Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-3008 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Murat BAYRAM |


Önemli duyuru:

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri dikkate alındığında, 2020 yılı itibariyle yayınlanmak üzere önerilen makalelerin etik kurul onayı alması ve bunu belgelendirerek sunması gerekmektedir. Bu doğrultuda dergimize yayın için makale önerecek yazarların etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onay formunu sunmaları ve metin içinde belirtmeleri gerekmektedir.

Yazarlara duyuru:

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi TR Dizin  başvurusu yapmıştır.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, dünyada önemli indekslerin ve üniversite kütüphanelerinin veri tabanları ile koordineli bir şekilde çalışan ve nitelikli bir veritabanı olarak kabul edilen DOAJ'da taranmaya başlamıştır.

https://doaj.org/toc/2602-3008

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) yayın kurulu, derginin 2019 yılından itibaren Mart ve Eylül aylarında yayımlanmasına; her bir sayıda en fazla 10 makaleye yer verilmesine karar vermiştir.

Editör: Dr. Yasin Keleş   /  Editör: Dr. Elbeyi Pelit

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2602-3008 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Murat BAYRAM |
Kapak Resmi


Önemli duyuru:

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri dikkate alındığında, 2020 yılı itibariyle yayınlanmak üzere önerilen makalelerin etik kurul onayı alması ve bunu belgelendirerek sunması gerekmektedir. Bu doğrultuda dergimize yayın için makale önerecek yazarların etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onay formunu sunmaları ve metin içinde belirtmeleri gerekmektedir.

Yazarlara duyuru:

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi TR Dizin  başvurusu yapmıştır.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, dünyada önemli indekslerin ve üniversite kütüphanelerinin veri tabanları ile koordineli bir şekilde çalışan ve nitelikli bir veritabanı olarak kabul edilen DOAJ'da taranmaya başlamıştır.

https://doaj.org/toc/2602-3008

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) yayın kurulu, derginin 2019 yılından itibaren Mart ve Eylül aylarında yayımlanmasına; her bir sayıda en fazla 10 makaleye yer verilmesine karar vermiştir.

Editör: Dr. Yasin Keleş   /  Editör: Dr. Elbeyi Pelit