Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 31 - 39, 25.03.2018

Abstract

References

 • Acuner, A. (2012). Farklı Dansları Yapan Bireylerin Çeşitli Değişkenlere Göre Özgüven Ve Öz - Yeterliklerinin Karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 73 sayfa, Trabzon.
 • Akın A. (2007). Öz-Güven Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri, Abü, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7,(2): 165-175.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy, The Exercise of Control, W.H. Freeman and Company, New York, USA.
 • Çelebi, N. (1990). Kadınların Cinsiyet Rolü Tutumları, Sebat Matbaası, Konya.
 • Deniz, E., Karaman G, Bektaş, F., Yoncalık, O., Güler, V., Kılınç, A. ve Ateş, A. (2012). “Çocuklarda Oryantiring Eğitimi”, 2.Baskı, Kültür Ajans Tanıtım Ve Org. Ankara.
 • Göknar, Özcan (2007). Özgüven Kazanmak. Arkadaş Yayınevi, Ankara
 • Göktaş, Zekeriya (2011), ‘’Beden Eğitimi ve Spor Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Özgüven Algılamaları’’, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 50-54.
 • Güler, V., (2009), “Orienteering Ve Çocuklar İçin Orienteering Eğitimi”, Erişim: Http://En.Calameo.Com/Read/00286299492e595ec9d19 Erişim Tarihi: 23.11.2016.
 • Kurtuldu, PS (2007), İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Özgüven Düzeyleri İle Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Merey, B., (2010). “Yetişkinlerde Özgüven Duygusu İle Anksiyete Düzeyi Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Bir Yaklaşım”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Pervin, L. A., John, O.P. (2001). Personality, Theory and Research, (Eighth Edition), John Wiley & Sons, Inc., USA.
 • Soner, O. (1995). Aile Uyumu, Öğrenci Özgüveni ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tokinan, B., (2008), “Yaratıcı Dans Etkinliklerinin Motivasyon, Özgüven, Özyeterlik ve Dans Performansı Üzerine Etkileri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Varol, S., (2013). “Oryantiring Branşında Büyük Erkek Kategorisindeki Elit Sporcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Profillerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldız K, Güzel P., Çetınöz F.,Besıkçı T., (2017). Outdoor Camp Effects on Athletes: Orienteering Example. Baltic Journal of Sport Health Sciences, 1(104), 55-64. (YayınNo: 3462800)

Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 31 - 39, 25.03.2018

Abstract

Araştırmada, patika oryantiring sporuna katılım sağlayan bireylerin cinsiyet değişkenine göre özgüven düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmaya, Türkiye patika şampiyonasına katılım sağlayan 42 sağlıklı ve gönüllü birey katılım sağlamıştır. Katılımcıların özgüven düzeylerini belirlemek amacıyla Akın (2007) tarafından geliştirilen “Öz-Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımları alınmıştır. Gruplara arasın farkın belirlenmesi için ANOVA analizi kullanılmıştır.

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre özgüven düzeyleri incelendiğinde; kadınların (138,12±17,95) erkeklere (122,00±18,01) göre özgüven düzeyleri daha iyi olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak, patika oryantiringe katılım sağlayan bireylerin cinsiyet değişkenine göre farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre özgüven seviyelerinin daha iyi olduğu söylenebilir.

References

 • Acuner, A. (2012). Farklı Dansları Yapan Bireylerin Çeşitli Değişkenlere Göre Özgüven Ve Öz - Yeterliklerinin Karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 73 sayfa, Trabzon.
 • Akın A. (2007). Öz-Güven Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri, Abü, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7,(2): 165-175.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy, The Exercise of Control, W.H. Freeman and Company, New York, USA.
 • Çelebi, N. (1990). Kadınların Cinsiyet Rolü Tutumları, Sebat Matbaası, Konya.
 • Deniz, E., Karaman G, Bektaş, F., Yoncalık, O., Güler, V., Kılınç, A. ve Ateş, A. (2012). “Çocuklarda Oryantiring Eğitimi”, 2.Baskı, Kültür Ajans Tanıtım Ve Org. Ankara.
 • Göknar, Özcan (2007). Özgüven Kazanmak. Arkadaş Yayınevi, Ankara
 • Göktaş, Zekeriya (2011), ‘’Beden Eğitimi ve Spor Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Özgüven Algılamaları’’, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 50-54.
 • Güler, V., (2009), “Orienteering Ve Çocuklar İçin Orienteering Eğitimi”, Erişim: Http://En.Calameo.Com/Read/00286299492e595ec9d19 Erişim Tarihi: 23.11.2016.
 • Kurtuldu, PS (2007), İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Özgüven Düzeyleri İle Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Merey, B., (2010). “Yetişkinlerde Özgüven Duygusu İle Anksiyete Düzeyi Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Bir Yaklaşım”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Pervin, L. A., John, O.P. (2001). Personality, Theory and Research, (Eighth Edition), John Wiley & Sons, Inc., USA.
 • Soner, O. (1995). Aile Uyumu, Öğrenci Özgüveni ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tokinan, B., (2008), “Yaratıcı Dans Etkinliklerinin Motivasyon, Özgüven, Özyeterlik ve Dans Performansı Üzerine Etkileri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Varol, S., (2013). “Oryantiring Branşında Büyük Erkek Kategorisindeki Elit Sporcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Profillerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldız K, Güzel P., Çetınöz F.,Besıkçı T., (2017). Outdoor Camp Effects on Athletes: Orienteering Example. Baltic Journal of Sport Health Sciences, 1(104), 55-64. (YayınNo: 3462800)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Umut Davut BAŞOĞLU (Primary Author)
Nişantaşı Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İSTANBUL
Türkiye

Publication Date March 25, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { gaunjss393167, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {31 - 39}, doi = {}, title = {Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Başoğlu, Umut Davut} }
APA Başoğlu, U. D. (2018). Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 3 (1) , 31-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/35918/393167
MLA Başoğlu, U. D. "Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 31-39 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/35918/393167>
Chicago Başoğlu, U. D. "Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 31-39
RIS TY - JOUR T1 - Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi AU - Umut Davut Başoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 39 VL - 3 IS - 1 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal Of Sport Science Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi %A Umut Davut Başoğlu %T Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi %D 2018 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Başoğlu, Umut Davut . "Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 / 1 (March 2018): 31-39 .
AMA Başoğlu U. D. Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi. GUJSS. 2018; 3(1): 31-39.
Vancouver Başoğlu U. D. Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 3(1): 31-39.
IEEE U. D. Başoğlu , "Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 31-39, Mar. 2018

ISSN: 2536-5339

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

16157

Bu dergi içerisinde yer alan eserler aksi belirtilmedikçe Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.