e-ISSN: 2602-3008
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Murat BAYRAM
Kapak Resmi
       

Sayın araştırmacılar,

21. Ulusal Turizm Kongresi Düzenleme Kurulu'ndan gelen talep üzerine, kongre ek sayısı çıkarılma kararı alınmıştır.

Kongrede sunulan ve yayım önerisi olarak dergiye gönderilcek çalışmaların 30 Kasım 2021 kadar sisteme yüklenmesi ve 21. Ulusal Turizm Kongresinde sunulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Çalışmaların dergi yazım kurallarına göre hazırlanması zorunludur. 1 Aralık 2021 itibariyle editörlük ve hakemlik süreçlerinin başlatılması planlanmaktadır. Yayıma kabul edilen çalışmaların 2022 yılı Haziran ayında "21. Ulusal Turizm Kongresi Ek Sayısı"nda yayımlanması öngörülmektedir.

Sayın araştırmacılar,

Dergiye olan yoğun talepten dolayı yayın kurulu, 2021 dönemi güz sayısından itibaren her bir sayıda en fazla 15 makaleye yer verilmesine karar vermiştir.

Önemli duyuru:

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri dikkate alındığında, 2020 yılı itibariyle yayınlanmak üzere önerilen makalelerin etik kurul onayı alması ve bunu belgelendirerek sunması gerekmektedir. Bu doğrultuda dergimize yayın için makale önerecek yazarların etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onay formunu sunmaları ve metin içinde belirtmeleri gerekmektedir.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020 yılı itibariyle TR Dizin 'de taranmaya başlamıştır.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) yayın kurulu, derginin 2019 yılından itibaren Mart ve Eylül aylarında yayımlanmasına karar verilmiştir.

Editör: Dr. Yasin Keleş   /  Editör: Dr. Elbeyi Pelit

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 31 Ağustos 2021

2021 - Cilt: 5 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Turist Rehberlerinin Mesleki Canlılıklarının Mesleki Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi

Araştırma Makalesi

Turizm Çeşidi ve Destinasyonun Gelişmişliği ile Yerel Halkın Algıları ve Destek Tutumları Arasındaki İlişki: Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

TERMAL TURİZM DENEYİMİNİN MEMNUNİYET VE DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: REŞADİYE ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

ŞANLIURFA'NIN AKILLI TURİZM DESTİNASYONU OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ STRATEJİLERİN A'WOT YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

COVID 19 KORKUSU İLE SEYAHAT MOTİVASYONU VE SATIN ALMA NİYETİ İLİŞKİSİ

Derleme

Türkiye’nin Mikolojik Turizm Kapsamındaki Kaynak Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Bununla birlikte hiçbir araştırmacıya gönderilen çalışmaların süreci tamamlanmadan hangi sayıda yayımlanabileceğine dair bir tahmin (!) sunulmamaktadır. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, çalışma göndermeyi planlayanlara da henüz gönderilmeyen çalışmaların süreci ile ilgili herhangi bir tahmin sunamamaktadır çünkü süreçlere ilişkin gerekli olan bütün bilgiler web sayfamızda yayımlanmıştır. Bu yüzden e posta ile gelen bu kapsamdaki sorulara cevap vermediğimizi ve dergimize gelen çalışmalara ilişkin süreçlerin kurallar doğrultusunda yürütüldüğünü belirtmek isteriz.