SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-284X | e-ISSN 2717-6347 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ankara University |


SPORMETRE THE JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES


 • Read the updated spelling rules and check the information you have entered into the system.
 • The editorship will reject articles that have been entered incorrectly or do not comply with the spelling rules.
 • The process of refereeing completed articles controlled by the editorship will begin.
 • The "iThenticate" certificate is required for the submission of the article.
 • The editorialship may change the publication time and the ranking of the articles.
 • The "Copyright Form" document will be requested separately by the editorship.

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

ISSN 1304-284X | e-ISSN 2717-6347 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ankara University |
Cover Image


SPORMETRE THE JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES


 • Read the updated spelling rules and check the information you have entered into the system.
 • The editorship will reject articles that have been entered incorrectly or do not comply with the spelling rules.
 • The process of refereeing completed articles controlled by the editorship will begin.
 • The "iThenticate" certificate is required for the submission of the article.
 • The editorialship may change the publication time and the ranking of the articles.
 • The "Copyright Form" document will be requested separately by the editorship.
Volume 18 - Issue 1 - Mar 17, 2020
 1. BİLİŞSEL YORGUNLUĞUN EGZERSİZ VE SPOR PERFORMANSINA ETKİLERİ
  Pages 1 - 32
  Dicle ARAS , Sevcan YİĞİT , Sercan KAYAM , Erşan ARSLAN , Fırat AKÇA
 2. SPOR YOLUYLA PAZARLAMA KAVRAMINA ANALİTİK YAKLAŞIM
  Pages 33 - 45
  Mustafa Zahit SERARSLAN
 3. SPOR FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 46 - 58
  Yalçın UYAR , Hakan SUNAY
 4. INVESTIGATION OF ATTENTION AND DECISION-MAKING PROPERTIES IN 11-16 YEARS OLD CHILDREN PLAYING BADMINTON SPORT AS A SPORTIVE RECREATION ACTIVITY
  Pages 59 - 70
  Gulsum BASTUG , Uğur ALTINCİT
 5. SPORCU BİLİNÇLİ FARKINDALIK (MINDFULNESS) ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 71 - 80
  Emre Ozan TİNGAZ
 6. KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 81 - 95
  Seda SABAH , Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL , Taner TUNÇ , Aydan ERMİŞ , Gül ÇAVUŞOĞLU
 7. YETİŞKİN SPORCULARDA BELİRSİZLİĞE TAHAMMMÜLSÜZLÜĞÜN YORDANMASINDA MÜKEMMELİYETÇİLİK VE ZİHİNSEL DAYANIKLILIĞIN ROLÜ
  Pages 96 - 110
  Ömer GÜMÜŞOĞLU , Hülya AŞÇI
 8. OYUN VE RİTM TEMELLİ BASKETBOL ÇALIŞMALARININ KIZ ÇOCUKLARIN KUVVET GELİŞİMİNE ETKİSİ
  Pages 111 - 119
  Selami YÜKSEK , Mehmet Şirin GÜLER , Ömercan GÖKSU , Vedat AYAN
 9. BASKETBOL HAKEMLERİNİN CAM TAVAN ALGISI VE KADIN HAKEMLERİN ÜST KLASMANLARA YÜKSELMESİNDEKİ ENGELLER
  Pages 120 - 130
  Süleyman ŞAHİN , Suzan DAL , Bilge DONUK
 10. KIŞ SPORLARI FARKINDALIK ÖLÇEĞİ (KSFÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Pages 131 - 143
  Tolga ESKİ , İbrahim YILDIRAN
 11. OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYN PERSPEKTİFİ İLE SERBEST ZAMAN VE FİZİKSEL AKTİVİTE
  Pages 144 - 155
  Halil SAROL , İsmail AYDIN , İbrahim GÜMÜŞBOĞA , Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ , Yusuf ALICI
 12. SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTE ALGILARI İLE PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Pages 156 - 175
  İsa DOĞAN
 13. KLEIN VE ARKADAŞLARININ TEK BOYUTLU HEDEFTEN BAĞIMSIZ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
  Pages 176 - 186
  Ender ŞENEL , Mevlüt YILDIZ , Howard J. KLEIN
 14. ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI İLE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ: BİR SWOT ANALİZİ
  Pages 187 - 194
  Serkan KURTİPEK , Nuri Berk GÜNGÖR , Oğuz Kaan ESENTÜRK , Levent İLHAN , Fatih YENEL
 15. EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI MENSUPLARININ İNTERNET BAĞIMLIĞI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 195 - 204
  Olcay KILAVUZ , Kürşat KARACABEY
 16. SPORTİF REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILAN KADINLARDA FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ MÜKEMMELLİYETÇİLİĞİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN ÖZ GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 205 - 212
  İlimdar YALÇIN , Cihan AYHAN
 17. TARAFTARLARIN FUTBOLDA ŞİDDETİN KAYNAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Pages 213 - 224
  Servet REYHAN , Sürhat MÜNİROĞLU , Ahmet Azmi YETİM
 18. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (Niğde İli Örneği)
  Pages 225 - 234
  Kürşat HAZAR , Zehra ÖZPOLAT , Zekihan HAZAR
 19. FUTBOL, BASKETBOL, HENTBOL, VOLEYBOL BRANŞLARINDA GÖRÜLEN YARALANMALARIN NEDENLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 235 - 241
  Bereket KÖSE , İlker KİRİŞÇİ
 20. SAĞLIKLI GENÇ YETİŞKİNLERDE DAYANIKLILIK ANTRENMANLARININ İRİSİN HORMON DÜZEYİNE ETKİSİ
  Pages 242 - 252
  Gizem AKIN , Şükran ARIKAN
 21. ADOLESAN VOLEYBOLCULARDA KUADRİCEPS FEMORİS KASINA UYGULANAN KİNEZYOLOJİK BANTLAMANIN STATİK DENGE, ENDURANS VE PROPRİOSEPSİYON ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pages 253 - 263
  Mehmet Serhat SEYFİOĞLU , Emine ATICI
 22. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BOŞ ZAMAN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 264 - 272
  Ömür Fatih KARAKULLUKÇU
 23. INVESTIGATION OF THE INTESTINAL FLORA FROM THE RUMİNOCOCCACEAE FAMİLY IN SPORTSMEN AND SEDENTARY MEN
  Pages 273 - 279
  Ayca GENC , Ömer ŞENEL , Erdal ZORBA , Mehmet GUNAY
Indexes and Platforms
Documents