ISSN: 2687-637X
Founded: 2018
Publisher: Durmuş Ali ARSLAN
Cover Image
       

DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi 

(JOGHENS Journal of Global Health & Natural Sciences) 

Uluslararası Multidisipliner Hakemli Bir Akademik Dergidir.

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ICI Journals Master List Database, ASOS İndeks, Acarindex, AJI AcademiC Journal Index, ...