Author Guidelines

Spor Eğitim Dergisi (SED) 

  • Dergimize gönderilecek makalelerin Word şablonları üzerinden yazılması bir “ÖNKOŞUL”dur. Bu şablona yazılmadan sisteme yüklenen makalelerin Hakem Değerlendirme süreci BAŞLATILMAMAKTADIR.
  • MAKALE ŞABLONU İÇİN TIKLAYINIZ.

Üst ve Alt Bilgiler kabul sonrası dergi yönetimi tarafından dizgi aşamasında güncellenecek olup yazarlar tarafından değiştirilmemesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni: A4 Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5cm)

Font: Times New Roman, Dikey

Makale Başlığı: 14 punto, bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük olarak, Sola hizalı yazılır.

Sözlü bildiri, Doktora tezinden üretilmiştir veya destek almış çalışmalar başlığa * şeklinde dip not ile verilir. Başlıktan sonra bir boşluk ve dipnot verilmelidir. Dipnot 8 punto, 

Yazar/lar: 11 punto, Yazar Adı Soyadı (Soyadharfleri büyük) Dipnot bir boşluk ve sayı olarak 1 – 2… şeklinde, sola yaslı verilir.

Özet Başlık: 10 punto ve Koyu Yazılır, Sola hizalı.

Özet: 9 Punto, İki tarafa yaslı, 250 Kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler Başlığı: 10 Punto Koyu, 

Anahtar Kelimeler: 9 Punto, En çok 6 anahtar kelime yazılmalıdır. (Başlıkta yer almayan kelimeler kullanılmalıdır.).

Makale Hakkında Bilgisi: Kabulden sonra tarafımızca gerçekleştirilir.

CrossMark ve DOI: Kabulden sonra tarafımızca gerçekleştirilir.

Ana Başlıklar: Giriş, Yöntem, Tartışma v.b. temel başlıklar, 11 Punto, Koyu ve Sola Hizalı, Sonra 3 nk ve Önce 12 nk boşluk

Alt Başlıklar: 11 Punto, Koyu, İtalik, Sola hizalı

Paragraflar: 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 3 nk boşluk

Tablolar - Şekiller

Tablo ve Şekillerin hazırlanmasında William G Hopkins’in “GUIDELINES ON STYLE FOR SCIENTIFIC WRITING” (http://www.sportsci.org/jour/9901/wghstyle.html) yayınındaki bilgiler ve aşağıda belirtilen örnek Tablo yapıları göz önünde bulundurulmalıdır.

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Türkçe - İngilizce Makale Şablon içerisindeki örneklerdeki yapılar dikkate alınarak verilmelidir.

Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilirTablo başlıkları ve tablo içindeki metinler 10 Punto büyüklüğündeki karakterlerle yazılmalıdır.


ÖRNEK TABLO 1 (Bağımsız Gruplar)

Tablo x. ……………………………………………………………………

 

Grup 1 (N = …)

(Ort ± Ss)

Grup 2 (N = …)

(Ort ± Ss)

Fark (%)

(Ort ± Ss)

Fark (%)

(%95 GA)

p

EB

Yaş (yıl)

…….

…….

…….

……

……

……

Boy (m)

…….

…….

…….

……

……

……

Kütle (kg)

…….

…….

…….

……

……

……

Bağımlı Değişken 1

…….

…….

…….

……

……

……

Bağımlı Değişken 2

…….

…….

…….

……

……

……

Bağımlı Değişken 3

…….

…….

…….

……

……

……

…….

…….

…….

……

……

……

…….

…….

…….

……

……

……

EB: etki büyüklüğü (Cohen’s d), GA: güven aralığı, N: örneklem büyüklüğü, Ort: ortalama, Ss: standart sapma 

 

ÖRNEK TABLO 2 (Bağımlı Grup / Tekrarlı Ölçüm)

Tablo y. …………………………………………………………………………………

 

Ön-test 

(Ort ± Ss)

Son-test 

(Ort ± Ss)

Fark (%)

(Ort ± Ss)

Fark (%)

(%95 GA)

p

EB

Değişken 1

8,12 ± 1,21

9,12 ± 1,21

11,1 ± 3,78

8,11 - 14,1 

……

…….

Değişken 2

…….

…….

…….

……

……

……

Değişken 3

M7,65 [5,11-10,1]

M9,25 [6,11-13,2]

M9,25 [6,11-13,2]

7,11 - 9,87

……

r0,45

…….

…….

…….

……

……

……

…….

…….

…….

……

……

……

EB: etki büyüklüğü (Cohen’s d), Fark = (Son-test – Ön-test)/(Ön-test) × 100, GA: güven aralığı, M Medyan [25% - 75%] (yüzdelik dilimler), Ort: ortalama, r Non-parametrik test için etki büyüklüğü, Ss: standart sapma 

ÖRNEK TABLO 3

Table 1. Physical characteristics of the participants in A group (n=27) and B  group (n=27)

 

Group

Mean

SD

Min

Max

∆ (Mean ± SD)

95% CI of ∆

p

ES

Age (y)

A

32.9

2.3

19.1

27.0

………

……….

0.90

−0.04

B

33.0

3.0

18.8

32.2

Resistance Training Age (y)

A

4.6

1.7

2.0

9.0

……….

………..

0.32

0.35

B

3.9

2.3

2.0

10.0

Body Height (m)

A

1.80

0.08

1.70

1.98

…………

………..

0.43

−0.28

B

1.83

0.06

1.73

1.95

Body Mass (kg)

A

79.2

8.1

67.0

93.0

……….

………

0.89

0.05

B

78.8

10.1

59.1

102.0

1Time passed from birth date to the testing date; 2Time passed since the first participation in complementary resistance training for the specific sport branch; ∆: Difference = A – B; CI: Confidence Interval; ES: effect size (Cohen’s d); max: maximum; min: minimum; SD: standard deviation; y: year