Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU

Year 2016, Volume 5, Issue 4, 12 - 21, 31.12.2016

Abstract

Bu tanımlayıcı çalışma Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT)’ı bilme ve kullanma durumunu değerlendirmek için yapılmıştır. Çalışma yaz döneminde eğitim gören 172 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından literatüre dayalı hazırlanan veri toplama formu ile toplanmıştır. Veri toplama  formu; sosyo-demografik özellikler, öğrencilerin TAT bilgisi, kullanma oranı ve yararlanma durumları hakkındaki sorulardan oluşmaktadır. Veriler lisanslı SPSS 20 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu TAT yöntemlerini sağlık problemlerini ortadan kaldırma yönünden çok önemli (%60,5) ve önemli (%6,4) olarak değerlendirmiştir. TAT yöntemlerinin en çok ağrıyı azaltmada kullanıldığı bulunmuştur. Özellikle kız öğrenciler arasında en çok bilinen ve kullanılan yöntem; dua etme ve masaj olarak belirtilirken; erkek öğrenciler tarafından ise masaj yöntemi belirtilmiştir. Sonuç olarak; TAT yöntemleri hemşirelik ve diğer sağlık bilimleri öğrencilerinin eğitim müfredatında yer almalı ve hizmet içi eğitimlerde bu konulara yer verilmelidir.

