Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK

Year 2022, Issue: 13, 4 - 20, 02.08.2022

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, algıda projeksiyon (yansıtma) kavramının işlevi ile sanat ve ruhsallık konusunu sanatçı ve tasarımcı eserleri üzerinden incelemek ve etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada ayrıca “sanatın ruhsallıkla ilişkisindeki onarım işlevi” de değerlendirilmektedir.
Çalışmada nitel araştırma türlerinden yorumlayıcı fenomenolojik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evrenini, Türkiye’den sanat ve tasarım alanlarında akademisyen, tasarımcı, sanatçı ve sanat tasarım öğrencilerinin oluşturduğu 21 kişilik bir grup oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcılara bir yönerge eşliğinde 2 görsel uyaran verilmiş ve bu görsellere bakarak 2 yeni görsel çalışma hazırlamaları ve 6 sorudan oluşan bir anketi yanıtlamaları istenmiştir. Ürünleri sanat, tasarım ve psikoloji alanlarında çalışan 3 ayrı hakem incelemiş ve hakemler verileri, araştırma hedefleri yönünde belirlenmiş niteliksel değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda yüzdelik değerlendirmede katılıcıların %95’inde benzetme/çağrışım/yansıtma (projeksiyon) kriterinin yer aldığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada rastlantısal görsel malzemenin gerek sanatçının yaratma ve dışavurum gücünü uyarma gerekse izleyicinin ruhsal/zihinsel süreçlerinin esere projeksiyonu/yansıması ve işlemlenmesine sağlayacağı katkıların ortaya konması hedeflenmektedir.

References

 • Referans1 Kitap: Cömert, B. (2007). Croce’nin Estetiği. Ankara: De Ki Basın Yayım. Akt: Eracar, N. (2013). Sözden Öte Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık. İstanbul: 3P Yayıncılık.
 • Referans2 Kitap: Eracar, N. (2013). Sözden Öte Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık. İstanbul: 3P Yayıncılık.
 • Referans3 Kitap: Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak/Psikolojiye Giriş (3.Baskı) (Çev. Ed. H. Belgin Ayvaşık ve Melike Sayıl). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Akt.: Eracar, N. (2013). Sözden Öte Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık. İstanbul: 3P Yayıncılık.
 • Referans4 Kitap: Winnicott, D.W. (1998). Oyun ve Gerçeklik. (Çev. T. Birkan) İstanbul: Metis Yayınevi. Akt: Eracar, N. (2013). Sözden Öte Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık. İstanbul: 3P Yayıncılık. Referans5 Makale:Abella, A. (2011). Çağdaş Sanat ve Hanna Segal'in Estetik Üzerine Düşünceleri, Uluslararası Psikanaliz Yıllığı içinde., İstanbul, Sel Yayıncılık.
 • Referans6 Tekindal, M. ve Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Fenomenolojik Yaklaşımın Kapsamı Ve Sürecine Yönelik Bir Derleme. (Online Dergi) Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi.  Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20 (1), 153- 182. Elde edilme tarihi: 5 Kasım 2021, https://dergipark.org.tr/tr/pub/uobild/issue/58856/813813
 • Referans7 Tez: Bingöl Çetinkaya, S., Görsel Algı Bağlamında Görsel Sanatlar Ve Grafik Tasarımda Yaratıcı Üretim Tekniği: Rastlantı Ve Karşılaşma, Yayınlanmamış doktora tezi (Sanatta Yeterlik). Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans8 Yayımlanmamış Bildiri: Bingöl Çetinkaya, S. ve Eracar, N. (2021). “Algıda Projeksiyon, Sanat ve Ruhsallık”. Bildiri Sunumu, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Aritmi 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 16-20 Kasım 2021, Çevrimiçi Sempozyum, Kocaeli

