Year 2021, Volume 6 , Issue 2, Pages 196 - 208 2021-06-21

U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi

Bilal YAVAŞ [1] , Hasan AKKUŞ [2]


Bu araştırmanın amacı, Konyaspor ve Anadolu Selçuklu spor kulüplerinde oynayan U14 ve U16 takımlarının bir yıl sergiledikleri performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Yarı denem modeliyle gerçekleştirilen araştırmada Konyaspor ve Anadolu Selçuklu Spor Kulübü U14 ve U16 takımlarında oynayan sporculardan 20 erkek sporcu seçilerek toplamda 80 sporcu bu çalışma için gönüllü olmuştur. Tüm takımlarda ön test ve son test boy (cm), kilo (kg), Vücut Yağ Yüzdesi, sırt kuvveti, bacak kuvveti, pençe kuvveti, 30 M sürat (Sn), MaxVO2, mesafe ve BKI ölçümleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada her bir takım için ayrı ayrı ölçümleri hesaplanan ortalama ve standart sapmaları ile ön test ve son test değerleri üzerinde gerçekleştirilen t testi değerlerine yer verilmiştir. Bir yıl boyunca devam eden antrenmanlarda ölçümler kayıt altına alınmıştır. Antrenman programının başlangıç ve sonunda Gruplar arasındaki on-son test karşılaştırmaları için Bağımsız örneklem Shapiro Wilk testi kullanılmıştır. Bu yönüyle, Konya spor ve Anadolu Selçuklu U14-U16 takım sporcuların ölçümlerinde parametrik analiz tekniklerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu kapsam tüm takımların ön test-son test ölçümlerinin karşılaştırılmasında bağımlı örneklem t Testi; diğer taraftan Konya Spor ve Anadolu Selçuklu Spor Takımları arasındaki karşılaştırmalarda da Bağımsız Örneklem t Testi Teknikleri kullanılmıştır. Bağımsız örneklem t testi ile gerçekleştirilen analizlere göre son test boy, Vücut Yağ Yüzdesi, sırt kuvveti, pençe kuvveti ve 30 mt sürat son test ölçümlerinde anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Buna karşın kilo, mesafe Vücut Yağ Yüzdesi, Bacak Kuvveti, MaxVO2, Beden Kitle İndeksi ölçümlerinde anlamlı bir fark söz konusudur (p<0,05). Son test ölçümlerin ortalamalarına göre Konyasporlu futbolcuların Anadolu Selçuklu Spor takımında oynayan akranlarına kıyasla daha yüksek kilo, Subscapular, Supraılıac, Bacak Kuvveti, MaxVO2 ve Beden Kitle İndeksi ölçümlerinde anlamlı bir fark söz konusudur (p<0,05).
Futbol, Spor, Test, U14, U16
 • Abe T, Brown J, Brechue W, 1999. Architectural characteristics of muscle in black and white college football players. Medicine and Science in Sports and Exercise, 31(10):1448-1452
 • Biçer M, 2003. Futbolcularda Hazırlık Dönemi Çalışmalarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya
 • Brown M, Mayhew Y, Boleach L, 1986. Effect of plyometric training on vertical jump performance in high school basketball players. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness:26 p.1-3
 • Buchheit M ve ark, 2010. Repeated-Sprint Sequences During Youth Soccer Matches. Int J Sports Med 2010; 31: 709 – 716.
 • Christou M, Smilios İ, Sotiropoulos K, Volak K, 2006. Effects of resistance training on the physical capacities os adolescent soccer players, Journal of Strength and Conditioning Research;20,4, 783-788.
 • Genç H, 2015. Futbolda Farklı Antrenman Metotlarının Çocukların Bazı Fiziksel Fizyolojik ve Teknik Kapasiteleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step. A simple study guide and reference (10. Baskı). GEN, Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • Göksu Ö, 2004. Türk Elit Bayan Futbol Oyuncularının Bir Sezona Ait Fiziksel Fizyolojik Parametrelerindeki Değişikliklerin İncelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karahan M, 2016. Age-related Physical Performance Differences in Male Soccer Players, The Anthropologist, 24:3, 724-729
 • Kılıç C, 2007. İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin bazı fiziksel uygunluk seviyelerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Koç H, 2010. Comparisson of some physical and motor features of footballers playing at winnig team in Professional and amateur league. 12, 150-156.
 • Nikolaidis P ve ark, 2016. Reference values for the sprint performance in male football players aged from 9–35 years. Biomedical Human Kinetics, 8, 103–112.
 • Taşkın C, 2015. Futbolcu çocuklarda seçilmiş motorik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi. 6, 102.
 • Yavuz H, 1997. 16-18 Yaş Futbolcularda ve Spor Yapmayan Genç Erkeklerde Vücut Yağ Oranı ile Aerobik Gücün İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Orcid: 0000-0002-8369-0144
Author: Bilal YAVAŞ (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8768-3999
Author: Hasan AKKUŞ
Institution: SELCUK UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 21, 2021

Bibtex @research article { gaunjss943769, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {196 - 208}, doi = {10.31680/gaunjss.943769}, title = {U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi}, key = {cite}, author = {Yavaş, Bilal and Akkuş, Hasan} }
APA Yavaş, B , Akkuş, H . (2021). U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 196-208 . DOI: 10.31680/gaunjss.943769
MLA Yavaş, B , Akkuş, H . "U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 196-208 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/62715/943769>
Chicago Yavaş, B , Akkuş, H . "U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 196-208
RIS TY - JOUR T1 - U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi AU - Bilal Yavaş , Hasan Akkuş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.943769 DO - 10.31680/gaunjss.943769 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 208 VL - 6 IS - 2 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.943769 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.943769 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi %A Bilal Yavaş , Hasan Akkuş %T U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi %D 2021 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31680/gaunjss.943769 %U 10.31680/gaunjss.943769
ISNAD Yavaş, Bilal , Akkuş, Hasan . "U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 / 2 (June 2021): 196-208 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.943769
AMA Yavaş B , Akkuş H . U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi. GUJSS. 2021; 6(2): 196-208.
Vancouver Yavaş B , Akkuş H . U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2021; 6(2): 196-208.
IEEE B. Yavaş and H. Akkuş , "U14, U16 Futbol Takımlarının Bir Futbol Sezonundaki Bazı Fizyolojik ve Motorik Özeliklerinin Ölçülmesi", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 196-208, Jun. 2021, doi:10.31680/gaunjss.943769