Year 2018, Volume 7 , Issue 1, Pages 203 - 209 2018-03-31

Biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenler gibi birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan yeme bozukluklarının toplumda görülme sıklığı giderek artmakta ve başlangıç yaşı giderek düşmektedir. Yeme bozuklukları gelecekteki obezite, depresyon, intihar girişimleri, anksiyete bozuklukları ve mortalite oranında artışı işaret etmesi nedeniyle günümüzde oldukça önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Sağlık profesyonellerinin,  yeme bozukluklarının erken tanılanmasında tedavi ve rehabilitasyon sürecinde anahtar rolleri vardır. Bu nedenle, günümüzde yeme bozukluklarının terminolojik olarak sınıflandırılmasına, uygun tedavi protokollerinin oluşturulmasına ve özellikle aile temelli davranış değişikliği yaklaşımlarına yönelik toplumsal bilinçlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Adolesan, Yeme Bozukluğu, Tedavi ve Bakım
 • Arıca, S.G., Arıca, V., Arı, M., Özer, C. (2011). Adolesanda yeme bozuklukları. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 2(5):1-10.
 • Golden, N.H, Attia, E. (2011). Psychopharmacology of eating disorders in children and adolescents. Pediatric clinics of North America, 58(1):121-38.
 • Köroğlu, E. (2015). Yeme bozuklukları. Köroğlu E, Klinik Psikiatri. 2. Baskı. Ankara: HYB Basım Yayın: 363-371.
 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington: American Psychiatric Association: 329-354.
 • Eddy, K.T, Tanofsky-Kraff, M., Thompson-Brenner, H., Herzog, D.B., Brown, T.A., Ludwig, D.S. (2007). Eating disorder pathology among overweight treatment-seeking youth: Clinical correlates and cross-sectional risk modeling. Behaviour research and therapy, 45(10):2360-71.
 • Sim, L.A., Lebow, J., Billings, M. (2013). Eating disorders in adolescents with a history of obesity. Pediatrics, 132(4):1026-30.
 • Lebow, J., Sim, L.A., Kransdorf, L.N. (2015). Prevalence of a history of overweight and obesity in adolescents with restrictive eating disorders. Journal of Adolescent Health, 56(1):19-24.
 • Vardar, E., Erzengin, M. (2011). Ergenlerde yeme bozukluklarının yaygınlığı ve psikiytrik eş tanıları iki aşamalı toplum merkezli bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(4):1-8.
 • Uzun, Ö., Güleç, N., Özşahin, A., Doruk, A., Özdemir, B., Çalışkan, U. (2006). Screening disordered eating attitudes and eating disorders in a sample of Turkish female college students. Comprehensive psychiatry, 47(2):123-6.
 • Swinbourne JM, Touyz SW. The co‐morbidity of eating disorders and anxiety disorders: A review. European Eating Disorders Review 2007;15(4):253-74.
 • O'Brien, K.M., Vincent, N.K. (2003). Psychiatric comorbidity in anorexia and bulimia nervosa: nature, prevalence, and causal relationships. Clinical psychology review, 23(1):57-74.
 • Touchette, E., Henegar, A., Godart, N.T., Pryor, L., Falissard, B., Tremblay, R.E. et al. (2011). Subclinical eating disorders and their comorbidity with mood and anxiety disorders in adolescent girls. Psychiatry research, 185(1):185-92.
 • Haines, J., Neumark-Sztainer, D. (2006). Prevention of obesity and eating disorders: a consideration of shared risk factors. Health Education Research, 21(6):770-82.
 • Krug, I., Villarejo, C., Jiménez‐Murcia, S., Perpina, C., Vilarrasa, N., Granero, R., et al. (2013). Eating‐related environmental factors in underweight eating disorders and obesity: are there common vulnerabilities during childhood and early adolescence?. European Eating Disorders Review, 21(3):202-08.
 • Neumark-Sztainer, D.R., Wall, M.M., Haines, J.I., Story, M.T., Sherwood, N.E., van den Berg, P.A. (2007). Shared risk and protective factors for overweight and disordered eating in adolescents. American journal of preventive medicine, 33(5):359-69.
 • Siyez, D. (2006). Yeme bozukluğu olan çocuklar ve ergenler etiyolojisi ile ilgili çalışmalar, müdahale, değerlendirme ve tedavi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(20):21-7
 • Rancourt, D., McCullough, M.B. (2015). Overlap in eating disorders and obesity in adolescence. Current diabetes reports, 15(10):1-9.
 • Rodgers, R., Chabrol, H. (2009). Parental attitudes, body image disturbance and disordered eating amongst adolescents and young adults: A review. European Eating Disorders Review, 17(2):137-51.
 • Keery, H., Eisenberg, M.E., Boutelle, K., Neumark-Sztainer, D., Story, M. (2006). Relationships between maternal and adolescent weight-related behaviors and concerns: The role of perception. Journal of psychosomatic research, 61(1): 105-11.
 • Helfert, S., Warschburger, P. (2011) A prospective study on the impact of peer and parental pressure on body dissatisfaction in adolescent girls and boys. Body Image, 8(2):101-9.
 • Turan, Ş., Poyraz, C.A., Özdemir, A. (2015). Tıkınırcasına yeme bozukluğu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 7(4):419-35.
 • Ozier, A.D., Henry, B.W. (2011). Position of the American Dietetic Association: nutrition intervention in the treatment of eating disorders. J Am Diet Assoc., 111(8):1236–41.
 • Golden, N.H., Katzman, D.K., Sawyer, S.M., Ornstein, R.M., Rome, E.S., Garber, E.K., et al. (2015). Position paper of the Society for Adolescent Health and Medicine: medical management of restrictive eating disorders in adolescents and young adults. JAH., 56(2):121–5.
 • Rosen, D.S. (2010). Identification and management of eating disorders in children and adolescents. Pediatrics., 126(6):1240–53.
 • Daniels, S.R., Hassink, S.G., Abrams, S.A., Corkins, M.R., de Ferranti, S.D., Golden, N.H., et al. (2015). The role of the pediatrician in primary prevention of obesity. Pediatrics, 136(1):275-92.
 • Mehta, N.M., Corkins, M.R., Lyman, B., Malone, A., Goday, P.S., Carney, L.N., et al. (2013). Defining pediatric malnutrition: A paradigm shift toward etiology-related definitions. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 37(4):460-81.
 • Golden, N.H., Katzman, D.K., Sawyer, S.M., Ornstein, R.M., Rome, E.S., Garber, A.K., et al. (2015). Update on the medical management of eating disorders in adolescents. Journal of Adolescent Health, 56(4):370-75.
 • Öyekçin, D.G., Şahin, E.M. (2011). Yeme bozukluklarına yaklaşım. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 15(1):29-35.
 • Küey Güldal, A. (2008). Yeme bozuklukları. Ercan O, Alikaşifoğlu M, editör. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı II. 1. Baskı. İstanbul: Hünkar Ofset; 81-3.
 • Haines, J., Neumark‐Sztainer, D., Wall, M., Story, M. (2007). Personal, behavioral, and environmental risk and protective factors for adolescent overweight. Obesity, 15(11): 2748-60.
 • Wilksch, S.M., Wade, T.D. (2013). Life Smart: A pilot study of a school-based program to reduce the risk of both eating disorders and obesity in young adolescent girls and boys. Journal of pediatric psychology, 38(9):1021-9.
 • Stice, E., Marti, C.N., Spoor, S., Presnell, K., Shaw, H. (2008). Dissonance and healthy weight eating disorder prevention programs: long-term effects from a randomized efficacy trial. Journal of consulting and clinical psychology, 76(2):329-40.
 • Stice, E., Butryn, M.L., Rohde, P., Shaw, H., Marti, C.N. (2013). An effectiveness trial of a new enhanced dissonance eating disorder prevention program among female college students. Behaviour research and therapy, 51(12):862-71.
 • Davies, M.A, Terhorst, L., Zhang, P., Nakonechny, A.J., Nowalk, M.P. (2015). Pilot Study of a computer-based parental questionnaire and visual profile of obesity risk in healthy preschoolers. Journal of pediatric nursing, 30(6):45-52.
 • Austin, S.B., Field, A.E., Wiecha, J., Peterson, K.E., Gortmaker, S.L. (2005). The impact of a school-based obesity prevention trial on disordered weight-control behaviors in early adolescent girls. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 159(3): 225-30.
 • Neumark-Sztainer, D., Wall, M., Story, M., Fulkerson, J.A. (2004). Are family meal patterns associated with disordered eating behaviors among adolescents?. Journal of adolescent health, 35(5):350-9.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Derlemeler
Authors

