Year 2018, Volume 3 , Issue 4, Pages 48 - 59 2018-12-28

Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Rabia YILDIZ [1] , Turhan TOROS [2]


Performans Arttırma Tutum Ölçeği (PAT-Ö)  ilk 97 madde 4 lü likert tipi olup son olarak Petroczi (2002)’nin çalışmasıyla 17 maddeye 6 lı likert tipi şeklinde oluşturulmuş ve literatüre kazandırılmış bir ölçektir. Ülkemizde yaşayan bireylerin, performans arttırma tutumlarını görmek açısından kullanılabilecek bir ölçeği, Türk literatürüne kazandırmak oldukça yararlı sonuçlar taşıyacaktır. Bu bilgiler ışığında araştırmanın amacı; uluslararası düzeyde kabul gören performans arttırma tutum ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanmasıdır. Ölçek uyarlama çalışması için araştırmaya 114 erkek (yaş=21,52±3,11)  ve 214 kadın (yaş=21,95±2,65) olmak üzere toplam 328 lisanslı sporcu katılmıştır. Verilerin analizinde ölçek maddelerini belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi, model ile veri arasındaki uyumu test etmek amacıyla ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik için Cronbach Alpha güvenirlik testi, madde korelasyon testi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Testi ve test-tekrar test değerlerine bakılmıştır. Ölçeğin orijinalinde olduğu gibi tek alt faktörde toplandığı görülmüştür. Çalışmamızda Performans Arttırma Tutum Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayısı .87 olarak, faktör yüklerinin .40 ile .65 arası değer aldığı, test-tekrar test korelasyonun ise .76 olduğu saptanmıştır.

