ISSN: 2687-637X
Founded: 2018
Period: Biannually
Publisher: Durmuş Ali ARSLAN
Cover Image
       

DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi 

(JOGHENS Journal of Global Health & Natural Sciences) 

Uluslararası Multidisipliner Hakemli Bir Akademik Dergidir.

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ICI Journals Master List Database, ASOS İndeks, Acarindex, AJI AcademiC Journal Index, ...

Dosyalar

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi
(Telif Hakkı Devri Formu imzalanıp, (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale başvuru esnasında Dergi sistemine yüklenmelidir)

Makale Başlık Sayfası

Makele Yazım Şablonu

Makale Değerlendirme Formu