Articles


Z. TAŞTAN, İ. KESİLMİŞ, T. TOROS
Basketbolcuların Antrenörden Algıladıkları Demokratik ve Otokratik Davranışın Mevkilere Göre Karşılaştırılması, Gaziantep University Journal Of Sport Science, (2020)
A. TOY, T. TOROS, U. GÜNDOĞAN, E.B. ÖĞRAŞ, M. CETIN
İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sportive, (2020)
İ. KESİLMİŞ, Z. TAŞTAN, T. TOROS
Futbolcularda Algılanan Motivasyonel İklimin ve Ödüllendirici Davranışın Mevkilere Göre Karşılaştırılması, Journal of Sports Education, (2020)
Ç. DERECELİ, T. TOROS, R. YILDIZ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Futbolcuların Yaşam Doyumu ve Öz Yeterlik Özelliklerinin İncelenmesi, The Journal of Turkish Sport Science, (2019)
Ç. DERECELİ, T. TOROS, R. YILDIZ
FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (2019)
R. YILDIZ, T. TOROS
Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Gaziantep University Journal Of Sport Science, (2018)
T. TOROS
Genç Erkek Basketbolcularda, Turnuva Öncesi ve Turnuva Sonrası Sporcuların Algıladıkları Antrenörlük Davranışı, Hedef Yönelimleri, Takım Sargınlığı, Algılanan Motivasyonel İklim ve Kolektif Yeterlik Arasındaki Farklılığın Analizi, Pamukkale Journal of Sport Sciences, (2011)