Year 2017, Volume 2 , Issue 2, Pages 57 - 65 2017-06-30

Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi

Burak USTUNDAĞ [1] , Tuğba KOCAHAN [2] , Erkan TORTU [3] , Gülcan KARAMAN [4] , Gökhan DELİCEOĞLU [5]


Özet

Araştırmada farklı branşlardaki erkek milli takım sporcularının alt ekstremitelerine ait anaerobik güç ve kapasite parametrelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu 10 erkek boksör (Xyaş=16,65±0,81 yıl; Xva=78,60±25,34 kg; Xbu=178,30±8,82 cm), 20 erkek halter (Xyaş=16,05±1,34 yıl; Xva=64,30±6,04 kg; Xbu=167,30±5,64 cm), 9 erkek shorttrack (Xyaş=17,45±1,76 yıl; Xva=67,11±8,44 kg; Xbu=174,22±5,06 cm) ve 6 erkek taekwondo (Xyaş=17,11±1,69 yıl; Xva=64,17±17,89 kg;  Xbu=176,00±10,25 cm) genç milli takım sporcuları oluşturmaktadır. Araştırma grubunun alt ekstremitelerine ait anaerobik güç ve kapasite değerlerini ölçmek için Monark Ergonometrik 894 E marka bisiklet ergometrisi kullanılarak Wingate anaerobik güç testi(WanT) uygulandı. Sporcularının anaerobik güç ve kapasite parametrelerinin branşlar arasındaki farklılığını bulmak için SPSS 17.0 paket programında Kruskal-Walllis testi kullanıldı. Anaerobik güç ve kapasite değerleri incelendiğinde zirve güçleri değerlerinde; boks, halter, shorttrack ve taekwondo sporcuları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<0,05). Shorttrack ile halter sporcularının zirve güçleri,  boks ve taekwondo sporcularının zirve güçlerinden daha yüksek değerlere sahipken, boks ve taekwondo takımları arasında benzer değerler belirlenmiştir. Ortalama güç değerlerinde; boks, halter, shorttrack ve taekwondo sporcuları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<0,05). Shorttrack ile halter sporcularının ortalama güçleri, boks ve taekwondo sporcularından daha yüksek değerlere sahipken, boks ve taekwondo takımları arasında benzer değerlere ulaşılmıştır. Anaerobik en düşük güç değerlerinde; boks, halter, shorttrack ve taekwondo  sporcuları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<0,05). Shorttrack takımının en düşük güçleri, boks, halter ve taekwondo takımlarından daha yüksek değerlere sahipken, diğer takımlar arasında benzer değerlere ulaşılmıştır. Sonuç olarak branşlar arasında anaerobik güç ve kapasite değerleri bakımından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın yapılan branşın gereklerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Kuvvet, Anaerobik güç ve kapasite
 • Kaynaklar 1. Arslan, C. Koz, M. Gür, E. Karadağ, A. (2009). Examination of relationship between 30 second wingate test performance and spirometric respiratory functions in young adults. Biology of Sport, 26, 57-64.
 • 2. Atakan, Y. Müniroğlu, S. Kin İşler, A. Akalan, C. (2012). Aerobik ve anaerobik performans özelliklerinin tekrarlı sprint yeteneği ile ilişkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (3), 95-100.
 • 3. Ateş, B. (2014). Kayaklı koşucularda altı haftalık tekerlekli kayakla yapılan interval tırmanış (uphıll) antrenmanlarının bazı seçilmiş fizyolojik özellikler üzerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 4. Başpınar, Ö. (2009). Futbolcularda izokinetik kas kuvvetinin anaerobik güce etkisi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • 5. Chtourou, H. Hammouda, O. Souissi, H. Chamari, K. Chaouachi, A. Souissi, N. (2012). Diurnal variations in physical performances related to football in young soccer players. Asian Journal of Sports Medicine, 3(3), 139-144.
 • 6. Çakır Atabek, H. (2015). Farklı spor branşlarında antrenman yapan 15-17 yaş grubu öğrencilerin bazı solunum fonksiyonlarının ve biyomotorik özelliklerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1),1-16.
 • 7. Demirkan, E. Ünver, R. Kutlu, M. Koz, M. (2012). Genç elit güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(6), 140.
 • 8. Hübner Wozniak, E. Kosmol, A. Lutoslawska, G. (2004). Anaerobic performance of arms and legs in male and female free style wrestlers. Journal of Sports Science and Medicine, 7(4), 473-480.
 • 9. Jelana, Z. Otto, F. Nikola, G. (2009). Maximal anaerobic power test in athletes of different sport disciplines. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(3), 751-754.
 • 10. Kılıç, K. İnce, M. (2016). Sporda pozitif gençlik gelişimi ölçeklerinin 8-14 yaş grubu çocuk ve genç sporcular tarafından anlaşılırlığının incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2).
 • 11. Klasnja, A. Barak, O. Popadic Gacesa, J. Drapsin, M. Knezevic, A. Grujic, N. (2010). Analysis of anaerobic capacity in rowers using wingate test on cycle and rowing ergometer. Med pregl, 620- 623.
 • 12. Legaz Arrese, A. Munguia Izquierdo, D. Luis, E. Torres Davila, C. (2011). Validity of the wingate anaerobic test fort he evaluation of elite runners. National Strenght and Conditioning Association Unauthorized Reproduction of This Article is Prohibited, 3 (25), 819-824.
 • 13. Ozan, M. (2013). Sporcularda kol ve bacak wingate testleri ile anaerobik gücün değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • 14. Özkan, A. (2007). Wingate anaerobik güç testinde optimal yükün belirlenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 15. Özkan, A. Kin İşler, A. (2010). Sporcularda bacak hacmi, kütlesi, hamstring/quadriceps oranı ile anaerobik performans ve izokinetik bacak kuvveti arasındaki ilişki. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 21(3), 90–102
 • 16. Özkan, A. Köklü, Y. Ersöz, G. (2010). Wingate anaerobik güç testi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,7,1.
 • 17. Özkan, A. Koz, M. Ersöz, G. (2011). Wingate anaerobik güç testinde optimal yükün belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IX (1) 1-5
 • 18. Serin, E. Taşkın, H. (2016). Anaerobik dayanıklılık ile dikey sıçrama arasındaki ilişki. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7, 1.
 • 19. Yıldız, S. (2012). Aerobik ve anaerobik kapasitenin anlamı nedir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Solunum Dergisi, 1.
 • 20. Yücel, B. (2015). Takım sporlarında kuvvet antrenmanlarının anaerobik güç ve denge üzerine etkisi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • 21. Zagatto, AM. Papoti, M. Gobatto, CA. (2008). Anaerobic capacity may not be determined by critical power model in elite table tenis players. Journal of Sports Science and Medicine, 7, 54-59.
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Author: Burak USTUNDAĞ
Institution: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Bakanlığı
Country: Turkey


