e-ISSN: 2602-3008
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Murat BAYRAM
Kapak Resmi
       

*Dergimize yoğun bir biçimde makale başvurusu yapılmaktadır. Makale yayım önerileri ile ilgili süreçlerin sağlıklı bir biçimde yürütebilmesi için uygun zaman gerektiğinden bir sayıda en fazla 15 makale yayımlanabilmektedir. Bununla birlikte öncelikli olarak nitelendirdiğimiz turizm ile ilişkili "teknoloji, kadın-aile, engelli bireyler, toplumu yakın ilgilendiren güncel gelişmeler (salgın, afet, savaş vb.)  ve sosyoloji " kapsamına giren çalışmaların imkanlar ölçüsünde 15 makalenin dışında tutularak yayımlanması kararlaştırılmıştır.

Sayın araştırmacılar,

Dergiye olan yoğun talepten dolayı yayın kurulu, 2021 dönemi güz sayısından itibaren her bir sayıda en fazla 15 makaleye yer verilmesine karar vermiştir.

Önemli duyuru:

TR Dizin kriterlerine göre yayınlanmak üzere önerilen makalelerin etik kurul onayı alması ve bunu belgelendirerek sunması gerekmektedir. Bu doğrultuda dergimize yayım için makale önerecek yazarların etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onay formunu sunmaları gerekmektedir.

Editör: Dr. Yasin Keleş   /  Editör: Dr. Elbeyi Pelit

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

İnsan Kaynakları Uygulamalarının Önem Performans Analizi ile Önceliklendirilmesi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

Araştırma Makalesi

Kültürel Miras Unsuru Olarak Ulusal Mutfağın Sürdürülebilirliği: Gastromilliyetçilik Çerçevesinde Nitel Bir Araştırma

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.