References

 • Barnes, PM, Bloom, B and Nahin, RL. (2007). “Complementary And Alternative Medicine Use Among Adults And Children: United States”. National Center for Health Statistics Reports. 10 (12): 1-23.
 • Bener, Ö ve Günay, G. (2012). “Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları”. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2 (1): 1-27.
 • Bülbül, SH, Turgut, M ve Köylüoğlu, S. (2009). “Çocuklarda Tıp Dışı Alternatif Uygulamalar Konusunda Ailelerin Görüşleri”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 52: 195-202.
 • Chaterji, R, Tractenberg, RE, Amri H, Lumpkin, M, Amorosi, SBW and Haramati, A. (2007). “A Large-Sample Survey Of First-And Second-Year Medical Student Attitudes Toward Complementary And Alternative Medicine In The Curriculum And In Practice”. Alternative Therapies In Health And Medicine. 13 (1): 30-35.
 • Çamurdan, Ç and Gül, A. (2012). “Complementary And Alternative Medicine Use Among Undergraduate Nursing & Midwifery Students In Turkey”. Nurse Education In Practice. 1-5.
 • Çetin, OB. (2007). “Eskişehir'de Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı”. Sosyo Ekonomi Dergisi. 2: 89-105.
 • Demirci, GT, Altunay, İ, Küçükünal, A, Mertoğlu, E, Sarıkaya, S, Atış, G, et al.(2012). “Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri”. Turkish Journal of Dermatology. 6: 150-154.
 • Dıraçoğlu, D. (2007). “Romatoid Artritte Tamamlayıcı-Alternatif Tıp Yöntemleri.” Romatizma Dergisi. 22 (1): 24-30.
 • Ernst, E, Resch, KL, Mills, S, Hill, R, Mitchell, A, Willoughby, M, et al. (1995). “Complementary Medicine—A Definition”. The British Journal of General Practice. 45 (398): 506.
 • Feldman, RH and Laura, R. (2004). “The Use of Complementary and Alternative Medicine Practices among Australian University Students”. Complementary Health Practice Review. 9 (3): 173-179.
 • Fenton, MV and Morris, DL. (2003). “The Integration of Holistic Nursing Practices and Complementary and Alternative Modalities into Curricula of Schools of Nursing”. Alternative Therapies In Health and Medicine. 9 (4): 62-67.
 • Freymann, H, Rennie, T, Bates, I, Nebel, S and Heinrich, M. (2006). “Knowledge and Use of Complementary and Alternative Medicine among British Undergraduate Pharmacy Students”. Pharmacy World and Science. 28 (1): 13-18.
 • Greenfield, SM, Brown, R, Dawlatly, SL, Reynolds, JA, Roberts, S and Dawlatly, RJ. (2006). “Gender Differences Among Medical Students in Attitudes to Learning About Complementary and Alternative Medicine”. Complementary Therapies In Medicine. 14 (3): 207-212.
 • Halcón, LL, Chlan, LL, Kreitzer, MJ and Leonard, BJ. (2003). “Complementary Therapies and Healing Practices: Faculty/Student Beliefs and Attitudes and the Implications for Nursing Education”. Journal of Professional Nursing. 19 (6): 387-397.
 • Harris, IM, Kingston, RL, Rodriguez, R and Choudary, V. (2006). “Attitudes Towards Complementary and Alternative Medicine among Pharmacy Faculty and Students”. American Journal of Pharmaceutical Education. 70 (6): 1-8.
 • Johnson, SK and Blanchard, A. (2006). “Alternative Medicine and Herbal Use among University Students”. Journal of American College Health. 55 (3): 163-168.
 • Kav, S, Hanoğlu, Z and Algier, L. (2008). Türkiyede Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 1(18): 32-38.
 • Kim, SS, Erlen, JA, Kim, KB and Sok, SR. (2006). “Nursing Students' and Faculty Members' Knowledge Of Experience With, And Attitudes Toward Complementary And Alternative Therapies”. The Journal of Nursing Education. 45 (9): 375-378.
 • Laforce, CB, Scott, CS, Heitkemper, MM, Cornman, BJ, Lan, MC, Bond, EF, et al. (2010). “Complementary and Alternative Medicine Attitudes and Competencies of Nursing Students and Faculty: Results of Integrating CAM into the Nursing Curriculum”. Journal of Professional Nursing. 26 (5): 293-300.
 • Maddocks Jennings, W and Wilkinson, JM. (2004). “Aromatherapy Practice In Nursing: Literature Review”. Journal of Advanced Nursing. 48 (1): 93-103.
 • Markman, M. (2002). “Safety Issues In Using Complementary and Alternative Medicine”. Journal of Clinical Oncology. 20 (18 Suppl): 39-41.
 • American National Complementary / Alternative Medicine Center Medicine(NCCAM). (2013). (www. nccih.nih.gov). Accessed date: 27.10.2013.
 • Nahin, RL, Barnes, PM, Stussman, BJ and Bloom B. (2009). “Costs of Complementary and Alternative Medicine (CAM) and Frequency of Visits to Cam Practitioners: US 2007”. National Health Statistics Reports. 18: 1-15.
 • Niggemann, B and Grüber, C. (2003). “Side-Effects of Complementary and Alternative Medicine”. Allergy. 58 (8): 707-716.
 • World Health Organization (WHO) (20139. (www.who.int.). Accessed date: 27.10.2013.
 • Owen, DJ and Fang, MLE. (2003). Information-Seeking Behavior in Complementary and Alternative Medicine (CAM): An Online Survey of Faculty at a Health Sciences Campus. Journal of The Medical Library Association. 91 (3): 311-321.
 • Posadzki, P, Watson, LK, Alotaibi, A and Ernst E. (2013). Prevalence of Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) by Patients/Consumers in the UK: Systematic Review of Surveys. Clinical Medicine. 13 (2): 126-131.
 • Pratt KM. (2012). Evaluating Complementary and Alternative Medicine (CAM) Utilization in a College Sample: A Multisite Application of the Sociobehavioral Model of Healthcare Utilization. UTAH State University Department of Psychology, PhD Thesis, Utah.
 • Rodrigo, R, González, J and Paoletto, F. (2011). “The Role of Oxidative Stress in the Pathophysiology of Hypertension” Hypertension Research. 34 (4): 431-440.
 • Sawalha, AF, Sweileh, WM, Zyoud, SH and Jabi, SW. (2008). “Self-Therapy Practices Among University Students in Palestine: Focus on Herbal Remedies”. Complementary Therapies In Medicine. 16 (6): 343-349.
 • Singh, V, Raidoo, DM and Harries, CS. (2004). “The Prevalence, Patterns of Usage and People's Attitude Towards Complementary and Alternative Medicine (CAM) Among the Indian Community in Chatsworth, South Africa”. BMC Complementary and Alternative Medicine. 4: 3.
 • Sok, SR, Erlen, JA and Kim, KB. (2004). “Complementary and Alternative Therapies in Nursing Curricula: A New Direction for Nurse Educators”. The Journal of Nursing Education. 43 (9): 401-405.
 • Sparber A. (2001). “State Boards of Nursing and Scope of Practice of Registered Nurses Performing Complementary Therapies”. Online Journal of Issues In Nursing. 6 (3): 10.
 • Teng, L, Jin, K, He, K, Bian, C, Chen, W, Fu, K, et al. (2010). “Use of Complementary and Alternative Medicine by Cancer Patients at Zhejiang University Teaching Hospital, Zhuji Hospital, China”. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. 7 (4): 322-330.
 • Tuğrul, C. (1999). Duygusal Zeka. Klinik Psikiyatri. 1: 12-20.
 • Vink, A and Bruinsma, M. (2003). “Evidence Based Music Therapy”. Music Therapy Today. 4.
 • Zheng, H, Li, Y and Chen, M. (2009). “Evidence Based Acupuncture Practice Recommendations for Peripheral Facial Paralysis”. The American Journal of Chinese Medicine. 37 (1): 35-43.

