Research Article
BibTex RIS Cite

ART, LIFE, STATE OF EMERGENCY: “HAVE I BEEN IN LIFE? NO BUT I HAVE LOVED.”

Year 2020, Volume: 8 Issue: 8, 34 - 45, 30.05.2020

Abstract

During the Coronavirus pandemic, exhibitions and art videos are made online by many art institutions and galleries. The writing discusses the relation between state of emergency and
art through Giorgio Agamben’s notion of “naked life” and Walter Benjamin’s notions of “politicization of aesthetics” and “author as producer”. It is emphasized that, in our times where
there is not any political and aesthetic project which can define our horizon, there is no sufficiently good reasons for art to continue or to stop. It is argued that the most urgent issue is to find out those reasons, and art is able to provide us those reasons if it can capture the event in its eventfulness by resisting the pressure of constant action of the state of emergency and the threat of “naked life”. 

References

  • Agamben, G. (2013). Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. (Çev. İsmail Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Benjamin, W. (2002). Pasajlar. (Çev. Ahmet Cemal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 8.

SANAT, HAYAT, ACİL DURUM: “YAŞADIM MI? HAYIR, AMA SEVDİM.”

Year 2020, Volume: 8 Issue: 8, 34 - 45, 30.05.2020

Abstract

Koronavirüs salgınında birçok sanat kurumu sergilerini ve sanat videolarını çevrimiçi erişime
açmışlardır. Yazı, acil durum ile sanatın ilişkisini, Giorgio Agamben’in “çıplak hayat” ve Walter
Benjamin’in ortaya koyduğu “estetiğin politize edilmesi” ve “üretici olarak yazar” kavramlarıyla
tartışmaktadır. Günümüzde, hayatta kalma dışında, insanlığın ufkunu belirleyen politik ve estetik
bir projenin yokluğunda, sanatın devam etmesinin de durmasının da iyi nedenlerinin bulunmadığına
dikkat çekilmektedir. En acil sorunun, bu nedenlerin bulunması olduğuna vurgu
yapılmakta; sanatın, “çıplak hayat”a ve acil durumun sürekli eylem baskısına direnerek, olayı
olaylığında yakalayarak bu nedenleri ortaya çıkartabileceği açıklanmaktadır.

References

  • Agamben, G. (2013). Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. (Çev. İsmail Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Benjamin, W. (2002). Pasajlar. (Çev. Ahmet Cemal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 8.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Burak Delier

Publication Date May 30, 2020
Submission Date March 1, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 8 Issue: 8

Cite

APA Delier, B. (2020). SANAT, HAYAT, ACİL DURUM: “YAŞADIM MI? HAYIR, AMA SEVDİM.”. Görünüm, 8(8), 34-45.

İndex Bilgisi

Asos İndex