SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-284X | e-ISSN 2717-6347 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ankara University |


SPORMETRE THE JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES


 • Read the updated spelling rules and check the information you have entered into the system.
 • The editorship will reject articles that have been entered incorrectly or do not comply with the spelling rules.
 • The process of refereeing completed articles controlled by the editorship will begin.
 • The "iThenticate" certificate is required for the submission of the article.
 • The editorialship may change the publication time and the ranking of the articles.
 • The "Copyright Form" document will be requested separately by the editorship.

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

ISSN 1304-284X | e-ISSN 2717-6347 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ankara University |
Cover Image


SPORMETRE THE JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES


 • Read the updated spelling rules and check the information you have entered into the system.
 • The editorship will reject articles that have been entered incorrectly or do not comply with the spelling rules.
 • The process of refereeing completed articles controlled by the editorship will begin.
 • The "iThenticate" certificate is required for the submission of the article.
 • The editorialship may change the publication time and the ranking of the articles.
 • The "Copyright Form" document will be requested separately by the editorship.
Volume 18 - Issue 3 - Sep 30, 2020
 1. PROTEİN VE EGZERSİZ-YENİ YAKLAŞIMLAR
  Pages 1 - 13
  Günay ESKİCİ
 2. RÖNESANS’TAN AYDINLANMA’YA BEDENİN EĞİTİMİ
  Pages 14 - 30
  Melek AKKURT , Tolga ŞİNOFOROĞLU
 3. AVRUPA-TÜRKİYE FUTBOL PİYASALARI VE TRANSFER YÖNTEM VE SÜREÇLERİ KIYASLAMASI
  Pages 31 - 41
  Ali Can PEÇENEK
 4. ADÖLESAN AMATÖR FUTBOLCULARIN BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 42 - 51
  Hilal HIZLI GÜLDEMİR , Emre BAYRAKTAROĞLU
 5. EXAMINATION OF THE TABLE TENNIS PLAYERS' GENERAL SELF-EFFICACY PERCEPTIONS AND SOURCES OF SPORTS MOTIVATION
  Pages 52 - 61
  Arif ÇETİN
 6. GÜREŞ GREKOROMEN MİLLİ SPORCULARININ İMGELEME VE BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 62 - 72
  Didem Gülçin KAYA , Mehmet GÜNAY
 7. SPOR BİLİMLERİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELERDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ
  Pages 73 - 85
  Yetkin Utku KAMUK
 8. SPORDA TEMEL İHTİYAÇLAR TATMİN ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI: (ÜÇ-BOYUTLU YAPI)
  Pages 86 - 97
  Abdullah GÜMÜŞAY , Metin ARGAN
 9. FARKLI ZEMİNLERDE OYNANAN PROFESYONEL TENİS MAÇLARINDA YAŞIN, CİNSİYETİN VE BOY UZUNLUĞUNUN KAT EDİLEN MESAFE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Pages 98 - 107
  Sina DAĞDELEN , Mustafa SÖĞÜT
 10. ATLETİK ZİHİNSEL ENERJİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 108 - 119
  Aydıner Birsin YILDIZ , Yunus Emre YARAYAN , Baki YILMAZ , Garry KUAN
 11. SERİ BAŞI GÜREŞÇİLERİN DÜNYA ŞAMPİYONU OLMA OLASILIĞI: 2018 DÜNYA ŞAMPİYONASININ BİR ANALİZİ
  Pages 120 - 127
  Yunus ÖZEL , Özkan IŞIK , Halil İ̇brahim İbrahim CİCOĞLU
 12. KADIN VOLEYBOLCULARDA STRES YÖNETİMİNİN BAŞA ÇIKMA YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 128 - 135
  Neslişah AKTAŞ ÜSTÜN , Ümit Doğan ÜSTÜN
 13. CİDDİ BOŞ ZAMAN ÖLÇEĞİNİN KISA FORMUNUN (18-MADDE) FAKTÖR YAPISININ TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNE YÖNELİK SINANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 136 - 145
  Utku IŞIK , Arslan KALKAVAN , Mehmet DEMİREL
 14. FUTBOLDA ANTRENÖR-SPORCU STRES KAYNAKLARI ÖLÇEĞİ İLE FUTBOLDA MEDYA STRES KAYNAKLARI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRK POPÜLASYONU İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 146 - 156
  Kadir YILDIZ , Ercan POLAT
 15. YAŞAM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE DİYET KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 157 - 168
  Erdal BAL , Nedim MALKOÇ
 16. COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EGZERSİZİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 169 - 179
  Abdurrahman DEMİR , Ferhat ÇİFÇİ
 17. ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK VE ZİNDELİK KULÜPLERİ ÖRNEĞİ
  Pages 180 - 191
  Bülent GÜRBÜZ , Çağrı GÜCAL
Indexes and Platforms
Documents