Author Rights

Exclusion of Reviewers

Authors may request to exclude certain reviewers who might have perceived competing interests from refereeing their works.

The Editors avoid sending manuscripts to particular reviewers under the following circumstances:

  • The reviewer has previously co-published an article with the author(s),
  • The reviewer has assisted the author(s) in proofreading their manuscripts,,
  • The reviewer will benefit financially from the publication of the article,
  • The reviewer works in the same institution (same department within the same university) as the author(s).

Request to Withdraw

Authors may request to withdraw their manuscript(s) as they progress through the editorial process, reviewer process, or of an accepted but unpublished paper.

Appealing the Editorial Decisions and Reviewers’ Reports

Authors have the right to challenge editorial decisions and reports from reviewers. In that case, authors are required to submit a detailed explanation of their objections. When considered necessary, editor may start a new evaluation process for the manuscript. 


Reusing the Published Articles

The publishing rights of the manuscripts belong to the General Directorate of Forestry Publication Commission. However, author(s) has/have the right to republish their articles and may submit their requests on the issue to the Journal Editor.

The editorial feedback is provided for the requests on academic uses or reprinting of the article, etc. which have been received.

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.