Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması

Year 2022, Issue: 13, 21 - 40, 02.08.2022

Abstract

Savaşlar, insanlık tarihinin en belirleyici kırılma olmuş; diğer taraftan insan, her defasında evriminin geldiği korkunç nokta ile yüzleşmiştir. Fakat ironik biçimde, her seferinde tarih tekerrür etmiş ve ön adı değişse de savaş kendini tekrarlamıştır. Bu süreçte, farkındalığı yüksek olan ve bir şekilde tepkisini ortaya koymak isteyen sanatçılar, kendi alanlarında eserler vererek, toplumu uyandırmayı görev edinmiştir. Çeşitli akımları araç edinerek topluma ayna tutmaya çabalamış ve kısır döngüyü kırmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Bu döngü içinde, I. Dünya Savaş’ından sonra ortaya çıkan dışavurumcu akımın sinema yansıması Dr. Caligari’nin Muayenehanesi ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan yeni gerçekçilik akımının sinema yansıması olan Almanya sıfır Yılı filmleri bir gözlemci kimliği ile izlenerek gösterge bilimsel olarak çözümlenmesi hedeflenmiştir. Filmler, senaryo, mekân, dekor, ışık kullanımı, oyunculuk, kostüm-aksesuar, saç-makyaj tercihi ve atmosfer yaratımı gibi unsurlar, yapısalcı bir yöntemle, bağlı kaldıkları akımların çerçevesinden faydalanılarak incelenmiştir. Yönetmenlerin bu filmi çekmekteki amaçları karşılaştırılarak, filmlerin birbirleri ile olan bağları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

References

 • Arnheım, Rudolf, Sanat Olarak Sinema, Hil Yayın, İstanbul:2009
 • Beşgen A., Köseoğlu Ş., Sinema-Mimarlık Arakesitinde Bir Mekâna Dokunmak: Sine-Tasarım Atölyesi, SineFilozofi Dergisi, 2019 Özel Sayı, ISSN: 2547-9458
 • Faure, Elie, Sinema Sanatı, Es Yayınları, İstanbul:2006
 • Flaxman, G., & YILMAZ, G. E. (2000). Cinema, Year Zero. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (19), 172-187. İri Murat, Sinema Araştırmaları, Derin Yayınları, İstanbul:2014
 • KAPLAN, A. B., & KAPLAN, F. N. ALMANYA SIFIR YILI FİLMİNDE; ÇOCUK KAHRAMAN EDMUND’UN PERSPEKTİFİNDEN 2. DÜNYA SAVAŞININ ÇIPLAK GERÇEKLİĞİ3 Özet.
 • Kracauer, Sigfried, Caligari’den Hitler’e, De Ki Basım Yayın, Ankara:2011
 • KURAY, Gülbende. İtalya'da Yenigerçekçilik Akımı ve İzleyicileri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, [S.l.], v. 33, n. 1-2, ara. 2017. ISSN 2459-0150. Erişim Adresi: <http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/3622>. Erişim Tarihi: 29 ocak 2022
 • Mıchael Wood, Film, Dost Kitapevi, Ankara:2012
 • Özarslan, Zeynep, Sinema Kuramları 1, Su Yayınevi, İstanbul:2019
 • Özarslan, Zeynep, Sinema Kuramları 2, Su Yayınevi, İstanbul:2019
 • Öztürk, Serdar, SineFilozofi, Heretik Yayınları Ankara:2016
 • Pösteki, N. (2002). Korku Duygusu ve Korku Geleneği, Romandan Filme Erişilmez Kont Dracula. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, (2), 48-65.
 • Temel, S. SAHNE TASARIMINDA BİR ANLAYIŞ; AZ ASLINDA ÇOKTUR. Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat, 3(5).
 • Tuğyan, N. H. (2017). Alman Dışavurumcu Sinemasında Mizansen: Dr. Caligari’nin Muayenehanesi (1920-Robert Weine) . Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , (28) , 302-314 . DOI: 10.31123/akil.437641
 • Ulutaş, Selçuk, Sinema Estetiği Gerçeklik ve Hakikat, Hayalperest Yayınevi, İstanbul:2017
 • Zwaig, Stefan, Çev. Gülperi Sert, Dünün Dünyası, Can Yayınları, İstanbul: 2013