Orcid: 0000-0002-1572-7013
Author: Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA (Primary Author)
Institution: Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Country: Turkey


Author: Nursan ÇINAR
Institution: Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Country: Turkey


Author: Sevin ALTINKAYNAK
Institution: Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 31, 2018

Bibtex @review { gumussagbil370135, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {203 - 209}, doi = {}, title = {Adolesanda Yeme Bozuklukları}, key = {cite}, author = {Yalnızoğlu Çaka, Sinem and Çınar, Nursan and Altınkaynak, Sevin} }
APA Yalnızoğlu Çaka, S , Çınar, N , Altınkaynak, S . (2018). Adolesanda Yeme Bozuklukları . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 7 (1) , 203-209 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/36260/370135
MLA Yalnızoğlu Çaka, S , Çınar, N , Altınkaynak, S . "Adolesanda Yeme Bozuklukları" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 203-209 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/36260/370135>
Chicago Yalnızoğlu Çaka, S , Çınar, N , Altınkaynak, S . "Adolesanda Yeme Bozuklukları". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 203-209
RIS TY - JOUR T1 - Adolesanda Yeme Bozuklukları AU - Sinem Yalnızoğlu Çaka , Nursan Çınar , Sevin Altınkaynak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 209 VL - 7 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Adolesanda Yeme Bozuklukları %A Sinem Yalnızoğlu Çaka , Nursan Çınar , Sevin Altınkaynak %T Adolesanda Yeme Bozuklukları %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Yalnızoğlu Çaka, Sinem , Çınar, Nursan , Altınkaynak, Sevin . "Adolesanda Yeme Bozuklukları". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 / 1 (March 2018): 203-209 .
AMA Yalnızoğlu Çaka S , Çınar N , Altınkaynak S . Adolesanda Yeme Bozuklukları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 7(1): 203-209.
Vancouver Yalnızoğlu Çaka S , Çınar N , Altınkaynak S . Adolesanda Yeme Bozuklukları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 7(1): 203-209.
IEEE S. Yalnızoğlu Çaka , N. Çınar and S. Altınkaynak , "Adolesanda Yeme Bozuklukları", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 203-209, Mar. 2018