erkek futbolcuların bazı antropometrik özellikleri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(1, 2, 3): 45-48.
 • Yıldırım İ, Özdemir V,(2010). An Investigation Of The Anthropometric Characteristics Of Elite Male Handball Players. Journal of Sports and Performance Researches, (1):1
 • Zorba E, Saygın Ö.(2009). Fiziksel Uygunlukta Ölçme ve Test Değerlendirme. Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk. 2. Baskı. İstanbul: İnceler Ofset, 212-213.
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Author: Bekir MENDEŞ

Author: Eda MENDEŞ

Author: Ayhan TEPE

Dates

Publication Date : September 7, 2016

Bibtex @ { gaunjss258879, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {57 - 68}, doi = {}, title = {Futbolcular İle Sedanterlerde Büst Yüksekliğinin Seçilmiş Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Mendeş, Bekir and Mendeş, Eda and Tepe, Ayhan} }
APA Mendeş, B , Mendeş, E , Tepe, A . (2016). Futbolcular İle Sedanterlerde Büst Yüksekliğinin Seçilmiş Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 57-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/24425/258879
MLA Mendeş, B , Mendeş, E , Tepe, A . "Futbolcular İle Sedanterlerde Büst Yüksekliğinin Seçilmiş Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (2016 ): 57-68 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/24425/258879>
Chicago Mendeş, B , Mendeş, E , Tepe, A . "Futbolcular İle Sedanterlerde Büst Yüksekliğinin Seçilmiş Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (2016 ): 57-68
RIS TY - JOUR T1 - Futbolcular İle Sedanterlerde Büst Yüksekliğinin Seçilmiş Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi AU - Bekir Mendeş , Eda Mendeş , Ayhan Tepe Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 68 VL - 1 IS - 1 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Futbolcular İle Sedanterlerde Büst Yüksekliğinin Seçilmiş Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi %A Bekir Mendeş , Eda Mendeş , Ayhan Tepe %T Futbolcular İle Sedanterlerde Büst Yüksekliğinin Seçilmiş Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi %D 2016 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Mendeş, Bekir , Mendeş, Eda , Tepe, Ayhan . "Futbolcular İle Sedanterlerde Büst Yüksekliğinin Seçilmiş Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 / 1 (September 2016): 57-68 .
AMA Mendeş B , Mendeş E , Tepe A . Futbolcular İle Sedanterlerde Büst Yüksekliğinin Seçilmiş Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi. GUJSS. 2016; 1(1): 57-68.
Vancouver Mendeş B , Mendeş E , Tepe A . Futbolcular İle Sedanterlerde Büst Yüksekliğinin Seçilmiş Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2016; 1(1): 57-68.