Year 2022, Issue: 13, 21 - 40, 02.08.2022

Abstract

References

 • Arnheım, Rudolf, Sanat Olarak Sinema, Hil Yayın, İstanbul:2009
 • Beşgen A., Köseoğlu Ş., Sinema-Mimarlık Arakesitinde Bir Mekâna Dokunmak: Sine-Tasarım Atölyesi, SineFilozofi Dergisi, 2019 Özel Sayı, ISSN: 2547-9458
 • Faure, Elie, Sinema Sanatı, Es Yayınları, İstanbul:2006
 • Flaxman, G., & YILMAZ, G. E. (2000). Cinema, Year Zero. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (19), 172-187. İri Murat, Sinema Araştırmaları, Derin Yayınları, İstanbul:2014
 • KAPLAN, A. B., & KAPLAN, F. N. ALMANYA SIFIR YILI FİLMİNDE; ÇOCUK KAHRAMAN EDMUND’UN PERSPEKTİFİNDEN 2. DÜNYA SAVAŞININ ÇIPLAK GERÇEKLİĞİ3 Özet.
 • Kracauer, Sigfried, Caligari’den Hitler’e, De Ki Basım Yayın, Ankara:2011
 • KURAY, Gülbende. İtalya'da Yenigerçekçilik Akımı ve İzleyicileri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, [S.l.], v. 33, n. 1-2, ara. 2017. ISSN 2459-0150. Erişim Adresi: <http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/3622>. Erişim Tarihi: 29 ocak 2022
 • Mıchael Wood, Film, Dost Kitapevi, Ankara:2012
 • Özarslan, Zeynep, Sinema Kuramları 1, Su Yayınevi, İstanbul:2019
 • Özarslan, Zeynep, Sinema Kuramları 2, Su Yayınevi, İstanbul:2019
 • Öztürk, Serdar, SineFilozofi, Heretik Yayınları Ankara:2016
 • Pösteki, N. (2002). Korku Duygusu ve Korku Geleneği, Romandan Filme Erişilmez Kont Dracula. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, (2), 48-65.
 • Temel, S. SAHNE TASARIMINDA BİR ANLAYIŞ; AZ ASLINDA ÇOKTUR. Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat, 3(5).
 • Tuğyan, N. H. (2017). Alman Dışavurumcu Sinemasında Mizansen: Dr. Caligari’nin Muayenehanesi (1920-Robert Weine) . Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , (28) , 302-314 . DOI: 10.31123/akil.437641
 • Ulutaş, Selçuk, Sinema Estetiği Gerçeklik ve Hakikat, Hayalperest Yayınevi, İstanbul:2017
 • Zwaig, Stefan, Çev. Gülperi Sert, Dünün Dünyası, Can Yayınları, İstanbul: 2013

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nesli Meriç SANİOĞLU
It is not affiliated with an institution
0000-0003-2020-8469
Türkiye

Publication Date August 2, 2022
Submission Date June 6, 2022
Acceptance Date July 15, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 13

Cite

Bibtex @research article { gorunum1126937, journal = {Görünüm}, issn = {2458-8970}, address = {Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtpark Yerleşkesi Atatürk Bulvarı 41300 İzmit/Kocaeli}, publisher = {Kocaeli University}, year = {2022}, number = {13}, pages = {21 - 40}, title = {Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Sanioğlu, Nesli Meriç} }
APA Sanioğlu, N. M. (2022). Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması . Görünüm , (13) , 21-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gorunum/issue/71626/1126937
MLA Sanioğlu, N. M. "Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması" . Görünüm (2022 ): 21-40 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gorunum/issue/71626/1126937>
Chicago Sanioğlu, N. M. "Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması". Görünüm (2022 ): 21-40
RIS TY - JOUR T1 - Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması AU - Nesli MeriçSanioğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Görünüm JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 40 VL - IS - 13 SN - 2458-8970- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Vision Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması %A Nesli Meriç Sanioğlu %T Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması %D 2022 %J Görünüm %P 2458-8970- %V %N 13 %R %U
ISNAD Sanioğlu, Nesli Meriç . "Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması". Görünüm / 13 (August 2022): 21-40 .
AMA Sanioğlu N. M. Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması. Vision. 2022; (13): 21-40.
Vancouver Sanioğlu N. M. Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması. Görünüm. 2022; (13): 21-40.
IEEE N. M. Sanioğlu , "Dışavurumcu “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi” ile Yeni Gerçekçi “Almanya Sıfır Yılı” Filmlerinin Atmosfer Yaratımı Bağlamında Karşılaştırılması", Görünüm, no. 13, pp. 21-40, Aug. 2022

İndex Bilgisi

Asos İndex