KNOWLEDGE AND USAGE RATE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN SCHOOL OF HEALTH SCIENCE STUDENTS

Year 2016, Volume 5, Issue 4, 12 - 21, 31.12.2016

Abstract

This descriptive study was conducted to assess the knowledge and usage rate of CAM in School of Health Sciences students. This survey was carried out with 172 nursing students which were taking education during the summer term. The datas were collected with the questionnaire form that is prepared by the researchers based on literature. The questionnaire form consisted of items about sociodemographic characteristics, knowledge, usage rate and benefits situations of the CAM in the students. Datas were evaluated by using licensed SPSS 20. The majority of students evaluated that CAM methods are very important (60.5%) or important (6.4%) in eliminating health problems. CAM methods were found to be used mainly for relieving pain. The most known and used methods were praying and massage among female students.  On the other hand, males more commonly used massage method compared to females. In conclusion, we recommend that CAM methods should be included in the curriculum of nursing and other health sciences education and that in-service training should be included to these issues. 

References

 • Barnes, PM, Bloom, B and Nahin, RL. (2007). “Complementary And Alternative Medicine Use Among Adults And Children: United States”. National Center for Health Statistics Reports. 10 (12): 1-23.
 • Bener, Ö ve Günay, G. (2012). “Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları”. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2 (1): 1-27.
 • Bülbül, SH, Turgut, M ve Köylüoğlu, S. (2009). “Çocuklarda Tıp Dışı Alternatif Uygulamalar Konusunda Ailelerin Görüşleri”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 52: 195-202.
 • Chaterji, R, Tractenberg, RE, Amri H, Lumpkin, M, Amorosi, SBW and Haramati, A. (2007). “A Large-Sample Survey Of First-And Second-Year Medical Student Attitudes Toward Complementary And Alternative Medicine In The Curriculum And In Practice”. Alternative Therapies In Health And Medicine. 13 (1): 30-35.
 • Çamurdan, Ç and Gül, A. (2012). “Complementary And Alternative Medicine Use Among Undergraduate Nursing & Midwifery Students In Turkey”. Nurse Education In Practice. 1-5.
 • Çetin, OB. (2007). “Eskişehir'de Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı”. Sosyo Ekonomi Dergisi. 2: 89-105.
 • Demirci, GT, Altunay, İ, Küçükünal, A, Mertoğlu, E, Sarıkaya, S, Atış, G, et al.(2012). “Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri”. Turkish Journal of Dermatology. 6: 150-154.
 • Dıraçoğlu, D. (2007). “Romatoid Artritte Tamamlayıcı-Alternatif Tıp Yöntemleri.” Romatizma Dergisi. 22 (1): 24-30.
 • Ernst, E, Resch, KL, Mills, S, Hill, R, Mitchell, A, Willoughby, M, et al. (1995). “Complementary Medicine—A Definition”. The British Journal of General Practice. 45 (398): 506.
 • Feldman, RH and Laura, R. (2004). “The Use of Complementary and Alternative Medicine Practices among Australian University Students”. Complementary Health Practice Review. 9 (3): 173-179.
 • Fenton, MV and Morris, DL. (2003). “The Integration of Holistic Nursing Practices and Complementary and Alternative Modalities into Curricula of Schools of Nursing”. Alternative Therapies In Health and Medicine. 9 (4): 62-67.
 • Freymann, H, Rennie, T, Bates, I, Nebel, S and Heinrich, M. (2006). “Knowledge and Use of Complementary and Alternative Medicine among British Undergraduate Pharmacy Students”. Pharmacy World and Science. 28 (1): 13-18.
 • Greenfield, SM, Brown, R, Dawlatly, SL, Reynolds, JA, Roberts, S and Dawlatly, RJ. (2006). “Gender Differences Among Medical Students in Attitudes to Learning About Complementary and Alternative Medicine”. Complementary Therapies In Medicine. 14 (3): 207-212.
 • Halcón, LL, Chlan, LL, Kreitzer, MJ and Leonard, BJ. (2003). “Complementary Therapies and Healing Practices: Faculty/Student Beliefs and Attitudes and the Implications for Nursing Education”. Journal of Professional Nursing. 19 (6): 387-397.