Year 2022, Issue: 13, 4 - 20, 02.08.2022

Abstract

References

 • Referans1 Kitap: Cömert, B. (2007). Croce’nin Estetiği. Ankara: De Ki Basın Yayım. Akt: Eracar, N. (2013). Sözden Öte Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık. İstanbul: 3P Yayıncılık.
 • Referans2 Kitap: Eracar, N. (2013). Sözden Öte Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık. İstanbul: 3P Yayıncılık.
 • Referans3 Kitap: Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak/Psikolojiye Giriş (3.Baskı) (Çev. Ed. H. Belgin Ayvaşık ve Melike Sayıl). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Akt.: Eracar, N. (2013). Sözden Öte Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık. İstanbul: 3P Yayıncılık.
 • Referans4 Kitap: Winnicott, D.W. (1998). Oyun ve Gerçeklik. (Çev. T. Birkan) İstanbul: Metis Yayınevi. Akt: Eracar, N. (2013). Sözden Öte Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık. İstanbul: 3P Yayıncılık. Referans5 Makale:Abella, A. (2011). Çağdaş Sanat ve Hanna Segal'in Estetik Üzerine Düşünceleri, Uluslararası Psikanaliz Yıllığı içinde., İstanbul, Sel Yayıncılık.
 • Referans6 Tekindal, M. ve Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Fenomenolojik Yaklaşımın Kapsamı Ve Sürecine Yönelik Bir Derleme. (Online Dergi) Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi.  Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20 (1), 153- 182. Elde edilme tarihi: 5 Kasım 2021, https://dergipark.org.tr/tr/pub/uobild/issue/58856/813813
 • Referans7 Tez: Bingöl Çetinkaya, S., Görsel Algı Bağlamında Görsel Sanatlar Ve Grafik Tasarımda Yaratıcı Üretim Tekniği: Rastlantı Ve Karşılaşma, Yayınlanmamış doktora tezi (Sanatta Yeterlik). Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans8 Yayımlanmamış Bildiri: Bingöl Çetinkaya, S. ve Eracar, N. (2021). “Algıda Projeksiyon, Sanat ve Ruhsallık”. Bildiri Sunumu, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Aritmi 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 16-20 Kasım 2021, Çevrimiçi Sempozyum, Kocaeli

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Sedef BİNGÖL ÇETİNKAYA
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ, SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
0000-0003-2706-4285
Türkiye


Nevin ERACAR
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0951-2769
Türkiye

Publication Date August 2, 2022
Submission Date January 4, 2022
Acceptance Date April 22, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 13

Cite

Bibtex @research article { gorunum1053520, journal = {Görünüm}, issn = {2458-8970}, address = {Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtpark Yerleşkesi Atatürk Bulvarı 41300 İzmit/Kocaeli}, publisher = {Kocaeli University}, year = {2022}, number = {13}, pages = {4 - 20}, title = {ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK}, key = {cite}, author = {Bingöl Çetinkaya, Sedef and Eracar, Nevin} }
APA Bingöl Çetinkaya, S. & Eracar, N. (2022). ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK . Görünüm , (13) , 4-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gorunum/issue/71626/1053520
MLA Bingöl Çetinkaya, S. , Eracar, N. "ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK" . Görünüm (2022 ): 4-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gorunum/issue/71626/1053520>
Chicago Bingöl Çetinkaya, S. , Eracar, N. "ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK". Görünüm (2022 ): 4-20
RIS TY - JOUR T1 - ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK AU - SedefBingöl Çetinkaya, NevinEracar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Görünüm JF - Journal JO - JOR SP - 4 EP - 20 VL - IS - 13 SN - 2458-8970- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Vision ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK %A Sedef Bingöl Çetinkaya , Nevin Eracar %T ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK %D 2022 %J Görünüm %P 2458-8970- %V %N 13 %R %U
ISNAD Bingöl Çetinkaya, Sedef , Eracar, Nevin . "ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK". Görünüm / 13 (August 2022): 4-20 .
AMA Bingöl Çetinkaya S. , Eracar N. ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK. Vision. 2022; (13): 4-20.
Vancouver Bingöl Çetinkaya S. , Eracar N. ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK. Görünüm. 2022; (13): 4-20.
IEEE S. Bingöl Çetinkaya and N. Eracar , "ALGIDA PROJEKSİYON (YANSITMA) SANAT VE RUHSALLIK", Görünüm, no. 13, pp. 4-20, Aug. 2022

İndex Bilgisi

Asos İndex