Author: Tuğba KOCAHAN
Institution: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Bakanlığı
Country: Turkey


Author: Erkan TORTU
Institution: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Bakanlığı
Country: Turkey


Author: Gülcan KARAMAN
Institution: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Bakanlığı
Country: Turkey


Author: Gökhan DELİCEOĞLU
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2017

Bibtex @research article { gaunjss319660, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {57 - 65}, doi = {}, title = {Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ustundağ, Burak and Kocahan, Tuğba and Tortu, Erkan and Karaman, Gülcan and Deli̇ceoğlu, Gökhan} }
APA Ustundağ, B , Kocahan, T , Tortu, E , Karaman, G , Deli̇ceoğlu, G . (2017). Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 57-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/29859/319660
MLA Ustundağ, B , Kocahan, T , Tortu, E , Karaman, G , Deli̇ceoğlu, G . "Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 57-65 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/29859/319660>
Chicago Ustundağ, B , Kocahan, T , Tortu, E , Karaman, G , Deli̇ceoğlu, G . "Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 57-65
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi AU - Burak Ustundağ , Tuğba Kocahan , Erkan Tortu , Gülcan Karaman , Gökhan Deli̇ceoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 65 VL - 2 IS - 2 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi %A Burak Ustundağ , Tuğba Kocahan , Erkan Tortu , Gülcan Karaman , Gökhan Deli̇ceoğlu %T Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi %D 2017 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Ustundağ, Burak , Kocahan, Tuğba , Tortu, Erkan , Karaman, Gülcan , Deli̇ceoğlu, Gökhan . "Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 / 2 (June 2017): 57-65 .
AMA Ustundağ B , Kocahan T , Tortu E , Karaman G , Deli̇ceoğlu G . Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi. GUJSS. 2017; 2(2): 57-65.
Vancouver Ustundağ B , Kocahan T , Tortu E , Karaman G , Deli̇ceoğlu G . Farklı Branşlardaki Erkek Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kapasitelerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(2): 57-65.