Journal of Sports Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2602-4756 | e-ISSN 2602-4756 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher İbrahim ERDEMİR |


SED; Spor, Egzersiz ve Eğitim Bilimleri alanlarında en son çalışmaları sunan disiplinler arası saygın bir dergidir. Spor bilimleri ile ilgili; 

Hareket ve Antrenman Bilimi, Sporcu Sağlığı ve Beslenme,  Egzersiz Fizyolojisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilişim Teknolojileri, Rekreasyon, Engellilerde Spor alanlarında yapılan profesyonel özgün makale, araştırma ve derlemelerin yayınlandığı ulusal hakemli bir dergidir.

SED yılda 3 sayı olarak (Nisan, Ağustos, Aralık) çıkarılmaktadır. Ayrıca, yayın sürecini tamamlayan makaleler hazır olunca, en son sayının içindekiler tablosuna eklenerek yayınlanır.
 • TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi bünyesinde kurulan Spor Eğitim Dergisi Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.

Journal of Sports Education

ISSN 2602-4756 | e-ISSN 2602-4756 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher İbrahim ERDEMİR |
Cover Image


SED; Spor, Egzersiz ve Eğitim Bilimleri alanlarında en son çalışmaları sunan disiplinler arası saygın bir dergidir. Spor bilimleri ile ilgili; 

Hareket ve Antrenman Bilimi, Sporcu Sağlığı ve Beslenme,  Egzersiz Fizyolojisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilişim Teknolojileri, Rekreasyon, Engellilerde Spor alanlarında yapılan profesyonel özgün makale, araştırma ve derlemelerin yayınlandığı ulusal hakemli bir dergidir.

SED yılda 3 sayı olarak (Nisan, Ağustos, Aralık) çıkarılmaktadır. Ayrıca, yayın sürecini tamamlayan makaleler hazır olunca, en son sayının içindekiler tablosuna eklenerek yayınlanır.
 • TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi bünyesinde kurulan Spor Eğitim Dergisi Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.
Volume 3 - Issue 3 - Dec 30, 2019
 1. Yaşlılarda Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Kapasite İlişkisinin İncelenmesi
  Pages 1 - 9
  Serap ÇETİN , Tuna USLU , Murat Yalçın BEŞİKTAŞ , Mehmet Yavuz TAŞKIRAN
 2. Farklı El Tercihinde Bulunan Sporcuların El Reaksiyon Sürelerinin Karşılaştırılması ve Reaksiyon Süresinin Zeka Seviyesiyle İlişkisi
  Pages 10 - 19
  Yahya DOĞAR , İlhan ŞEN
 3. Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 20 - 31
  Bayram KAYA , Semiyha TUNCEL
 4. Hizmet Kalitesine Yönelik Beklenti ve Algıların Takım ve Bireysel Milli Sporcularda Karşılaştırılması
  Pages 32 - 39
  Aliye MENEVŞE
 5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Akademik Başarılarının Araştırılması
  Pages 40 - 47
  Nedim Serhat YILDIRIM , Ömer SİVRİKAYA
 6. Spor Okuluna Giden ve Spor Okuluna Gitmeyip Yalnızca Okul Takımlarında Oynayan Adelosanların Takım Birlikteliğinin İncelenmesi (Tekirdağ İli Örneği)
  Pages 48 - 54
  Erkan MOLLA , Sercan ÖNCEN , Serkan AYDIN
 7. Kadın Hentbolcularda İmgeleme Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Pages 55 - 62
  Bade YAMAK
 8. Futsal Antrenmanlarının 16-17 Yaş Erkek Sporcularda Sürat, Çeviklik ve Anaerobik Dayanıklılığa Etkisi
  Pages 63 - 70
  Kamil ERDEM , Mustafa YAZAR
 9. Farklı Fakültelerdeki Öğrencilerin İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması
  Pages 71 - 77
  Pelin AKYOL
 10. Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Sınav Kaygı Durumlarının İncelenmesi
  Pages 78 - 87
  Hacalet MOLLAOĞULLARI , Sinem ULUÇ
 11. Binicilik Sporunda Doğru Biniş Tekniği ve Vücut Kompozisyonunun Başarıyla İlişkisi
  Pages 88 - 94
  Azize BİNGÖL DIEDHIOU , Dicle ARAS , Cengiz AKALAN
 12. Analysis of Technical and Tactical Behavior of the Footballers Started Playing Futsal
  Pages 95 - 101
  Murat KAYA , Kamil ERDEM
 13. Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 102 - 118
  Hasan Ceyhun CAN , Erdoğan TOZOĞLU
 14. 9-14 Yaş Grubu İşitme Engelli Sedanterlerde Nintendo-Wii Balance Board Antrenmanlarının Dinamik Denge Üzerine Etkisi
  Pages 119 - 127
  Cihat KORKMAZ , Manolya AKIN