Open Access and CC License

Journal of Contemporary Tourism Research provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). The author(s) and copyright holder(s) agree that all users have free access to the articles published in this Journal. To protect copyright and the rights of the Journal licensed under a Creative Commons License, authors of the accepted articles agree to share their works with others with the full acknowledgement of the works. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi (Journal of Turkish Tourism Research) applies the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) to all articles published.

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.