Aim & Scope

Journal of Contemporary Tourism Research communicates the latest developments and thinking on hospitality and tourism businesses worldwide. As both a multidisciplinary and interdisciplinary journal, Journal of Contemporary Tourism Research publishes double-blind reviewed papers covering issues relevant to management, marketing, sociology, anthropology and economy. Journal of Contemporary Tourism Research encourages an interchange between researchers and managers. 

The journal especially seeks to nurture interdisciplinary multicultural work among sociological, psychological, geographical, consumer, leisure, marketing, travel and tourism and hospitality researchers. The content will address a broad range of topics that are relevant to hospitality, travel, tourism, and related contexts.  All articles will be clearly grounded within an appropriate conceptual foundation, and authors will be able to demonstrate how the current paper extends that which we already know about the focal topics.

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.