 • Harris, IM, Kingston, RL, Rodriguez, R and Choudary, V. (2006). “Attitudes Towards Complementary and Alternative Medicine among Pharmacy Faculty and Students”. American Journal of Pharmaceutical Education. 70 (6): 1-8.
 • Johnson, SK and Blanchard, A. (2006). “Alternative Medicine and Herbal Use among University Students”. Journal of American College Health. 55 (3): 163-168.
 • Kav, S, Hanoğlu, Z and Algier, L. (2008). Türkiyede Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 1(18): 32-38.
 • Kim, SS, Erlen, JA, Kim, KB and Sok, SR. (2006). “Nursing Students' and Faculty Members' Knowledge Of Experience With, And Attitudes Toward Complementary And Alternative Therapies”. The Journal of Nursing Education. 45 (9): 375-378.
 • Laforce, CB, Scott, CS, Heitkemper, MM, Cornman, BJ, Lan, MC, Bond, EF, et al. (2010). “Complementary and Alternative Medicine Attitudes and Competencies of Nursing Students and Faculty: Results of Integrating CAM into the Nursing Curriculum”. Journal of Professional Nursing. 26 (5): 293-300.
 • Maddocks Jennings, W and Wilkinson, JM. (2004). “Aromatherapy Practice In Nursing: Literature Review”. Journal of Advanced Nursing. 48 (1): 93-103.
 • Markman, M. (2002). “Safety Issues In Using Complementary and Alternative Medicine”. Journal of Clinical Oncology. 20 (18 Suppl): 39-41.
 • American National Complementary / Alternative Medicine Center Medicine(NCCAM). (2013). (www. nccih.nih.gov). Accessed date: 27.10.2013.
 • Nahin, RL, Barnes, PM, Stussman, BJ and Bloom B. (2009). “Costs of Complementary and Alternative Medicine (CAM) and Frequency of Visits to Cam Practitioners: US 2007”. National Health Statistics Reports. 18: 1-15.
 • Niggemann, B and Grüber, C. (2003). “Side-Effects of Complementary and Alternative Medicine”. Allergy. 58 (8): 707-716.
 • World Health Organization (WHO) (20139. (www.who.int.). Accessed date: 27.10.2013.
 • Owen, DJ and Fang, MLE. (2003). Information-Seeking Behavior in Complementary and Alternative Medicine (CAM): An Online Survey of Faculty at a Health Sciences Campus. Journal of The Medical Library Association. 91 (3): 311-321.
 • Posadzki, P, Watson, LK, Alotaibi, A and Ernst E. (2013). Prevalence of Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) by Patients/Consumers in the UK: Systematic Review of Surveys. Clinical Medicine. 13 (2): 126-131.
 • Pratt KM. (2012). Evaluating Complementary and Alternative Medicine (CAM) Utilization in a College Sample: A Multisite Application of the Sociobehavioral Model of Healthcare Utilization. UTAH State University Department of Psychology, PhD Thesis, Utah.
 • Rodrigo, R, González, J and Paoletto, F. (2011). “The Role of Oxidative Stress in the Pathophysiology of Hypertension” Hypertension Research. 34 (4): 431-440.
 • Sawalha, AF, Sweileh, WM, Zyoud, SH and Jabi, SW. (2008). “Self-Therapy Practices Among University Students in Palestine: Focus on Herbal Remedies”. Complementary Therapies In Medicine. 16 (6): 343-349.
 • Singh, V, Raidoo, DM and Harries, CS. (2004). “The Prevalence, Patterns of Usage and People's Attitude Towards Complementary and Alternative Medicine (CAM) Among the Indian Community in Chatsworth, South Africa”. BMC Complementary and Alternative Medicine. 4: 3.
 • Sok, SR, Erlen, JA and Kim, KB. (2004). “Complementary and Alternative Therapies in Nursing Curricula: A New Direction for Nurse Educators”. The Journal of Nursing Education. 43 (9): 401-405.
 • Sparber A. (2001). “State Boards of Nursing and Scope of Practice of Registered Nurses Performing Complementary Therapies”. Online Journal of Issues In Nursing. 6 (3): 10.
 • Teng, L, Jin, K, He, K, Bian, C, Chen, W, Fu, K, et al. (2010). “Use of Complementary and Alternative Medicine by Cancer Patients at Zhejiang University Teaching Hospital, Zhuji Hospital, China”. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. 7 (4): 322-330.
 • Tuğrul, C. (1999). Duygusal Zeka. Klinik Psikiyatri. 1: 12-20.
 • Vink, A and Bruinsma, M. (2003). “Evidence Based Music Therapy”. Music Therapy Today. 4.
 • Zheng, H, Li, Y and Chen, M. (2009). “Evidence Based Acupuncture Practice Recommendations for Peripheral Facial Paralysis”. The American Journal of Chinese Medicine. 37 (1): 35-43.

