Editör Kurulu

Editörler

Dr. Yasin KELEŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakültesi Bafra/SAMSUN

yasin.keles@omu.edu.tr

Telefon: +90 (362) 312-1919 / 7433


Dr. Elbeyi PELİT

Afyonkocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, AFYONKARAHİSAR

elbeyipelit@aku.edu.tr

Telefon: +90 (272) 228-1306 / 2206

Yayın/Danışma Kurulu

Dr. Azize HASSAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, azize@gazi.edu.tr       

Dr. Ahmet BAYTOK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ahmetbaytok@aku.edu.tr       

Dr. Elbeyi PELİT,  Afyon Kocatepe Üniversitesi, elbeyipelit@aku.edu.tr

Dr. Evren GÜÇER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, evrengucer@gazi.edu.tr

Dr. Gürel ÇETİN, İstanbul Üniversitesi, gurelc@istanbul.edu.tr

Dr. Füsun İstanbullu DİNÇER, İstanbul Üniversitesi, istanbul@istanbul.edu.tr

Dr. Halil KORKMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, halilkorkmaz@comu.edu.tr

Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI,  Afyon Kocatepe Üniversitesi, hsoybali@aku.edu.tr

Dr. Oktay EMİR, Anadolu Üniversitesi, oktayemir@anadolu.edu.tr          

Dr. Engin TAŞKIN, Pamukkale Üniversitesi, etaskin@pau.edu.tr

Dr. Hande MUTLU ÖZTÜRK, Pamukkale Üniversitesi, mutluhande@gmail.com

Dr. İsmail ÇALIK, Gümüşhane Üniversitesi, icalik@gumushane.com         

Dr. Mehmet TUNCER, Aksaray Üniversitesi, mehmettuncer@aksaray.edu.tr      

Dr. Mikail KARA, Çankırı Karatekin Üniversitesi, mkara@karatekin.edu.tr

Dr. Mithat Zeki DİNÇER, İstanbul Üniversitesi, mzdincer@istanbul.edu.tr

Dr. Muharrem TUNA, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, muharrem@gazi.edu.tr

Dr. Murat BAYRAM, Pamukkale Üniversitesi, mbayram@pau.edu.tr       

Dr. Onur GÖRKEM, Pamukkale Üniversitesi, ogorkem@pau.edu.tr          

Dr. Osman ÇULHA, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, culhaosman@gmail.com    

Dr. Ozan ÇATIR, Uşak Üniversitesi, ozan.catir@usak.edu.tr           

Dr. Özcan ZORLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ozcanzorlu@aku.edu.tr  

Dr. Seden DOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, seden.dogan@omu.edu.tr

Dr. Semih ARICI, Pamukkale Üniversitesi, sarici@pau.edu.tr

Dr. Serap ALKAYA, Pamukkale Üniversitesi, salkaya@pau.edu.tr  

Dr. Şehnaz DEMİRKOL, İstanbul Üniversitesi, sdemirkol@istanbul.edu.tr

Dr. Uğur AKDU, Gümüşhane Üniversitesi, akduugur@hotmail.com          

Dr. Umut AVCI Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, aumut@mu.edu.tr

Dr. Ümmühan BAYRAM, Pamukkale Üniversitesi, ubayram@pau.edu.tr  

Dr. Üzeyir KEMENT, Bingöl Üniversitesi, uzeyirkement@hotmail.com     

Dr. Yalçın ARSLANTÜRK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, arslanturk@gazi.edu.tr

Dr. Zuhal ÇİLİNGİR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, zuhal.cilingir@omu.edu.tr

Yazı ve Yayın İşleri Sorumluları

              

Öğr. Gör. Yaşar GÜLTEKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, yasar.gultekin@omu.edu.tr 

Dr. Ş. Ahmet DEMİRDAĞ

Giresun Üniversitesi, demirdagserifahmet@gmail.com 

Yabancı Dil Editörleri

Öğr. Gör. Tuncay KARAÇAY

Pamukkale Üniversitesi, tkaracay@pau.edu.tr

Pamukkale Üniversitesi, gozde.mete@icloud.com


Hatice Sena ERKAN

Pamukkale Üniversitesi, sena_erkan@outlook.com