TOGÜ İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Yaşar TÜRKBEN

Turkey
yasarturkben@hotmail.com
Subjects: Philosophy,Religion
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Asst. Prof. Dr. Yılmaz ÖKSÜZ

Turkey
yilmaz.oksuz@gop.edu.tr
Subjects: Turkish Islamic Literature
Institution: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Editör

Assoc. Prof. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR

Turkey
muammer.bayraktutar@gop.edu.tr
Subjects: Hadith,Religion
Institution: Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Theology

Alan Editörü (Temel İslam Bilimleri)

Asst. Prof. Dr. Hilal ÖZAY

Turkey
hilal.ozay@gop.edu.tr
Subjects: Law of Islam,Religion
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Alan Editörü (Felsefe ve Din Bilimleri)

Asst. Prof. Dr. Kubatali TOPCHUBAEV

Turkey
ktopchubaev@gmail.com
Subjects: Religion Education
Institution: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Alan Editörü (İslam Tarihi ve Sanatları)

Asst. Prof. Dr. Yılmaz ÖKSÜZ

Turkey
yilmaz.oksuz@gop.edu.tr
Subjects: Turkish Islamic Literature
Institution: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dil Editörü (Türkçe)

Asst. Prof. Dr. Faysal ARPAGUŞ

Turkey
faysal.arpagus@gop.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Res. Assist. Recep TURAN

Turkey
recep.turan@gop.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dil Editörü (Arapça)

Dr. Enes SALİH

Turkey
enes.salih.gop@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: Gaziosmanpaşa üniversitesi ilahiyat fakültesi

Res. Assist. Sümeyye MİDİ

Turkey
midisumeyye@gmail.com
Subjects: Arabic Language and Rhetoric

Dil Editörü (İngilizce)

Yayın Kurulu

Ahmet YILDIRIM

Turkey
ayildirim2000@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN

Turkey
agirman@cumhuriyet.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: CUMHURIYET UNIV

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

Turkey
sozdemir@amasya.edu.tr
Subjects: Religion Education
Institution: Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Assoc. Prof. Dr. Ahmet İNANIR

Turkey
inanirahmet@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Assoc. Prof. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR

Turkey
muammer.bayraktutar@gop.edu.tr
Subjects: Hadith,Religion
Institution: Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Theology

Assoc. Prof. Dr. Necdet ŞENGÜN

Turkey
necdetsengun@yahoo.com
Subjects: Linguistics
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Asst. Prof. Dr. Hilal ÖZAY

Turkey
hilal.ozay@gop.edu.tr
Subjects: Law of Islam,Religion
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Asst. Prof. Dr. Kubatali TOPCHUBAEV

Turkey
ktopchubaev@gmail.com
Subjects: Religion Education
Institution: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Asst. Prof. Dr. Yılmaz ÖKSÜZ

Turkey
yilmaz.oksuz@gop.edu.tr
Subjects: Turkish Islamic Literature
Institution: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Asst. Prof. Dr. Faysal ARPAGUŞ

Turkey
faysal.arpagus@gop.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Asst. Prof. Dr. Mehmet AYAS

Turkey
mehmet.ayas@gop.edu.tr
Subjects: Religion Education,Education & Teacher Training
Institution: Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adem APAK

Turkey
ademapak@uludag.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Alim YILDIZ

Turkey
ayildiz@cumhuriyet.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: CUMHURIYET UNIV

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

Turkey
bkemikli@gmail.com
Subjects: Religion,Linguistics
Institution: Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Celal TÜRER

Turkey
cturer@ankara.edu.tr
Subjects: Philosophy
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Cemal TOSUN

Turkey
tosun@divinity.ankara.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Haci Mehmet GÜNAY

Turkey
hmgunay@sakarya.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: Sakarya University, Faculty of Theology

Prof. Dr. Hasan HACAK

Turkey
hhacak@marmara.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: marmara üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin HANSU

Turkey
hhansu@istanbul.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: İstanbul Üniveristesi

Prof. Dr. Osman TÜRER

Turkey
osmanturer@hotmail.com
Subjects: Education & Teacher Training,Social Science
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Turkey
ramazanaltintas59@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Talat SAKALLI

Turkey
talatsakalli@sdu.edu.tr
Subjects: Hadith
Institution: Süleyman Demirel University
Dizinler

ACAR İNDEKS

SOBIAD

ASOS İNDEKS

İSAM