Details

Journal Section Articles
Authors

Ayfer AÇIKGÖZ
Türkiye


Yeliz KAYA
Türkiye


Ayşe ÖZKARAMAN This is me
Türkiye


Güler BALCI ALPARSLAN
Türkiye


Burcu BABADAĞ (Primary Author)
Türkiye


Ertuğrul ÇOLAK

Publication Date December 31, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { gumussagbil358303, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {12 - 21}, doi = {}, title = {SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU}, key = {cite}, author = {Açıkgöz, Ayfer and Kaya, Yeliz and Özkaraman, Ayşe and Balcı Alparslan, Güler and Babadağ, Burcu and Çolak, Ertuğrul} }
APA Açıkgöz, A. , Kaya, Y. , Özkaraman, A. , Balcı Alparslan, G. , Babadağ, B. & Çolak, E. (2016). SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 5 (4) , 12-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/32262/358303
MLA Açıkgöz, A. , Kaya, Y. , Özkaraman, A. , Balcı Alparslan, G. , Babadağ, B. , Çolak, E. "SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2016 ): 12-21 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/32262/358303>
Chicago Açıkgöz, A. , Kaya, Y. , Özkaraman, A. , Balcı Alparslan, G. , Babadağ, B. , Çolak, E. "SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2016 ): 12-21
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU AU - Ayfer Açıkgöz , Yeliz Kaya , Ayşe Özkaraman , Güler Balcı Alparslan , Burcu Babadağ , Ertuğrul Çolak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 21 VL - 5 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU %A Ayfer Açıkgöz , Yeliz Kaya , Ayşe Özkaraman , Güler Balcı Alparslan , Burcu Babadağ , Ertuğrul Çolak %T SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU %D 2016 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Açıkgöz, Ayfer , Kaya, Yeliz , Özkaraman, Ayşe , Balcı Alparslan, Güler , Babadağ, Burcu , Çolak, Ertuğrul . "SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 4 (December 2016): 12-21 .
AMA Açıkgöz A. , Kaya Y. , Özkaraman A. , Balcı Alparslan G. , Babadağ B. , Çolak E. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 5(4): 12-21.
Vancouver Açıkgöz A. , Kaya Y. , Özkaraman A. , Balcı Alparslan G. , Babadağ B. , Çolak E. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 5(4): 12-21.
IEEE A. Açıkgöz , Y. Kaya , A. Özkaraman , G. Balcı Alparslan , B. Babadağ and E. Çolak , "SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIPI BİLME VE KULLANMA DURUMU", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 4, pp. 12-21, Dec. 2016