Journal of Sport Sciences Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2548-0723 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Kadir YILDIZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr


14453

19360

Journal of Sport Sciences Researches

e-ISSN 2548-0723 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Kadir YILDIZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr
Cover Image


14453

19360

Volume 5 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Mobbing Davranışlarının Öğrenci Tükenmişliğine Etkisi: Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir İnceleme
  Pages 1 - 14
  Süleyman Murat YILDIZ
 2. Yerel Yönetimlerin Spor Tesislerinden Faydalanan Yöre Halkının Hizmet Kalitesi Beklentisi ve Algısına Yönelik Bir İnceleme: Keçiören Belediyesi Örneği
  Pages 15 - 26
  Gülçin TANRIKULU , Sümmani EKİCİ
 3. The Effects of Static and Dynamic Stretching Exercises on Ankle Muscle Strength and Balance
  Pages 27 - 34
  Aydin BALCI , Mehmet ÇELEBİ , Murat Ali ZERGEROĞLU , Rüştü Süleyman GÜNER
 4. Kadın Mülteciler Sosyal Uyumu Rekreasyonla Aşıyor
  Pages 35 - 43
  Melike ESENTAŞ , Rabia Gülten GÜVEN , Pınar GÜZEL
 5. Dövüş Sporcularına Uygulanan Direnç, Pliometrik ve Kompleks Antrenman Yöntemlerinin Hareket Hızına Etkilerinin Karşılaştırılması
  Pages 44 - 54
  Serdar BAYRAKDAROĞLU , Nuri TOPSAKAL , İbrahim CAN
 6. Investigation of the Effect of the 5-Month Special Multi-Component Training Program on the Performances of a Blind Powerlifter
  Pages 55 - 61
  Khaled EBADA , Mohamed EISSA2
 7. Özel Spor İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Pages 62 - 75
  Nedim MALKOÇ , Hakan SUNAY
 8. The Relationship between Passive Lower Limb Flexibility and Kinematic Determinants of Split Leap Performance in Rhythmic Gymnastics
  Pages 76 - 82
  Berfin Serdil ÖRS , Canan TURŞAK
 9. Takım Sporlarında Paylaşılan Zihinsel Modeller Ölçeği’nin Türk Sporculara Yönelik Sınanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 83 - 94
  Utku IŞIK , Osman GUMUSGUL
 10. Antrenör Eğitim Sistemi Açısından 30978 Sayılı Antrenör Eğitimi Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi
  Pages 95 - 110
  Ömer ÖZBEY , Halil Erdem AKOĞLU , Bilge DONUK
 11. Spor Seyircileri için Dışsal ve İçsel Güdü Ölçekleri Kısa Versiyon Uyarlaması ve Çok Değişkenli İlişkisel Bir Uygulama
  Pages 111 - 129
  Ercan POLAT , Hasan Birol YALÇIN
Information
Open Journal Systems