performans arttırma, tutum, doping, ölçek uyarlama
 • Abourashed, A. E., El-Alfy, T. A., Khan, A. I., & Walker, L. (2003). Ephedra in Perspective-a Current Review. Phytotherapy Research, 17(7), 703-712.
 • Anshel, M. H. (1991). A survey of elite athletes on the perceived causes of using banned drugs in sport. Journal of Sport Behavior, 14, 283-307.
 • Baysaling, Ö. (2000). Spor'da Her Yönüyle Doping: Zararları, Doping ve Kürler, Dopingle Mücadele. İstanbul: İlpress Basım ve Yayın.
 • Burstin, S. (1963). La Lucha Contra el Dopage. Revista de Derecho Sportiva, 3(8-9), 583-636.
 • de Jong, E. G., Maes, R. A., & van Rossum, J. M. (1988). Doping Control of Athletes. Trends in Analytical Chemistry, 7(10), 375-382.
 • Erkiner, K. (2008, Mayıs 17). Sporda Doping Gerçeği. Spor Hukuku Enstitüsü: http://www.sporhukuku.org/makaleler/107-sporda-doping-gercei-av-ksmet-erkner.html adresinden alınmıştır
 • Eröz, M. F. (2007). Milli Düzeyde, Atletizm, Güreş, Judo ve Halter Yapan Sporcuların Doping ve Ergojenik Yardım Hakkındaki Görüşlerinin ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Kütahya.
 • Fuller, J. R., & La Fountain, M. J. (1987). Performance-enhancing drugs in sport. Adolescence(22), 969-976.
 • Grandjean, A. C. (1997). Diets of Elite Athletes: Has the Discipline of Sports Nutrition Made an Impact? The Journal of Nutrition, 127(5), 874-877.
 • Gözüm, S., & Aksayan, S. (2003). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II: psikometrik özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi , 5 (1), 3-14.
 • Güler, D., Şenel, Ö., Kaya, İ., Ersoy, A., & Kürkçü, R. (2004). Farklı Ferdi Branşlardaki Üst Düzey Türk Sporcuların Ergojenik Yardımcılara Yönelik Bilgi ve Yararlanma Düzeyleri. Spormetre, 2(2), 41-47.
 • Hoberman, J. M., & Yesalis, C. E. (1995). The History of Synthetic Testosterone. Scientific American, 272(2), 76-81.
 • Holt, R. I., Erotokritou-Mulligan, I., & Sönksen, P. H. (2009). The History of Doping and Growth Hormone Abuse in Sport. Growth Hormone & IGF Research, 19, 320-326.
 • Kargılı, H. (2002). Spor Ahlakı ve Sporcu Açısından Doping Kullanımının Etkileri ve Dopingle Mücadele Çalışmaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Kearns, B., Harkness, R., Hobson, V., & Smith, A. (1942). Testosterone Pellet Implantation in the Gelding. Journal of the American Veterinary Medicine Association, C(780), 197-201.
 • Laties, V. G., & Weiss, B. (1981). The Amphetamine Margin in Sports. Federation Proceedings, 40(12), 2689-2692.
 • Laure, P. (1997). Epidemiologic approach to doping in sport. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 37, 218-224.
 • Laure, P., Lecerf, T., Friser, A., & Binsinger, C. (2004). Drugs, recreational drug use and attitudes toward doping of high school athletes. International Journal of Sports Medicine, 25, 133-138.
 • Maycock, B., & Howat, P. (2005). The barriers to illegal anabolic steroid use. Drugs: Education, Prevention&Policy(12), 317-325.
 • Newerla, G. J. (1943). The History of the Discovery and Isolation of the Male Hormone. The New England Journal of Medicine, 228(2), 39-47.
 • Noakes, T. D. (2004). Tainted Glory-Doping and Athletic Performance. The New England Journal of Medicine, 351(9), 847-849.
 • Petroczi, A., & Aidman, E. (2009). Measuring Explicit Attitude Toward Doping: Review of the Psychometric Properties of the Performance Enhancement Attitude Scale. Psychology of Sport and Exercise, 10(3), 390-396.
 • Reinold, M., & Hoberman, J. (2014). The Myth of the Nazi Steroid. The International Journal of the History of Sport, 31(8), 871-883.
 • Sevim, Y. (2007). Antrenman Bilgisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Scarpino, V., Arrigo, A., Benzi, B., Garratini, S., La Vecchia, C., Bernardini, at all.. (1990). Evaluation of prevalence of "doping" among Italian athletes. The Lancet, 336, 1048-1050.
 • Şapçı, H. A. (2010). Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Doping Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tezbaşaran, A. (2004). Likert tipi ölçeklere madde seçmede madde analizi tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi , 19 (54), 77-90.
 • Toros, T., Yıldız, R., & Karaç, Y. (2016). Preliminary for Adapting the Performance Enhancement Attitude Scale to Turkish for Volleyball Players. The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy (s. 215). Elazig: Firat University.
 • Verroken, M. (1996). Drug Use and Abuse in Sport. D. R. Mottram içinde, Drugs in Sport (2. b., s. 18-55). London: Spon Press.
 • Yesalis, C. E., & Bahrke, M. S. (1995). Anabolic-Androgenic Steroids. Sports Medicine, 19(5), 326-340.
 • Yesalis, C. E., & Bahrke, M. S. (2002). History of Doping in Sport. International Sports Studies, 24(1), 42-76.
 • Yıldız, R., Kurtic, N., Toros, T., & Kaçay, Z. (2016). Pre-study of Turkish Adatation Process of Performance Enhancement Attitude Scale (PEAS) on Basketball Players. International Scientific Conference Faculty of Physical Education (s. 16-17). Sharm el-Shaikh: Assiut Universty & University of Magdeburg.
 • Yıldız, R., & Toros, T. (2016). Performans Arttırma Tutum Ölçeği (PAT-Ö)'nin Türkçe'ye Uyarlama Sürecinin Ön Çalışması. 3. International Sports Science Tourism and Recreation Student Congress (s. 86). Gaziantep: Fırat Üniversitesi.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Author: Rabia YILDIZ (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Turhan TOROS
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { gaunjss464612, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {48 - 59}, doi = {10.31680/gaunjss.464612}, title = {Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Yıldız, Rabia and Toros, Turhan} }
APA Yıldız, R , Toros, T . (2018). Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 3 (4) , 48-59 . DOI: 10.31680/gaunjss.464612
MLA Yıldız, R , Toros, T . "Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 48-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/40714/464612>
Chicago Yıldız, R , Toros, T . "Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 48-59
RIS TY - JOUR T1 - Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Rabia Yıldız , Turhan Toros Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.464612 DO - 10.31680/gaunjss.464612 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 59 VL - 3 IS - 4 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.464612 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.464612 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Rabia Yıldız , Turhan Toros %T Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2018 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 3 %N 4 %R doi: 10.31680/gaunjss.464612 %U 10.31680/gaunjss.464612
ISNAD Yıldız, Rabia , Toros, Turhan . "Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 / 4 (December 2018): 48-59 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.464612
AMA Yıldız R , Toros T . Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. GUJSS. 2018; 3(4): 48-59.
Vancouver Yıldız R , Toros T . Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 3(4): 48-59.
IEEE R. Yıldız and T. Toros , "Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 4, pp. 48-59, Dec. 2018, doi:10.31680/gaunjss.464612