SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-284X | e-ISSN 2717-6347 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ankara University |


SPORMETRE THE JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES


 • Read the updated spelling rules and check the information you have entered into the system.
 • The editorship will reject articles that have been entered incorrectly or do not comply with the spelling rules.
 • The process of refereeing completed articles controlled by the editorship will begin.
 • The "iThenticate" certificate is required for the submission of the article.
 • The editorialship may change the publication time and the ranking of the articles.
 • The "Copyright Form" document will be requested separately by the editorship.

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

ISSN 1304-284X | e-ISSN 2717-6347 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ankara University |
Cover Image


SPORMETRE THE JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES


 • Read the updated spelling rules and check the information you have entered into the system.
 • The editorship will reject articles that have been entered incorrectly or do not comply with the spelling rules.
 • The process of refereeing completed articles controlled by the editorship will begin.
 • The "iThenticate" certificate is required for the submission of the article.
 • The editorialship may change the publication time and the ranking of the articles.
 • The "Copyright Form" document will be requested separately by the editorship.
Volume 18 - Issue 2 - Jun 30, 2020
 1. SPOR EĞİTİMİ KURUMLARINDA GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONELİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
  Pages 1 - 12
  Emine ARAS , Yunus Emre KARAKAYA
 2. DOĞA SPORLARI YAPAN BİREYLERİN GENEL ÖZ YETERLİLİKLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERISINE ETKİSİ
  Pages 13 - 26
  Burak GÜRER , Samed ÜNAL , Vildan Büşra ARIKAN
 3. SPOR OKULLARINA DEVAM EDEN 8-9 YAŞ KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARIN SÜRAT ÇEVİKLİK DURARAK UZUN ATLAMA VE DENGE PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
  Pages 27 - 38
  Gökhan UYMUR , Recep Sürhat MÜNİROĞLU
 4. İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİ VE MEZUNLARININ SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 39 - 49
  Azade SARI , Seçil TAYLAN
 5. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTENİN ÖRGÜTSEL İMAJINA YÖNELİK ALGILARI
  Pages 50 - 58
  Adem ÖZDEMİR , Mustafa VURAL , Fatma Zehra TAN
 6. RİTİM EĞİTİMİ VE DANS DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Pages 59 - 76
  Tebessüm AYYILDIZ DURHAN , Belgin GÖKYÜREK
 7. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ, ÖĞRENCİLER VE AİLELERİN BAKIŞ AÇISI İLE SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ: YENİ BİR UYGULAMA
  Pages 77 - 103
  Ufuk SALMAN , İhsan SARI
 8. ALGILANAN ÖNEM ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 104 - 113
  Abdussamet ARSLAN , Gözde DOĞU
 9. BÜYÜK VE KÜÇÜK ŞEHİRLERDE YAŞAYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 114 - 125
  Meral KÜÇÜK YETGİN
 10. 12 HAFTALIK YOGA EGZERSİZİNİN PMS (PREMENSTRÜEL SENDROM) SORUNU OLAN KADINLARIN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE YAŞAM KALİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 126 - 135
  Neşe KILIÇ , Hakan ÜNAL
 11. HALK OYUNLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Pages 136 - 156
  Öner SOYKAN , Ayşe Dilşad MİRZEOĞLU
 12. FUTBOLDA PUAN VE ELEME USULÜNE GÖRE OYNANAN KARŞILAŞMALARDA EV SAHİBİ OLMAK BİR AVANTAJ MIDIR? :2018-2019 ŞAMPİYONLAR LİGİ ANALİZİ
  Pages 157 - 165
  Erhan IŞIKDEMİR
 13. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN KİMLİKLERİ İLE MESLEĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ
  Pages 166 - 177
  Melek KOZAK , Zehra CERTEL , Ziya BAHADIR , Buse ÇELİK
 14. ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 178 - 190
  Özkan BEYAZ , Dilek YALIZ SOLMAZ , Bülent Okan MİÇOOĞULLARI
 15. TENİS EĞİTİMİ ALAN 10-12 YAŞ ARASI ERKEK ÇOCUKLARDA TEMEL MOTORİK ÖZELLİKLERİN TENİS BECERİ ÖĞRETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 191 - 200
  Ender EYUBOĞLU , Mehmet ÇOŞKUN
Indexes and Platforms
Documents