Author Guidelines

Makale başlığı hem Türkçe hem İngilizce olarak küçük harflerle yazılmalıdır. Makalenin başında en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşan öz/ abstract yer almalı ve 5 kelimelik  keywords (anahtar kelimeler) kısmını ihtiva etmelidir. Anahtar kelimelerden birincisi makalenin ait olduğu bilim dalını göstermeli ve kelimeler genelden özele doğru sıralanmalıdır.

Özette geçen kişi ve eser isimleri ile bazı kavramlar İngilizceye çevrilirken İSNAD ATIF SİSTEMİ 2, ÇEVİRİ YAZI ALFABESİ'ne uygun yazılmalıdır. 

Yazı tipi olarak Gentium Plus kullanılmalı, boyutu 10 punto, dipnotlar ise 8 punto olmalıdır. Özetler de 8 punto ile yazılmalıdır. Gentium Plus fontu, İSNAD ATIF SİSTEMİ web sayfasından indirilebilir.

Sayfa düzeni, üstten ve alttan 5 cm, sağdan ve soldan 4,5 cm olmalı; paragraf girintisi 1 cm, paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 6 nk, satır aralığı 1,05 şeklinde ayarlanmalıdır. 

Makale hacmi, 9.000 kelimeyi geçmemelidir.

İmla kuralları ve noktalama açısından konunun gerektirdiği zorunlu durumlar dışında Türk Dil Kurumu imla kılavuzu esas alınmalıdır. Kaynak göstermede İsnad Atıf Sistemi (The Isnad Citation Style)  tercih edilmeli, makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmalıdır.

Bu şartları yerine getirmeyen yazılar hakem sürecini tamamlasalar bile yayınlanmaz.