Journal of Sport Sciences Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2548-0723 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Kadir YILDIZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr


14453 CURRENT


Journal of Sport Sciences Researches

e-ISSN 2548-0723 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Kadir YILDIZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr
Cover Image


14453 CURRENT


Volume 4 - Issue 2 - Dec 31, 2019
 1. Rekreasyon Deneyiminin Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi: Y Kuşağı Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 124 - 139
  Orhan AKOVA , Gizem ŞAHİN , Mert ÖĞRETMENOĞLU
 2. Views of Turkish Football Super League (Süperlig) Fans on Fanaticism and Violence
  Pages 140 - 154
  Sercan KURAL , Oğuz ÖZBEK
 3. Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Fiziksel Aktiviteye Katılmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 155 - 166
  Seçkin DOĞANER
 4. Evaluation of Sports Education at Higher Education Level in the Scope of Total Quality Management
  Pages 167 - 180
  Arif YÜCE , Velittin BALCI , Hakan KATIRCI
 5. Elit Güreşçilerin Doping ve Ergojenik Yardım Hakkındaki Bilgi ve Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 187 - 204
  Yahya YILDIRIM , Süleyman ŞAHİN
 6. Yıldızlar Kategorisindeki Haltercilere Uygulanan Güç Antrenmanlarının Koparma Silkme ve Total Derecelerine Etkisinin Araştırılması
  Pages 205 - 212
  Yunus Emre YILDIZ , Yunus Emre BAĞIŞ
 7. Differences in the Effect of Learning Methods Massed Practice Throwing and Distributed Practice on Learning Outcomes Skills for the Accuracy of Top Softball
  Pages 213 - 222
  Fuad MUSTOFA , Mansur MANSUR , Erick BURHAEİN
 8. Examination of the relationship between ethical leadership and self-efficacy of primary school teachers in Tabadekan
  Pages 223 - 233
  Alireza BAGHESTANİ , Jafar RAJABI , Amin AZİMKHANİ
 9. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’de Uygulanan Antrenör Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
  Pages 234 - 245
  Yalçın UYAR , Hakan SUNAY
 10. Futbol Taraftarlığı Alanında Kadınları Marjinalleştiren Doxalar
  Pages 246 - 263
  İrem SARIKULAK , Canan KOCA
 11. Beden, Kültür ve Erkeklik: Vücut Geliştirmenin Eril Bir Alan Olarak Savunulması Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma
  Pages 264 - 288
  Mehmet Can ÇARPAR , Temmuz GÖNÇ ŞAVRAN
 12. Kadın Sporcuların Bikini Fitness Yoluyla Güçlenme ve Baskılanma Deneyimleri
  Pages 289 - 307
  İrem KAVASOĞLU , Canan KOCA
 13. Üniversite Öğrencileri İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (Uyarlama Çalışması)
  Pages 308 - 322
  Esin HAZAR , Zekihan HAZAR
 14. Life Kinetiğin Performans Sporcuları Üzerine Etkileri
  Pages 181 - 186
  İmdat YARIM , Ebru ÇETİN , Özlem ORHAN
Information
Open Journal Systems