Year 2017, Volume 2 , Issue 4, Pages 32 - 42 2017-12-28

Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ayten ACUN [1] , Fikret ALINCAK [2] , Hüseyin ÜZÜM [3]


Öğretmenlik mesleği en önde gelen ve en değerli mesleklerden birisidir. Bir toplumun gelişmesinde ve ilerlemesinde öğretmenlerin büyük bir rolü bulunmaktadır. Öğretmenlerin adaylıkları süresince öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum geliştirmeleri mesleki yaşantılarında da başarılı olmalarını sağlayacaktır.

Bu çalışma, pedagojik formasyon sertifikası programında öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular öğretmen adaylarına sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması yöntemi kullanılarak, Gaziantep Üniversitesinde pedagojik formasyon sertifikası programında öğrenim gören 30 öğretmen adayından elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir.

Araştırma sonucunda pedagojik formasyon alan öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğretmenlik mesleğinin; kutsal, değerli ve saygı duyulması gereken bir meslek olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin gelecek nesillerin yetişmesinde rol oynadığı için büyük öneme sahip olduğu, manevi anlamda bireyleri doyuma ulaştıran bir meslek olduğu, emek ve sevgi ile yapılması gereken bir meslek olduğu ve sürekli kişisel gelişim gerektiren bir meslek olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenlik mesleğinin atama kaygısı olmayan bir meslek olması gerektiği ve formasyon eğitimini alarak öğretmen olmak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Pedagojik formasyon, Öğrenci
  • Akman Y. (1992). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin meslek,evlilik ve geleceğe yönelik beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (7), 125 -149. Alım M., Bekdemir Ü. (2006), “Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”. Milli Eğitim Dergisi, Yıl 35, Sayı 172, ss.263-275.
  • Bontempo B. T., Digman S. (1985) “Entry level profile: student attitudes toward the Teaching Profession.” Paper presented at the annual meeting of the Annual Meeting of the American Educational Research Association. Chicago, March-April. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 258949).
  • Brown M. M. (1992). Caribbean first-year teachers’ reasons for choosing teaching as a career. Journal of Education for Teaching, 18(2), 185-195.
  • Büyükozturk, S. (2006). Data Analysis for Social Sciences. Ankara: PegemA Publications.
  • Cinpolat T., Alıncak F., Abakay U. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 38-47.
  • Ekici G. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumları ile öğrenme biçimlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, V, I, 111-132.
  • Elçiçek Z. (2016). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine İlişkin Bir Model Geliştirme Çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
  • Erdem A.R., Gezer K., Çokadar H. (2005), “Ortaöğretim Fen- Matematik ve Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları”. Denizli:14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı. ss. 471-477.
  • Erdem A.R., Şimşek S. (2000). “PAÜ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenliği Seçmelerinde Etkili Olan faktörler”, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 18 Mart Üniv. Çanakkale.
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Author: Ayten ACUN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Fikret ALINCAK
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Hüseyin ÜZÜM
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2017

Bibtex @research article { gaunjss355311, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {32 - 42}, doi = {}, title = {Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Acun, Ayten and Alıncak, Fikret and Üzüm, Hüseyin} }
APA Acun, A , Alıncak, F , Üzüm, H . (2017). Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2 (4) , 32-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/32639/355311
MLA Acun, A , Alıncak, F , Üzüm, H . "Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 32-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/32639/355311>
Chicago Acun, A , Alıncak, F , Üzüm, H . "Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 32-42
RIS TY - JOUR T1 - Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Ayten Acun , Fikret Alıncak , Hüseyin Üzüm Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 42 VL - 2 IS - 4 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Ayten Acun , Fikret Alıncak , Hüseyin Üzüm %T Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Acun, Ayten , Alıncak, Fikret , Üzüm, Hüseyin . "Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 / 4 (December 2017): 32-42 .
AMA Acun A , Alıncak F , Üzüm H . Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. GUJSS. 2017; 2(4): 32-42.
Vancouver Acun A , Alıncak F , Üzüm H . Pedagojik Formasyon Sertifikası Progamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(4): 32-42.