Year 2005, Volume 10 , Issue 2, Pages 11 - 24 2005-04-01

RİTM EĞİTİMİNİN KOMPLEKS CİMNASTİK BECERİ ÖĞRENİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE EFFECT OF RHYTHM EDUCATION ON ACQUIRING COMPLEX GYMNASTICS SKILLS

Oya ERKUT ATILGAN [1] , Salih PINAR [2]


Bu araştırma kompleks cimnastik becerilerinin öğretiminde uygulanan geleneksel öğretim yöntemleri ile ritm ile öğretim yöntemlerinin beceri öğrenimi üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, daha önce cimnastik branşı ve müzikle ilgili deneyimleri olmayan, yaşları ons ekiz ile yirmi altı (21,3± 2,1 yaş / yıl) arasında değişen 13’ü deney grubu (21,5 ± 2,3 yaş / yıl) ve 12’ si kontrol (21,0 ± 1,7 yaş / yıl) grubu olmak üzere toplam 25 erkek öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Her iki gruba, sekiz haftalık süre içerisinde, haftada üç gün ve günde bir buçuk saat olmak üzere bir ders prog-ramı uygulamıştır. Grupların ders içerikleri aynı, ancak ders işleme yöntemleri farklı olmuştur. Her iki grubun ön test ve son test ölçümleri arasında gelişim farkı olup olmadığı parametrik olmayan Wilcoxon testi ile değerlendirilmiştir. Grupların ön test ve son test ölçümlerinin karşılaştırılmasında parametrik olmayan Mann-Whitney-U testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, zorunlu seri hareketleri ve seri ritmi teknik değerlendirme puanları arasındaki fark incelendiğinde; deney grubunun ön ve son testler arasındaki puan farkında p<0.001, kontrol grubunda ise p< 0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlar, cimnastik branşında, ritm yeteneğinin ve ritmikleştirme becerisinin geliştirilmesinin, hareketlerin doğru ve mükemmel teknikle sunumunda daha etkili olabileceğini göstermiştir.

 

The aim of this study was to compare the effects of traditional education methods with rhythm aided teaching methods used for the acquisition of complex gymnastic skills, on motor characteristics and skill learning. For this purpose we studied 25 male subjects, whose age ranged between 18 and 25 years (mean age 21,3 ± 2,1 years) and had no prior experience in gymnastics and music education. We constituted a study (13 subjects, mean age 21,5 ± 2,3 years) and a control group (12 subjects, mean age 21,0 ± 1,7 years). Both groups received a standard education program (3 d/wk and 1.5 h/d) with identical content but different teaching methodology. The intra-group development between the first and second test was assessed with the non-parametric Wilcoxon test. The inter-group differences between the first and second test was assessed with the non-parametric Mann-Whitney-U test. The correlation of dependent and independent variables were obtained by Pearson correlation. As a result, comparison of differences in scores of the first and second test of obligatory movement series technique and rhythm, revealed a significant increase both in the study (p<0.001) and in the control group (p<0.05). This results show that developing rhythm and rhythmization skills will improve movement technique and accuracy in presentation.

  • 1. Agopyan A.: Ritmik Sportif Cimnastikte Morfolojik ve Motorik Özelliklerin Performansa Etkileri. M. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tezi, istanbul, s. 74-86, 1993.
  • 2. Agopyan A.: Sportif Ritmik Cimnastikte Teknik Antrenman Yöntemlerinin Performansla ilişkisi. M. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, istanbul, 2000.
  • 3. Ansermet E.: Was ist "Rhythmik" Wolfenbuettel, 4, s.117-120, 1993.
  • 4. Beitrag E., Dombrowski O.: Der Fon Macht die Music, s.14-17, Leichtathletiktraining, 1999.
  • 5 .Beitrag E., Martin K., Ellermann U.: Rhythmische Schulung beim Lernen von Bewegung, s. 24-29, Leichtathletiktraining, 1999.
Subjects Sport Sciences
Published Date Nisan
Journal Section Articles
Authors

Author: Oya ERKUT ATILGAN
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Salih PINAR
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2005

APA ERKUT ATILGAN, O , PINAR, S . (2005). RİTM EĞİTİMİNİN KOMPLEKS CİMNASTİK BECERİ ÖĞRENİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 10 (2) , 11-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/27984/304989