Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-8422 | e-ISSN 2687-4679 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Gaziosmanpasa University | http://dergipark.org.tr/guifd
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,


15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak TOGÜ İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir. Dini araştırmalar (sosyal ve beşerî bilimler) alanında yazılan makale, tercüme, kitap kritiği gibi çalışmaları yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Makale kabul tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 01 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 01 Ekim. 


Derginin hedef kitlesi, İlahiyat alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve bu konulara ilgi duyan diğer bilim insanlarıdır. Dergimiz, İlahiyat Temel Alanındaki disiplinlerde üretilen çalışmalar yayınlanmaktadır. Buna göre; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanında üretilen eserlere yer verilmektedir.


MAKALE KABUL SÜRECİ SONA ERMİŞTİR. 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8422 | e-ISSN 2687-4679 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Gaziosmanpasa University | http://dergipark.org.tr/guifd
Cover Image
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,


15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak TOGÜ İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir. Dini araştırmalar (sosyal ve beşerî bilimler) alanında yazılan makale, tercüme, kitap kritiği gibi çalışmaları yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Makale kabul tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 01 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 01 Ekim. 


Derginin hedef kitlesi, İlahiyat alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve bu konulara ilgi duyan diğer bilim insanlarıdır. Dergimiz, İlahiyat Temel Alanındaki disiplinlerde üretilen çalışmalar yayınlanmaktadır. Buna göre; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanında üretilen eserlere yer verilmektedir.


MAKALE KABUL SÜRECİ SONA ERMİŞTİR. 

Dizinler

ACAR İNDEKS

SOBIAD

ASOS İNDEKS

İSAM