Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-3008 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Murat BAYRAM |


Yazarlara duyuru:

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi TR Dizin  başvurusu yapmıştır.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, dünyada önemli indekslerin ve üniversite kütüphanelerinin veri tabanları ile koordineli bir şekilde çalışan ve nitelikli bir veritabanı olarak kabul edilen DOAJ'da taranmaya başlamıştır.

https://doaj.org/toc/2602-3008

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) yayın kurulu, derginin 2019 yılından itibaren Mart ve Eylül aylarında yayımlanmasına; her bir sayıda en fazla 10 makaleye yer verilmesine karar vermiştir.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD), turizm alanındaki dergilerin kendi politikaları çerçevesinde daha özel alanlara yönelmesini temel alarak, turizm alanındaki uygulamalı ve kuramsal çalışmalar içinde güncellik kavramını ön plana çıkaran bir yayın politikası izlemektedir. Bu özelliği ile turizm alanındaki dergiler arasında bir uzmanlaşma yönelimini de başlatmayı hedeflemektedir.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD), turizm alanındaki eğilimler ve yeni gelişmelere odaklanan ve disiplinler arası özelliğinden dolayı diğer alanlardaki gelişmelerin turizm alanına yönelik güncel ve gelecek etkilerini tartışan çalışmalara öncelik vermeyi önemsemektedir. Böylelikle Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) turizm ve turizmdeki güncel gelişmeler kavramına odaklanmakta ve özellikle turizm alanına yeni bir anlayış ve feraset getiren çalışmaları yayınlayarak turizm çalışmalarında yeni yaklaşım, kavram, yapı ve araştırmaların yayılmasını hedeflemektedir. 

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) editörleri, ifade özgürlüğünü savunan, yayınlanan makalelerin niteliğinden emin olmak için ilgili süreçleri eksiksiz işleten, akademik etik standartlara gölge düşürmeyen, yazar, okuyucu, hakem ve yayın kurulu üyelerinin görüşlerini dikkate alan ve Yayın Etik Komitesi (COPE) tarafından getirilen diğer önerileri de benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedirler.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) hakemleri, yazarın disiplinler arası eğilimlerine, yeni yöntem denemelerine ve güncel konulara tartışma zemini oluşturma gayretlerine saygı gösterir. Çalışmalara sadece kendi penceresinden bakmak yerine, yazarın görüş alanını genişletmeyi de amaçlar. Çalışmaların sadece olumsuz yönlerini vurgulamaz; bunun yanında araştırmanın güçlü yönlerini de belirtir, somut öneriler getirerek yazardan beklentisi net bir şekilde ortaya koyar. Çalışmaların yönteminin doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol etme sorumluluğunu unutmaz, istatistiki yönden kendini yeterli görmediği durumlarda editöre bilgi verir. 

Editör: Dr. Yasin Keleş   /  Editör: Dr. Elbeyi Pelit

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2602-3008 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Murat BAYRAM |
Kapak Resmi


Yazarlara duyuru:

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi TR Dizin  başvurusu yapmıştır.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, dünyada önemli indekslerin ve üniversite kütüphanelerinin veri tabanları ile koordineli bir şekilde çalışan ve nitelikli bir veritabanı olarak kabul edilen DOAJ'da taranmaya başlamıştır.

https://doaj.org/toc/2602-3008

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) yayın kurulu, derginin 2019 yılından itibaren Mart ve Eylül aylarında yayımlanmasına; her bir sayıda en fazla 10 makaleye yer verilmesine karar vermiştir.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD), turizm alanındaki dergilerin kendi politikaları çerçevesinde daha özel alanlara yönelmesini temel alarak, turizm alanındaki uygulamalı ve kuramsal çalışmalar içinde güncellik kavramını ön plana çıkaran bir yayın politikası izlemektedir. Bu özelliği ile turizm alanındaki dergiler arasında bir uzmanlaşma yönelimini de başlatmayı hedeflemektedir.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD), turizm alanındaki eğilimler ve yeni gelişmelere odaklanan ve disiplinler arası özelliğinden dolayı diğer alanlardaki gelişmelerin turizm alanına yönelik güncel ve gelecek etkilerini tartışan çalışmalara öncelik vermeyi önemsemektedir. Böylelikle Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) turizm ve turizmdeki güncel gelişmeler kavramına odaklanmakta ve özellikle turizm alanına yeni bir anlayış ve feraset getiren çalışmaları yayınlayarak turizm çalışmalarında yeni yaklaşım, kavram, yapı ve araştırmaların yayılmasını hedeflemektedir. 

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) editörleri, ifade özgürlüğünü savunan, yayınlanan makalelerin niteliğinden emin olmak için ilgili süreçleri eksiksiz işleten, akademik etik standartlara gölge düşürmeyen, yazar, okuyucu, hakem ve yayın kurulu üyelerinin görüşlerini dikkate alan ve Yayın Etik Komitesi (COPE) tarafından getirilen diğer önerileri de benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedirler.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) hakemleri, yazarın disiplinler arası eğilimlerine, yeni yöntem denemelerine ve güncel konulara tartışma zemini oluşturma gayretlerine saygı gösterir. Çalışmalara sadece kendi penceresinden bakmak yerine, yazarın görüş alanını genişletmeyi de amaçlar. Çalışmaların sadece olumsuz yönlerini vurgulamaz; bunun yanında araştırmanın güçlü yönlerini de belirtir, somut öneriler getirerek yazardan beklentisi net bir şekilde ortaya koyar. Çalışmaların yönteminin doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol etme sorumluluğunu unutmaz, istatistiki yönden kendini yeterli görmediği durumlarda editöre bilgi verir. 

Editör: Dr. Yasin Keleş   /  Editör: Dr. Elbeyi Pelit